Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 30:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuwelera kwa Yehova (1-10)

  • Malango gha Yehova nganonono chara (11-14)

  • Kusankha pakati pa umoyo na nyifwa (15-20)

30  “Para mazgu ghose agha ghiza pa imwe, thumbiko na nthembo ivyo naŵika pamaso pinu,+ ndipo mwakavikumbuka+ mukati mu mitundu yose uko Yehova Chiuta winu wamuchimbizgirani,+  ndipo mwawelera kwa Yehova Chiuta winu+ na kupulikira mazgu ghake na mtima winu wose na umoyo winu wose kuyana na vyose ivyo nkhumuphalirani muhanya uno, imwe na ŵana ŵinu,+  Yehova Chiuta winu wamuwezga ŵanyinu awo ŵakakoleka wuzga+ na kumulongorani lusungu.+ Wamumuwunjikaniso kufuma ku ŵanthu wose awo Yehova Chiuta winu wamumbininiskirani.+  Nanga ŵanthu ŵakwinu ŵambininikire ku vigoti vya mtambo, kwenekuko Yehova Chiuta winu wamumuwunjikani na kwizaso namwe.+  Yehova Chiuta winu wamwiza namwe mu charu icho ŵawiskemwe ŵakapoka kuŵa chawo, ndipo imwe mwamuchihara. Wamumuwovwirani kuti vinthu vimwenderaninge makora na kumwandaniskani kuluska ŵawiskemwe.+  Yehova Chiuta winu wamutozga* mitima yinu na mitima ya mphapu yinu,+ mwakuti mutemwenge Yehova Chiuta winu na mtima winu wose na umoyo winu wose kuti muŵe ŵamoyo.+  Ndipo Yehova Chiuta winu wamuŵika nthembo zose izi pa ŵalwani ŵinu, awo ŵakamutinkhani na kumutambuzgani.+  “Mwamuwelera na kupulikira mazgu gha Yehova na kusunga malango ghake ghose agho nkhumupani muhanya uno.  Yehova Chiuta winu wamumutumbikani chomene mu milimo yose ya mawoko ghinu,+ wamwandaniska ŵana ŵinu, viŵeto vinu, na vipambi vya charu chinu, pakuti Yehova wamukondwaso kumukhalikani makora nga umo wakakondwera na ŵasekuru ŵinu.+ 10  Pa nyengo iyo, mwamupulikira mazgu gha Yehova Chiuta winu na kusunga malango ghake na malanguro ivyo vili kulembeka mu buku ili la Dango, ndipo mwamuwelera kwa Yehova Chiuta winu na mtima winu wose na umoyo winu wose.+ 11  “Dango ilo nkhumupani muhanya uno ndinonono chara kwa imwe, ndipo lili kutali chomene yayi na imwe.+ 12  Lili kuchanya chara kuti muyowoye kuti: ‘Ni njani wakwelerenge kuchanya kuti wakatitolere, mwakuti tilipulike na kulisunga?’+ 13  Kuti lili ku sirya linyake la nyanja chara kuti muyowoye kuti: ‘Ni njani wambukirenge ku sirya lira la nyanja kuti wakatitolere, mwakuti tilipulike na kulisunga?’ 14  Kweni mazgu ghali pafupi chomene na imwe. Ghali mu mulomo winu na mu mtima winu+ kuti mughachite.+ 15  “Wonani, nkhuŵika pamaso pinu muhanya uno umoyo na viwemi, nyifwa na viheni.+ 16  Usange mupulikirenge malango gha Yehova Chiuta winu agho nkhumupani muhanya uno, kutemwa Yehova Chiuta winu,+ kwenda mu nthowa zake, na kusunga malango ghake, malanguro ghake, na vyeruzgo vyake, apo ndipo muŵenge ŵamoyo+ na kwandana chomene. Yehova Chiuta winu wamumutumbikani mu charu icho mukuluta kukachipoka kuŵa chinu.+ 17  “Kweni usange mitima yinu yazgokako,+ mwaleka kupulikira, ndipo mwanyengeka na kwamba kusindamira ŵachiuta ŵanyake na kuŵateŵetera,+ 18  nkhumuphalirani muhanya uno kuti mwamuparanyika nadi.+ Mwamukhala nyengo yitali chara mu charu icho mukwambukira Yorodani kukachipoka kuŵa chinu. 19  Nkhuchema mtambo na charu chapasi kumukhalirani ukaboni muhanya uno, kuti naŵika pamaso pinu umoyo na nyifwa, thumbiko na nthembo.+ Ntheura sorani umoyo kuti muŵe ŵamoyo,+ imwe na ŵana ŵinu.+ 20  Mutemwe Yehova Chiuta winu,+ mupulikire mazgu ghake, na kudemelera kwa iyo,+ pakuti ndiyo umoyo winu kweniso ndiyo wamumukhalikani nyengo yitali mu charu icho Yehova wakalapa kuti wapenge ŵasekuru ŵinu, Abrahamu, Yisake, na Yakhobe.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “wamukotora.”