Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Daniyeli 8:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mboniwoni ya mberere yanalume na pepe (1-14)

    • Sengwe lichoko likujikuzga (9-12)

    • M’paka nyengo za mise na mulenji zikwane 2,300 (14)

  • Gabriyeli wakuyowoya ng’anamuro la mboniwoni (15-27)

    • Kulongosora mberere yanalume na pepe (20, 21)

    • Themba lakuwoneka mwakofya lizamuwuka (23-25)

8  Mu chaka chachitatu cha muwuso wa Themba Belishazara,+ ine Daniyeli, nkhawona mboniwoni, pamanyuma pa iyo nkhawona pakwamba.+  Nkhawona mboniwoni, ndipo nkhati nalaŵiska nkhasanga kuti nili ku nyumba yauthemba ku Shushani,*+ iyo yili mu chigaŵa cha Elamu.+ Nkhalaŵisiska mboniwoni ndipo nkhasanga kuti nili pafupi na mlonga wa Ulayi.  Nkhati nayinuska maso ghane, wonani! pafupi na mlonga pakimilira mberere yanalume,+ yikaŵa na masengwe ghaŵiri. Masengwe ghaŵiri agha ghakaŵa ghatali,+ kweni limoza likaŵa litali chomene kuluska linyake, ndipo litali chomene ili likamera pamasinda.+  Nkhawona mberere yanalume iyi yikulotokera kumanjiliro gha dazi na kumpoto ndiposo kumwera. Pakaŵavya chikoko icho chikima panthazi pake. Ndipo pakaŵavya wakuponoska ku nkhongono zake.*+ Yikachita mwakuyana na khumbo lake, ndipo yikajikwezga.  Apo nkhalutilira kulaŵiska, wonani! pepe*+ wakizanga kufuma kumanjiliro gha dazi, wakajumphanga mu charu chose chapasi kwambura kukhwaska pasi. Ndipo pakati pa maso gha pepe uyu pakaŵa sengwe lakuwonekera.+  Pepe uyu wakiza pafupi na mberere iyo yikaŵa na masengwe ghaŵiri iyo nkhayiwona kuti yimilira pafupi na mlonga. Wakayilotokera mwankhongono na ukali ukuru.  Nkhawona pepe uyu wakusendelera pafupi chomene na mberere, ndipo wakayikwiyira chomene mberere. Wakatimba mberere na kuyiphyora masengwe ghake ghaŵiri, ndipo mberere yikaŵavya nkhongono zakwimikirana nayo. Pepe wakambechura* pasi mberere na kukandapo, ndipo pakaŵavya wakuyiponoska ku nkhongono zake.*  Penepapo pepe wakajikwezga chomene, kweni wakati waŵa na nkhongono, sengwe lake likuru likaphyoka. Ndipo masengwe ghanayi ghakawonekera, ghakamera apo pakaŵa sengwe ili. Ghakalazga ku mphepo zinayi zakuchanya.+  Pa limoza la masengwe agha, pakamera linyake lichoko, ndipo likakura chomene kulazga kumwera na kumafumiro gha dazi, ndiposo ku Charu Chakutowa.+ 10  Likakura chomene m’paka likafika ku mawumba ghakuchanya, ndipo likawiskira pasi mawumba ghanyake na nyenyezi zinyake ndipo likavikandilizgira pasi. 11  Likajikwezga nanga nkhwa Karonga wa mawumba, ndipo likamuwuskirapo sembe ya nyengo zose, ndipo malo ghakukhazikika agho pakaŵa malo ghake ghakupatulika ghakabwangandulikira pasi.+ 12  Chifukwa cha kwananga, wumba pamoza na sembe ya nyengo zose vikapelekeka ku sengwe ili. Ndipo sengwe likalutilira kuponya unenesko pasi, likachita khumbo lake ndipo likaluska. 13  Nkhapulika mutuŵa wakuyowoya, ndipo mutuŵa munyake wakati kwa uyo wakayowoyanga: “Kasi icho chikuwoneka mu mboniwoni ya sembe ya nyengo zose na ya kwananga uko kukupasura,+ chilutilirenge kukandira pasi malo ghatuŵa na vinthu vya mawumba m’paka pawuli?” 14  Ntheura wakati kwa ine: “M’paka nyengo za mise na mulenji zikwane 2,300. Ndipo malo ghatuŵa ghazamuwezgekerapo umo ghakaŵira pakwamba.” 15  Apo ine, Daniyeli, nkhalaŵisiskanga mboniwoni na kupenjerezga kuti niyipulikiske, mwamabuchi nkhawona kunthazi kwane kwimilira munyake wakuwoneka nga ni munthu. 16  Penepapo nkhapulika mazgu gha munthu mukati mwa Ulayi,+ ndipo wakachemerezga kuti: “Gabriyeli,+ movwira munthu uyo wali apo kuti wapulikiske ivyo wanguwona.”+ 17  Ntheura wakiza pafupi na apo nkhimilira, kweni wakati wiza, nkhatenthema chomene mwakuti nkhawa kavunama. Ndipo wakati kwa ine: “Iwe mwana wa munthu, manya kuti mboniwoni nja nyengo yaumaliro.”+ 18  Kweni apo wakayowoyanga nane, nkhagona tulo tuzito uku nawa kavunama. Ntheura wakanikhwaska na kuniyimika pa malo agho nkhimilira.+ 19  Wakati kwa ine: “Wona! Nikumanyiskenge ivyo vizamuchitika mu nyengo yaumaliro yakupelekera cheruzgo, chifukwa ni nyengo yakutemeka yaumaliro.+ 20  “Mberere ya masengwe ghaŵiri iyo ukawona ni mathemba gha Medi na Peresiya.+ 21  Pepe wa weya ni themba la Girisi,+ ndipo sengwe likuru ilo likaŵa pakati pa maso ghake ni themba lakwamba.+ 22  Pakuyowoya vya sengwe ilo likaphyoka, mwakuti masengwe ghanyake ghanayi ghakamera pa malo apo pakaŵa sengwe ili,+ pazamuŵa maufumu ghanayi agho ghazamuwuka kufuma mu mtundu wake, kweni na nkhongono zake chara. 23  “Ndipo mu nyengo ya umaliro wa ufumu wawo, para ŵakwananga ŵafika paheni chomene, themba lakuwoneka mwakofya ilo likupulikiska vinthu vyakusuzga* lizamuwuka. 24  Nkhongono zake zizamuŵa zikuru, kweni chifukwa cha nkhongono zake chara. Lizamuparanya munthowa yakuzizwiska, vinthu vizamuliyendera makora ndipo lizamuluska. Lizamuparanya ŵankhongono na ŵatuŵa wuwo.+ 25  Na uryarya wake, lizamuchita upusikizgi kuti vinthu viliyendere.* Lizamujikuzga mu mtima wake, ndipo mu nyengo ya mtende lizamuparanya ŵanandi. Nanga waŵe Karonga wa ŵakaronga lizamwimikana nayo, kweni lizamuphyoka kwambura woko la munthu. 26  “Ivyo vikayowoyeka mu mboniwoni vyakukhwaskana na mise na mulenji ni vyaunenesko, kweni usunge mboniwoni iyi kuŵa yachisisi, pakuti yikuyowoya vya mazuŵa ghanandi kufuma sono.”*+ 27  Kweni ine, Daniyeli, nkhongono zikanimalira ndipo nkhalwara kwa tumazuŵa.+ Pamanyuma nkhawuka na kuchita mulimo wa themba.+ Kweni nkhazukuma na ivyo nkhawona, ndipo pakaŵavya uyo wakapulikiska ichi.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Susa.”
Mazgu gheneko, “woko lake.”
“Pepe,” ni mbuzi yanalume. Mazgu ghanyake, “phongo.”
Panji kuti, “wakayitimbiska pasi.”
Mazgu gheneko, “woko lake.”
Panji kuti, “ilo ndaluso pakumanya vinthu vyakutindika.”
Panji kuti, “vilitowere.”
Panji kuti, “vyakunthazi chomene.”