Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Dotoronome 21:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Para munthu wasangika kuti wakomeka (1-9)

  • Kutora ŵanakazi awo ŵakoleka wuzga (10-14)

  • Wanangwa wa mwana wakwamba kubabika (15-17)

  • Mwana wamtafu (18-21)

  • Munthu wakupayikika pa khuni ngwakutembeka (22, 23)

21  “Usange munthu wasangika kuti wakomeka mu thondo, mu charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani kuti chiŵe chinu, ndipo uyo wamukoma wandamanyikwe,  ŵalara na ŵeruzgi+ ŵinu ŵafume, ŵakapime mtunda kufuma apo pafwira munthu kukafika ku misumba iyo yazingilizga malo agho.  Ŵalara ŵa msumba wapafupi chomene na apo pali chitanda ŵatore thokazi* ilo lindagwirepo ntchito, ilo lindakakikepo joko.  Ndipo ŵalara ŵa msumba uwo ŵakhire nalo thokazi ku dambo lakwenda maji, uko ŵandalimeko panji kuseŵako mbuto. Ŵaphyore singo ya thokazi ku dambo kwenekuko.+  “Ndipo ŵasembe, Ŵalevi, ŵize pafupi chifukwa ndiwo Yehova Chiuta winu wali kuŵasora kuti ŵamuteŵetere,+ na kutumbika ŵanthu mu zina la Yehova.+ Ndiwo ŵadumurenge mulandu uliwose wa kutimbana.+  Penepapo ŵalara wose ŵa msumba uwo uli pafupi na chitanda, ŵageze mu mawoko+ pachanya pa thokazi ilo singo yake ŵaphyolera ku dambo.  Ŵayowoye kuti: ‘Mawoko ghithu ghandathiskepo ndopa izi, maso ghithu nagho ghandawone kuti zikuthiskika.  Ntheura, A Yehova, mungaŵapanga mulandu chara ŵanthu ŵinu Ŵaisrayeli pa chinthu ichi, awo imwe mukaŵawombora.+ Mulandu wa ndopa zambura kafukwa uleke kuŵa pa ŵanthu ŵinu Ŵaisrayeli.’+ Ndipo ŵaŵavyenge mulandu wa ndopa.  Para mwachita icho ntchakwenelera pamaso pa Yehova, muwuskengemo mulandu wa ndopa zambura kafukwa mukati mwinu. 10  “Usange waluta kukarwa na ŵalwani ŵako, ndipo Yehova Chiuta wako wakuthereskera, iwe waŵakora wuzga,+ 11  ndipo pa awo ŵakoleka wawonapo mwanakazi wakutowa, uyo iwe wamudokera na kukhumba kumutora kuŵa muwoli wako, 12  ungiza nayo ku nyumba yako. Mwanakazi uyo wamete sisi ku mutu wake na kucheketa njoŵe zake. 13  Wavure chakuvwara icho wakaŵa nacho apo wakakolekanga, wakhale mu nyumba yako. Walire nyifwa ya awiske na anyina mwezi wose wamsuma,+ pamanyuma ungagonana nayo. Iwe uŵenge mfumu wake ndipo iyo waŵenge muwoli wako. 14  Kweni usange undakondwe nayo, umutume walutenge+ kulikose uko wakhumba. Ungamuguliskanga chara panji kumuchitira nkhaza, pakuti wamuyuyura. 15  “Usange mwanalume wali na ŵanakazi ŵaŵiri, ndipo wakutemwa chomene yumoza kuluska munyake,* kweni wose ŵaŵiri ŵamubabira ŵana ŵanalume, ndipo mwana wakwamba ngwa mwanakazi uyo wakutinkhika,+ 16  pa zuŵa ilo wakupelekera chiharo ku ŵana ŵake, wangatoranga chara mwana wa muwoli wake wakutemweka kuti ndiyo ngwakwamba na kuleka mwana uyo ngwakwamba nadi wa muwoli wake wakutinkhika. 17  Wamanye kuti mwana wa mwanakazi wakutinkhika ndiyo ngwakwamba, wamupe kusazgirapo kaŵiri pa chilichose icho wali nacho, chifukwa ndiyo nkhwamba kwa nkhongono zake zakubabira. Vyose vyakwenelera mwana wakwamba ni vyake.+ 18  “Usange munthu wali na mwana wamtafu na wakugaluka, wakupulikira chara awiske panji anyina,+ ndipo ŵayezga kumuchenya kweni wakukana kuŵapulikira,+ 19  awiske na anyina ŵamutore, ŵalute nayo ku ŵalara pa chipata cha msumba wakwake. 20  Ŵaphalire ŵalara ŵa msumba kuti: ‘Mwana withu uyu ngwamtafu na wakugaluka, wakukana kutipulikira. Ni nkharye*+ na muloŵevu.’+ 21  Penepapo ŵanthu wose mu msumba ŵamudinye na malibwe m’paka wafwe. Ntheura muwuskengemo uheni mukati mwinu, ndipo Israyeli yose wamupulika na kuchita wofi.+ 22  “Usange munthu uyo wachita kwananga kwakwenelera nyifwa wakomeka,+ ndipo mwamupayika pa khuni,+ 23  thupi lake lileke kukhala pa khuni usiku wose.+ Kweni muwoneseske kuti mwamusunga zuŵa leneliro chifukwa uyo wapayikika ngwakutembeka na Chiuta.+ Mungafipiskanga yayi charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani kuŵa chiharo chinu.+

Mazgu Ghamusi

“Thokazi,” nkhang’ombe kachoko kanakazi. Mazgu ghanyake, “lirama.”
Mazgu gheneko, “ŵanakazi ŵaŵiri, yumoza wakutemweka ndipo munyake wakutinkhika.”
“Nkharye,” ni munthu wakusotoka.