Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Dotoronome 16:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paska; Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi (1-8)

  • Chiphikiro cha Masabata (9-12)

  • Chiphikiro cha Visakasa (13-17)

  • Kwimika ŵeruzgi (18-20)

  • Vinthu vyakukanizgika kuvisopa (21, 22)

16  “Musungenge mwezi wa Abibu* na kuchitira Paska Yehova Chiuta winu,+ chifukwa mu mwezi wa Abibu Yehova Chiuta winu wakamufumiskani mu Eguputo usiku.+  Mupelekenge sembe ya Paska kwa Yehova Chiuta winu+ ya mberere panji mbuzi na ng’ombe.+ Mupelekerenge ku malo agho Yehova wasora kuŵikako zina lake.+  Sembe iyi mungalyeranga lumoza na chinthu cha nthukumusi chara.+ Mazuŵa 7, muryenge chingwa chambura nthukumusi, chingwa cha suzgo, chifukwa mukafuma luŵiroluŵiro mu charu cha Eguputo.+ Mazuŵa ghose gha umoyo winu muchitenge ichi kuti mukumbukenge zuŵa ilo mukafumira mu charu cha Eguputo.+  Mungasangikanga na chinthu chakusazgako nthukumusi chara mu chigaŵa chinu chose mazuŵa 7.+ Ndipo nyama iyo mwapeleka sembe pa zuŵa lakwamba mise, mungayisunganga usiku wose m’paka mulenji chara.+  Mukuzomerezgeka yayi kupeleka sembe ya Paska mu msumba uliwose uwo Yehova Chiuta winu wamupani.  Kweni mukapelekerenge ku malo agho Yehova Chiuta winu wasora kuŵikako zina lake. Mupelekenge sembe ya Paska namise para dazi lanjira waka,+ pa nyengo yakuyana na iyo mukafumira mu Eguputo.  Mukaphike nyama na kulyera+ mu malo agho Yehova Chiuta winu wamusora,+ ndipo mulenji muwelere ku mahema ghinu.  Muryenge chingwa chambura nthukumusi mazuŵa 7. Pa zuŵa la 7 kwamuŵa ungano wapadera kwa Yehova Chiuta winu. Mungachitanga ntchito yiliyose chara.+  “Mupende masabata 7. Mwambe kupenda masabata 7 pa nyengo iyo mukwambira kuvuna mbuto na chigelo.+ 10  Kufuma apo, muchitenge Chiphikiro cha Masabata kwa Yehova Chiuta winu+ pamoza na sembe yawanangwa yakufuma mu woko linu iyo mupelekenge kuyana na umo Yehova Chiuta winu wamutumbikirani.+ 11  Mukasekelere pamaso pa Yehova Chiuta winu ku malo agho Yehova Chiuta winu wasora kuŵikako zina lake. Mukasekelere, imwe pamoza na ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi, muzga winu mwanalume na mwanakazi, Mulevi uyo wakukhala mu misumba* yinu, mulendo, mwana mulanda,* na chokoro, awo ŵakukhala mukati mwinu.+ 12  Kumbukani kuti mukaŵa ŵazga mu Eguputo,+ ndipo musungenge na kulondezga malango agha. 13  “Muchitenge Chiphikiro cha Visakasa+ mazuŵa 7 para mwawunjika vinthu vinu pa malo ghakuphwanthirapo mbuto, malo ghakwengerapo mafuta na ghakukamiramo mpheska. 14  Musekelerenge pa viphikiro vinu,+ imwe pamoza na ŵana ŵinu ŵanalume na ŵanakazi, muzga winu mwanalume na mwanakazi, Mulevi, mulendo, mwana mulanda, na chokoro, awo ŵali mu misumba yinu. 15  Mazuŵa 7 mwamuchitira chiphikiro+ Yehova Chiuta winu ku malo agho Yehova wasora, chifukwa Yehova Chiuta winu wamutumbika vipasi vinu vyose na vyose ivyo mukuchita,+ ndipo mwamukondwa nadi.+ 16  “Katatu pa chaka, ŵanalume wose pakati pinu ŵalutenge kukawonekera pamaso pa Yehova Chiuta winu ku malo agho wasora. Ŵalutenge pa Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi,+ Chiphikiro cha Masabata,+ na pa Chiphikiro cha Visakasa.+ Paŵavye wakuluta mawoko ghawaka pakukawonekera pamaso pa Yehova. 17  Waliyose wayeghenge chawanangwa kuyana na thumbiko ilo Yehova Chiuta winu wamupani.+ 18  “Mukimike ŵeruzgi+ na ŵalongozgi pa fuko lililose mu misumba* yose iyo Yehova Chiuta winu wakumupani, ndipo ŵakeruzgenge ŵanthu mu urunji. 19  Mungabendezganga yayi urunji,+ kutemwera,+ panji kupokera chimbundi, pakuti chimbundi chikubulumutizga maso gha munthu wavinjeru+ na kutimbanizga mazgu gha murunji. 20  Mulondezgenge urunji pera,+ mwakuti muŵe ŵamoyo na kupoka charu icho Yehova Chiuta winu wakumupani. 21  “Mungapandanga chara khuni la mtundu uliwose kuti chiŵe chikhuni chakupatulika*+ pafupi na jotchero ilo mwazengera Yehova Chiuta winu. 22  “Kweniso mungajiyimikiranga chara chipilara chakupatulika,+ ntchinthu icho Yehova Chiuta winu wakutinkha.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “vipata vinu.”
Panji kuti, “wambura wiske.”
Mazgu gheneko, “mu vipata vinu vyose.”