Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Dotoronome 1:1-46

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kufumapo pa Phiri la Horebu (1-8)

  • Ŵalongozgi na ŵeruzgi ŵakwimikika (9-18)

  • Ŵaleka kupulikira pa Kadeshi-barineya (19-46)

    • Israyeli wakukana kunjira mu charu (26-33)

    • Ŵatondeka kuthereska Kenani (41-46)

1  Mazgu agho Mozesi wakayowoya ku Ŵaisrayeli wose mu chigaŵa cha Yorodani mu mapopa, mu vidika ivyo vikuthyana na Sufu, pakati pa Parani, Tofeli, Labani, Hazeroti, na Dizahabu.  Kufuma ku Horebu kuya ku Kadeshi-barineya,+ ni ulendo wa mazuŵa 11, kwendera nthowa ya ku Phiri la Seyiri.  Mu chaka cha 40,+ pa zuŵa lakwamba la mwezi wa 11, Mozesi wakaŵaphalira Ŵaisrayeli* vyose ivyo Yehova wakamutuma kuti waŵaphalire.  Ivi vikachitika wakati wathereska Sihoni+ themba la Ŵaamori, uyo wakakhalanga ku Heshiboni, na Ogi+ themba la Bashani, uyo wakakhalanga ku Ashitaroti, mu Edireyi.+  Apo ŵakaŵa mu chigaŵa cha Yorodani mu charu cha Mowabu, Mozesi wakamba kulongosora Dango ili,+ wakati:  “Apo tikaŵa mu Horebu, Yehova Chiuta withu wakatiphalira kuti: ‘Mwakhala nyengo yitali chomene mu chigaŵa ichi cha mapiri.+  Zgokani, mulute ku chigaŵa cha mapiri cha Ŵaamori,+ mulazge ku vigaŵa vyose vyakufupi nawo vya Araba,+ mu mapiri, Shefela, Negebu, mumphepete mwa nyanja,+ charu cha Ŵakenani, na ku Lebanoni*+ m’paka ku mlonga ukuru, mlonga wa Yufurate.+  Wonani, naŵika charu pamaso pinu. Njirani na kuchipoka kuŵa chinu, charu icho Yehova wakalapa kuti wapelekenge ku ŵasekuru ŵinu, Abrahamu, Yisake,+ na Yakhobe+ na ku mphapu* yawo pamanyuma pawo.’+  “Pa nyengo yira nkhamuphalirani kuti: ‘Nekha ningafiska yayi kumunyamurani.+ 10  Yehova Chiuta winu wamwandaniskani, ndipo sono muli ŵanandi chomene nga ni nyenyezi zakuchanya.+ 11  Mphanyi Yehova Chiuta wa ŵasekuru ŵinu wamwandaniskani,+ muŵe vikwivikwi kuluska umo muliri sono, ndipo wamutumbikani nga umo wamulayizgirani.+ 12  Kasi nekha ningafiska wuli kumunyamurani pakuti ndimwe mphingo na katundu, kweniso ningachita wuli na mphindano zinu?+ 13  Sorani ŵanalume ŵavinjeru, ŵakuchenjera, na ŵakumanya tunthu mu mafuko ghinu, niŵimike kuŵa ŵalara pachanya pinu.’+ 14  Imwe mukazgora kuti: ‘Icho watiphalira kuti tichite ntchiwemi waka.’ 15  Ntheura nkhatora ŵalara ŵa mafuko ghinu, ŵanalume ŵavinjeru na ŵakumanya tunthu, nkhaŵimika kuŵa ŵalara ŵinu, ŵalongozgi pa gulu lililose la ŵanthu 1,000, la ŵanthu 100, la ŵanthu 50, la ŵanthu 10, na ŵakuru ŵa mafuko ghinu.+ 16  “Pa nyengo yira, nkhaŵaphalira ŵeruzgi ŵinu kuti: ‘Usange mukupulikizga milandu ya ŵabali ŵinu, mweruzgenge mu urunji+ pakati pa munthu na mubali wake panji mulendo.+ 17  Mungatemweranga chara pakweruzga.+ Muchitenge mwakuyana waka pa kupulikizga mulandu wa muchoko na mukuru.+ Mungatenthemanga na ŵanthu chara+ chifukwa cheruzgo ntcha Chiuta.+ Usange mulandu ngunonono chomene kwa imwe, mwizenge nawo kwa ine, ndipo niwupulikenge.’+ 18  Pa nyengo yira, nkhamuphalirani vinthu vyose ivyo mukwenera kuchita. 19  “Penepapo tikanyamuka pa Horebu, tikajumpha mu mapopa ghose ghakuru na ghakofya ghara,+ agho mukaghawona mu nthowa pakuya ku chigaŵa cha mapiri cha Ŵaamori,+ nga umo Yehova Chiuta withu wakatiphalilira. Pamanyuma tikafika pa Kadeshi-barineya.+ 20  Ine nkhati kwa imwe: ‘Mwafika mu chigaŵa cha mapiri cha Ŵaamori, icho Yehova Chiuta withu watipenge. 21  Wonani, Yehova Chiuta winu wapeleka charu kwa imwe. Kwerani, mukachipoke chiŵe chinu, nga umo Yehova Chiuta wa ŵasekuru ŵinu wamuphalilirani.+ Mungawopanga yayi nesi kutenthema.’ 22  “Kweni mose imwe mukiza kwa ine, mukati: ‘Tiyeni titume ŵanalume ŵadangire panthazi pithu ŵakatiwonere charu, ŵazakatiphalire nthowa iyo tingenda kweniso umo misumba yiliri.’+ 23  Ivyo mukayowoya vikaŵa viwemi kwa ine, ntheura nkhasora ŵanalume 12 pakati pinu, munthu yumoza pa fuko lililose.+ 24  Iwo ŵakanyamuka, ŵakakwelera ku chigaŵa cha mapiri,+ ŵakafika ku Dambo la Eshikoli, na kuchiyendera. 25  Ŵakatorako vipambi vya charu na kwiza navyo kwa ise, kweniso ŵakatiphalira mazgu ghakuti: ‘Charu icho Yehova Chiuta withu wakutipa ntchiwemi.’+ 26  Kweni imwe mukakana kukwelerako, ndipo mukagalukira dango la Yehova Chiuta winu.+ 27  Mukadandawuranga waka mu mahema ghinu kuti: ‘Chifukwa chakuti Yehova wakatitinkha, lekani wakatifumiska mu charu cha Eguputo na kutipeleka mu woko la Ŵaamori, kuti ŵatiparanye. 28  Kasi malo agho tikulutako ni malo wuli? Ŵabali ŵithu ŵalopweska* mitima yithu,+ ŵati: “Ŵanthu ŵa mu charu icho mbakuru na ŵatali chomene kuluska ise, misumba yawo njakukhora, yili na malinga ghakugota kuchanya.+ Kweniso tikawonako ŵana ŵa Anaki.”’+ 29  “Penepapo nkhati kwa imwe: ‘Mungatenthemanga chara nesi kuŵawopa.+ 30  Yehova Chiuta winu wadangirenge panthazi pinu na kumulwerani,+ nga umo wakachitira mu Eguputo pamaso pinu.+ 31  Ndipo mu mapopa mukawona umo Yehova Chiuta winu wakamunyamulirani kulikose uko mukalutanga nga umo munthu wakunyamulira mwana wake, m’paka mwafika ku malo ghano.’ 32  Kweni pa vyose ivi, mukapulikana chara mwa Yehova Chiuta winu,+ 33  uyo wakamudangiliraninge na kumupenjerani malo ghakuti mupumulepo. Usiku wakawonekanga mu moto ndipo muhanya wakawonekanga mu bingu, kumulongorani nthowa yakwendamo.+ 34  “Nyengo yose iyi Yehova wakapulikanga ivyo mukayowoyanga, ndipo wakakwiya na kulapa+ kuti: 35  ‘Palije nanga njumoza wa ŵanthu ŵa muwiro uheni uwu uyo wamuwona charu chiwemi icho nkhalapa ku ŵawiskemwe kuti niŵapenge,+ 36  kupaturako Kalebi mwana wa Yefune. Iyo wamuchiwona, ndipo nipelekenge charu icho wakendapo kwa iyo na ŵana ŵake chifukwa walondezga Yehova na mtima wose.*+ 37  (Yehova wakakwiyira na ine wuwo chifukwa cha imwe, ndipo wakati: “Nawe wamunjiramo chara.+ 38  Joshuwa mwana wa Nuni, uyo wakwimilira panthazi pako,+ ndiyo wamunjira mu charu ichi.+ Umukhozge,*+ chifukwa ndiyo wamunjizga Israyeli kuti wachihare.”) 39  Kweniso ŵana ŵinu awo mukayowoya kuti ŵaŵenge vinthu vyakupokeka pa nkhondo+ na ŵana ŵinu awo sono ŵakumanya chara chiwemi na chiheni, ndiwo ŵamunjiramo ndipo namuŵapa kuti chiŵe chawo.+ 40  Kweni imwe muwelere mulute mu mapopa ku nthowa ya ku Nyanja Yiswesi.’+ 41  “Penepapo imwe mukati kwa ine: ‘Tanangira Yehova. Sono tikwerenge na kurwa nkhondo nga umo Yehova Chiuta withu watiphalilira.’ Ntheura waliyose wa imwe wakatora vilwero vyake vya nkhondo ndipo mukawona nga ntchipusu kukwera phiri.+ 42  Kweni Yehova wakati kwa ine: ‘Uŵaphalire kuti: “Mungakwelerangako yayi nesi kurwa nawo, chifukwa ine namuŵa namwe chara.+ Para mwaluta, mwamuthereskeka na ŵalwani ŵinu.”’ 43  Ntheura nkhayowoya namwe, kweni mukapulika chara. Mukagalukira dango la Yehova, ndipo mukajiŵikamo na kuyezga kukwera phiri. 44  Ntheura Ŵaamori awo ŵakakhalanga mu phiri lira, ŵakakhira na kukumana namwe, ŵakamuchimbizgani nga ni njuchi, ndipo ŵakamumbininiskirani ku Seyiri m’paka ku Horima. 45  Mukawerako, ndipo mukamba kulira pamaso pa Yehova, kweni Yehova wakamupulikani chara nanga nkhulazga khutu lake kwa imwe. 46  Lekani mukakhala nyengo yitali mu Kadeshi.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵana ŵa Israyeli.”
Apa ŵakwenera kuti ŵakunena mapiri gha Lebanoni.
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “ŵasongonoska mitima yithu.”
Mazgu gheneko, “fikepo.”
Pangayowoyekaso kuti, “Chiuta wamukhozga.”