Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 17:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sembe zambura kalema (1)

  • Umo mungachitira na nkhani za ŵakugaluka (2-7)

  • Nkhani zakusuzga kweruzga (8-13)

  • Ulongozgi kwa themba ilo lizamuwusa munthazi (14-20)

    • Themba likopere Dango (18)

17  “Mungapelekanga chara sembe kwa Yehova Chiuta winu ya ng’ombe panji mberere iyo yili na kalema panji kafukwa kanyake kalikose, chifukwa uŵenge ukazuzi kwa Yehova Chiuta winu.+  “Usange mukati mwinu mwasangika mwanalume panji mwanakazi, mu umoza wa misumba yinu iyo Yehova Chiuta winu wamupani, uyo wakuchita chinthu chiheni pamaso pa Yehova Chiuta winu na kuswa phangano lake,+  ndipo wapuluka wamba kusopa ŵachiuta ŵanyake na kuŵasindamira, panji wakusindamira dazi, mwezi, panji viwuru vyose vyakuchanya,+ chinthu icho nindamulangulirani,+  ndipo imwe mwaphalirika panji mwachipulika, mufumbilire makora nkhani iyo. Usange mbunenesko+ kuti ukazuzi uwu wachitika nadi mu Israyeli,  mwanalume panji mwanakazi uyo wachita uheni uwu mumufumiskire kuwaro kwa vipata vya mu msumba, ndipo mwanalume panji mwanakazi uyo wadinyike na malibwe wafwe.+  Munthu uyo wakwenelera nyifwa wakomeke pa mulomo* wa ŵakaboni ŵaŵiri panji ŵatatu.+ Para pali kaboni yumoza pera kumukoma chara.+  Mawoko gha ŵakaboni ndigho ghambe kumukoma, pamanyuma ndipo ŵanthu wose ŵaŵikepo mawoko ghawo. Muwuskemo uheni mukati mwinu.+  “Usange mu umoza wa misumba yinu mwawuka mulandu uwo wamusuzgani kweruzga, kwali ngwakuthiska ndopa,+ panji ŵanthu ŵamangalirana waka, panji mulandu wa kupwetekana, panji mphindano zilizose, muwuke na kuluta ku malo agho Yehova Chiuta winu wasora.+  Mulute kwa ŵasembe* awo Mbalevi na kwa ŵeruzgi+ awo ŵamuŵako mazuŵa agho, mukafumbe ndipo ŵamumuphalirani udumuliro wake.+ 10  Muchitenge kuyana na udumuliro uwo ŵamuphalirani ku malo agho Yehova wasora. Muchitenge mwakupwelelera ivyo ŵamuphalirani. 11  Muchitenge kuyana na dango ilo ŵamulongorani na udumuliro uwo ŵamuphalirani.+ Mungapatukangako chara ku udumuliro uwo ŵamupani, kulazga kumalyero panji kumazere.+ 12  Munthu uyo wakujiŵikamo na kuleka kupulikira wasembe panji mweruzgi uyo wakuteŵetera Yehova Chiuta winu wafwe.+ Muwuskemo uheni mu Israyeli.+ 13  Ŵanthu wose ŵamupulika na kuchita wofi, ndipo ŵamuchitaso chara vya kujiŵikamo.+ 14  “Para mwanjira mu charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani na kupoka kuŵa chinu na kukhalamo, ndipo mwamba kuyowoya kuti: ‘Nijimikire themba pachanya pane nga umo yikuchitira mitundu yose iyo yanizingilizga,’+ 15  mbwenu mukajimikire themba ilo Yehova Chiuta winu wasora.+ Mwimike yumoza wa ŵabali winu kuŵa themba. Ntchambura kuzomerezgeka kwimika mulendo panji uyo ni mubali winu chara. 16  Kweni waleke kujiwunjikira mahachi ghanandi+ panji kuwezgera ŵanthu ku Eguputo kuti ŵakasangeso mahachi ghanyake.+ Pakuti Yehova wakati kwa imwe: ‘Mungawelerangaso na nthowa iyi yayi.’ 17  Kweniso wangajitoleranga ŵanakazi ŵanandi chara kuti mtima wake uleke kupuluka.+ Wangajiwunjikiranga siliva na golide linandinandi yayi.+ 18  Para wakhala pa chitengo cha ufumu wake, walembe mu buku* mazgu gha mu Dango ili, kutolera pa ilo ŵasembe awo Mbalevi ŵakusunga.+ 19  “Wakhalenge nalo, ndipo waŵazgengemo mazuŵa ghose gha umoyo wake+ kuti wasambire kumopa Yehova Chiuta wake na kusungilira mazgu ghose gha Dango ili na malanguro agha pakughachita.+ 20  Para wachitenge nthena, mtima wake ujikwezgenge yayi pachanya pa ŵabali ŵake, wamupatukako yayi ku dango, kulazga kumalyero panji kumazere, mwakuti wakhale nyengo yitali pa ufumu wake, iyo na ŵana ŵake ŵanalume mukati mwa Israyeli.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ukaboni.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “mupukutu.”