Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 3:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵathereska Ogi themba la Bashani (1-7)

  • Kugaŵa charu chakumafumiro gha dazi kwa Yorodani (8-20)

  • Joshuwa waphalirika kuti wangawopanga chara (21, 22)

  • Mozesi wanjirengemo chara mu charu (23-29)

3  “Sono tikazgoka, tikatora nthowa ya ku Bashani. Ndipo Ogi themba la Bashani likafuma pamoza na ŵanthu ŵake wose, kurwa nase nkhondo pa Edireyi.+  Yehova wakati kwa ine: ‘Ungamopanga yayi, pakuti nimupelekenge mu woko lako, iyo, ŵanthu ŵake wose, na charu chake. Uchitenge nayo nga umo ukachitira na Sihoni, themba la Ŵaamori, uyo wakakhalanga mu Heshiboni.’  Ntheura Yehova Chiuta withu wakapelekaso mu woko lithu Ogi themba la Bashani na ŵanthu ŵake wose. Tikamutimba m’paka pakaŵavya nanga njumoza wa ŵanthu ŵake uyo wakapona.  Tikapoka misumba yake yose. Pakaŵavya tawuni iyo tikatondeka kuŵapoka, misumba 60, chigaŵa chose cha Arigobu, ufumu wa Ogi themba la Bashani.+  Misumba yose iyi yikaŵa na malinga ghatali, milyango, na mphingilizgo, pamoza na mizi yinandi yambura malinga.  Kweni tikayiparanyirathu,+ nga umo tikachitira na Sihoni themba la Heshiboni. Tikaparanyirathu msumba uliwose, ŵanalume, ŵanakazi, na ŵana wuwo.+  Ndipo tikatora viŵeto vyose na vinthu vinyake vya mu misumba kuŵa vithu.  “Pa nyengo yira, tikapoka charu cha mathemba ghaŵiri gha Ŵaamori+ agho ghakaŵa mu chigaŵa ichi cha Yorodani, kwambira ku Dambo la Arinoni m’paka ku Phiri la Heremoni.+  (Ŵasidoni ŵakachemanga phiri la Heremoni kuti Siriyoni, ndipo Ŵaamori ŵakatenge Seniri.) 10  Tikapoka misumba yose ya pachanya pa mapiri, Giliyadi yose, na Bashani yose m’paka ku Saleka na Edireyi,+ misumba ya ufumu wa Ogi themba la Bashani. 11  Ogi themba la Bashani ndiyo yekha wakakhalapo pa Ŵarefayimu. Bedi* lake likaŵa lakupangika na chisulo. Ndipo lichali mu Raba wa Ŵaamoni. Utali wa bedi lake ni mikono* 9 ndipo usani wake mikono yinayi, kuyana na kapimiro ka nyengo zose. 12  Pa nyengo yira, tikapoka charu ichi kuŵa chithu. Tikapoka kwambira ku Aroyeri,+ mumphepete mwa Dambo la Arinoni, na hafu ya chigaŵa cha mapiri gha Giliyadi. Misumba yake nayipeleka kwa Ŵarubeni na Ŵagadi.+ 13  Ndipo malo agho ghakhalapo pa Giliyadi na Bashani yose wa ufumu wa Ogi naghapeleka ku hafu ya fuko la Manase.+ Chigaŵa chose cha Arigobu icho ntcha Bashani, chikachemekanga kuti charu cha Ŵarefayimu. 14  “Yayiri+ mwana wa Manase wakapoka chigaŵa chose cha Arigobu+ m’paka ku mphaka za Ŵageshuri na Ŵamakati,+ ndipo mizi iyi ya Bashani yikuchemeka na zina lake lakuti Hawoti-yayiri,*+ m’paka sono. 15  Ndipo napeleka Giliyadi kwa Makiri.+ 16  Ŵarubeni na Ŵagadi+ naŵapa chigaŵa chakwambira ku Giliyadi m’paka ku Dambo la Arinoni, ndipo mphaka yikwenda pakatikati pa dambo, kukafika ku Yaboku, ilo ni mphaka ya Ŵaamoni. 17  Kweniso chigaŵa cha Araba na Yorodani na mphaka yake, kwambira ku Kinereti kufika ku Nyanja ya Araba, Nyanja Yamchere,* musi mwa vikhizga vya Pisiga kulazga kumafumiro gha dazi.+ 18  “Pa nyengo yira, nkhamuphalirani kuti: ‘Yehova Chiuta winu wamupani charu ichi kuti mupoke kuti chiŵe chinu. Vinkhara vinu vyose vitore vilwero na kwambuka panthazi pa ŵabali ŵinu, Ŵaisrayeli.+ 19  Mu misumba iyo namupani mukhale waka ŵawoli ŵinu, na ŵana, kweniso viŵeto vinu (pakuti nkhumanya kuti muli na viŵeto vinandi chomene). 20  Mukarwe m’paka Yehova wakapumuzge ŵabali ŵinu nga umo wachitira na imwe. Nawo ŵakapoke charu icho Yehova Chiuta winu waŵapenge ku sirya linyake la Yorodani. Apo ndipo mukawereko, waliyose wa imwe kwiza ku malo ghake agho namupani.’+ 21  “Nyengo yira nkhaphalira Joshuwa+ kuti: ‘Maso ghako ghawona ivyo Yehova Chiuta wako wachitira mathemba ghaŵiri agha. Ndimo Yehova wamuchitiraso na maufumu ghose gha mu charu icho mukwambukirako.+ 22  Mungaŵawopanga yayi, pakuti Yehova Chiuta winu ndiyo wakumulwerani.’+ 23  “Nyengo yira, nkhaŵeyelera Yehova kuti: 24  ‘Mwe Fumu Yikuru Yehova, mwamba kulongora muteŵeti winu ukuru winu na woko linu lankhongono,+ pakuti ni chiuta nju kuchanya panji pa charu chapasi uyo wakuchita milimo yankhongono nga ndimwe?+ 25  Nkhumuŵeyani, munizomerezge nambuke nkhawone charu chiwemi icho chili ku sirya linyake la Yorodani, chigaŵa chiwemi cha mapiri chira na Lebanoni.’+ 26  Kweni Yehova wakanikwiyira nipera chifukwa cha imwe+ ndipo wakanipulika chara. Yehova wakati kwa ine: ‘Mbwenu vyamara. Kuyowoyaso nkhani iyi kwa ine chara. 27  Kwera pachanya pa Pisiga,+ ulaŵiske kumanjiliro gha dazi, kumpoto, kumwera, na kumafumiro gha dazi na kuwona charu na maso ghako, pakuti wambukenge yayi Yorodani uyu.+ 28  Umwimike Joshuwa,+ umukhwimiske na kumukhozga, chifukwa ndiyo wambukenge+ panthazi pa ŵanthu aŵa ndipo ndiyo wamuŵanjizga kuti ŵahare charu icho uchiwonenge.’ 29  Vyose ivi vikachitika apo tikaŵa mu dambo ilo likuthyana na Beti-peyori.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Bokosi lake.”
Mkono umoza ukuyana na masentimita 44.5. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Kung’anamura kuti, “Mizi Yamahema ya Yayiri.”
Ndiko kuti, Nyanja Yakufwa.