Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 33:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mozesi wakutumbika mafuko (1-29)

    • ‘Mawoko ghamuyirayira’ gha Yehova (27)

33  Ili ni thumbiko ilo Mozesi, munthu wa Chiuta waunenesko, wakapeleka ku Ŵaisrayeli pambere wandafwe.+  Iyo wakati: “Yehova, wakafuma ku Sinayi,+Wakaŵalira pa iwo kufuma ku Seyiri. Wakawoneka mu uchindami mu chigaŵa cha mapiri cha Parani,+Wakaŵa pamoza na ŵatuŵa vikwi na vikwi,+Ŵankhondo ŵake ŵakaŵa ku woko lake lamalyero.+   Wakaŵatemwa ŵanthu ŵake.+Ŵatuŵa ŵawo wose ŵali mu woko linu.+ Ŵakukhala pa malundi ghinu.+Ŵakamba kupulikizga mazgu ghinu.+   (Mozesi wakatipa dango ili,+Nga ntchiharo cha mpingo wa Yakhobe.)+   Wakazgoka themba mu Yeshuruni,*+Apo ŵakuru ŵa ŵanthu ŵakawungana pamoza,+Pamoza na mafuko ghose gha Israyeli.+   Rubeni waŵe wamoyo, wangafwanga chara,+Ŵanthu ŵake ŵangachepanga chara.”+   Wakayowoya thumbiko ili pa Yuda:+ “Pulikani, mwe Yehova, lizgu la Yuda,+Mumuwezgere ku ŵanthu ŵakwake. Mawoko ghake ghavikilira* icho ntchake.Mumovwire kulimbana na ŵalwani ŵake.”+   Pa Levi wakati:+ “Tumimu na Urimu+ winu ni vya munthu wakugomezgeka kwa imwe,+Uyo mukamuyezga pa Masa.+ Uyo mukalimbana nayo pa maji gha Meriba,+  Munthu uyo wakayowoya kwa awiske na anyina kuti: ‘Nkhughanaghanako vya imwe chara.’ Nanga mbabali ŵake wakaŵa nawo na ntchito chara,+Wakasulako ŵana ŵakubaba yekha. Pakuti ŵakapulikira mazgu ghinu,Ŵakasungilira phangano linu.+ 10  Ŵasambizge Yakhobe vyeruzgo vinu+Israyeli Dango linu.+ Ŵapeleke vyakununkhira kuŵa sungu liwemi kwa imwe*+Na sembe yamsuma pa jotchero linu.+ 11  Mwe Yehova, tumbikani nkhongono zake,Kondwani na mulimo wa mawoko ghake. Tekenyurani malundi* gha awo ŵakumuwukira,Mwakuti awo ŵakumutinkha ŵaleke kuwukaso.” 12  Pa Benjamini wakati:+ “Wakutemweka wa Yehova wakhale na iyo mwakufwasa,Apo wakumubenekelera zuŵa lose,Wakhalenge pakati pa viŵegha vyake.” 13  Pa Yosefe wakati:+ “Charu chake chitumbikike na Yehova+Na vinthu viwemi vyakufuma kuchanyaJumi na maji ghakufuma mu mbwiwi zapasi,+ 14  Na vinthu viwemi vyakufuma ku dazi,Vipambi viwemi mwezi uliwose,+ 15  Na vinthu viwemi chomene vyakufuma ku mapiri ghakale,*+Vinthu viwemi vya mu tumapiri twamuyirayira, 16  Vinthu viwemi vya charu chapasi na ivyo vilimo,+Pamoza na kuzomerezgeka na uyo wakukhala mu chivwati cha minga.+ Vize pa mutu wa YosefePa luwombo lwa uyo wapatulika ku ŵabali ŵake.+ 17  Uchindami wake uli nga ng’ombe yanalume yakwamba kubabika,Masengwe ghake ni masengwe gha ng’ombe yamuthondo.* Na igho wazamukantchizga ŵanthuKuya nawo wose ku vigoti vya charu chapasi. Iwo ni vikwi makumi ghanandi gha Efurayimu,+Ndipo ni vikwi vya Manase.” 18  Pa Zebuloni wakati:+ “Sekelera, we Zebuloni, para ukufuma,Na iwe Isakara, mu mahema ghako.+ 19  Ŵachemerenge ŵanthu ku mapiri. Ŵapelekenge sembe za urunji. Pakuti ŵatorengepo usambazi* unandi wa mu nyanjaNa chuma chakubisika cha mu mchenga.” 20  Pa Gadi wakati:+ “Watumbikike uyo wakusanuzga mphaka za Gadi.+ Wakugona nga ni nkhalamu,Wakunozgeka kuzwatura woko na luwombo pa mutu. 21  Wamujisolera chigaŵa chakwamba,+Pakuti ndiko kwasungika chigaŵa cha mupi malango.+ Ŵakuru ŵa ŵanthu ŵamuwungana pamoza. Wamufiska urunji wa YehovaNa cheruzgo chake pa Israyeli.” 22  Pa Dani wakati:+ “Dani ni mwana wa nkhalamu.+ Wazamuzuntha kufuma ku Bashani.”+ 23  Pa Nafutali wakati:+ “Nafutali wazomerezgeka, wakhorwaWafuluka na thumbiko la Yehova. Poka chigaŵa cha kumanjiliro gha dazi na kumwera kuŵa chako.” 24  Pa Asheri wakati:+ “Wakutumbikika na ŵana ŵanandi ni Asheri. Mphanyi watemweka na ŵabali ŵake,Wabizge* malundi ghake mu mafuta. 25  Maloko gha vipata vyako ni visulo na mkuŵa,+Ufwasenge mazuŵa ghako ghose.* 26  Kulije uyo wangayana na Chiuta waunenesko+ wa Yeshuruni,+Uyo wakwenda kujumpha mtambo kuti wakovwireUyo wakwenda pa mabingu mu ukuru wake.+ 27  Chiuta ni malo ghakubisamamo kwamba kale chomene,+Mawoko ghake ghamuyirayira ghali kusi kwa iwe.+ Wamuchimbizga mulwani panthazi pako,+Wamuyowoya kuti: ‘Ŵaparanyani!’+ 28  Israyeli wamukhala mwakufwasa,Mbwiwi ya Yakhobe yamupatulika,Mu charu cha mbuto na vinyo liphya,+Icho mtambo wake wamunthonya jumi.+ 29  Wakukondwa ndiwe, Israyeli!+ Kasi waliko munyake wakuyana na iwe,+Ŵanthu awo ŵakuponoskeka na Yehova,+Chiskango chakumuvikilirani,+Na lupanga lukuru? Ŵalwani ŵako ŵamukhwaŵa pamaso pako,+Ndipo wamukanda pa misana yawo.”*

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Wakunyoloka.” Ni zina lantchindi la Israyeli.
Panji kuti, “ghalimbana na.”
Mazgu gheneko, “ku mphuno zinu.”
Panji kuti, “viwuno.”
Pangayowoyekaso kuti, “mapiri ghakumafumiro gha dazi.”
Ng’ombe iyi yikakozganangako na njati.
Mazgu gheneko, “ŵawonkhenge usambazi unandi.”
Panji kuti, “Wageze.”
Mazgu gheneko, “Nkhongono zako zamuŵa nga ni mazuŵa ghako.”
Pangayowoyekaso kuti, “malo ghawo ghapachanya.”