Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Daniyeli 7:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Mboniwoni ya vikoko vinayi (1-8)

  • Sengwe lichoko lakujikuzga likamera (8)

 • Mulara Wamwaka wachemeska mphara (9-14)

  • Mwana wa munthu wapika ufumu (13, 14)

 • Daniyeli wamanyiskika ng’anamuro (15-28)

  • Vikoko vinayi ni mathemba ghanayi (17)

  • Ŵatuŵa ŵazamupokera ufumu (18)

  • Masengwe 10, panji kuti mathemba, ghazamuwuka (24)

7  Mu chaka chakwamba cha Belishazara+ themba la Babuloni, apo Daniyeli wakagona pa bedi lake+ wakalota loto+ na kuwona mboniwoni izo zikiza mu mutu wake. Penepapo wakalemba ivyo wakalota, wakalemba vyose.  Daniyeli wakati: “Mu mboniwoni zane nausiku nkhalaŵiska, ndipo wonani! mphepo zinayi zakuchanya zikavunduranga nyanja yikuru.+  Ndipo vikoko vikuruvikuru vinayi+ vikafuma mu nyanja, chilichose chikaŵa chakupambana na vinyake.  “Chikoko chakwamba chikaŵa nga ni nkhalamu,+ ndipo chikaŵa na mapapindo gha nombo.+ Nkhalaŵiska m’paka mapapindo ghake ghakanyosoka ndipo chikanyamulika muchanya kufuma pa charu chapasi na kwimikika na malundi ghaŵiri nga ni munthu, ndipo chikapika mtima wa munthu.  “Ndipo wonani! chikoko chinyake, chachiŵiri, chikaŵa nga ni nkhalamira.+ Chikawuskika ku chigaŵa chimoza ndipo chikaŵa na mbambo zitatu ku mulomo wake pakati pa mino ghake. Chikaphalirika kuti, ‘Wuka, urye nyama yinandi.’+  “Pamanyuma pa ichi, nkhalutilira kulaŵiska, ndipo wonani! chikoko chinyake, chikaŵa nga ni nyalubwe,+ kweni pa msana* wake chikaŵa na mapapindo ghanayi nga gha chiyuni. Chikoko ichi chikaŵa na mitu yinayi,+ ndipo chikapika mazaza gha kuwusa.  “Pamanyuma pa ichi, mu mboniwoni za usiku nkhalutilira kulaŵiska, ndipo nkhawona chikoko chachinayi. Chikaŵa chakofya, chakutenthemeska, chankhongono zapadera chomene, ndiposo chikaŵa na mino ghakuru ghachisulo. Chikaryanga na kuteketa ndipo ivyo vyakhalako chikakandangapo na malundi ghake.+ Chikapambana na vikoko vinyake vyose ivyo nkhawona pakwamba, ndipo chikaŵa na masengwe* 10.  Apo nkhaghanaghaniranga za masengwe agha, wonani! sengwe linyake lichoko+ likamera pakati pa masengwe agha, ndipo likati lamera, masengwe ghatatu pa masengwe ghakwambilira ghakazgulika panthazi pake. Ndipo wonani! ku sengwe ili kukaŵa maso nga gha munthu, na mulomo uwo ukayowoyanga mwakujikuzga.+  “Nkhalutilira kulaŵiska m’paka vitengo vikaŵikika pa malo ghake ndipo Mulara Wamwaka+ wakakhalapo.+ Vyakuvwara vyake vikaŵa vituŵa nga ntchiwuvi,+ ndipo sisi la ku mutu wake likaŵa nga ni weya utuŵa. Chitengo chake chikaŵa dimi la moto. Makhwiro* ghake ghakaŵa moto wakugolera.+ 10  Mlonga wa moto ukendanga panthazi pake kufuma kwa iyo.+ Vikwi na vikwi vikamuteŵeteranga, ndipo vikwi 10 kwandaniska na vikwi 10 vikimilira panthazi pake.+ Mphara+ yikakhala pasi ndipo mabuku ghakajulika. 11  “Pa nyengo iyo, nkhalutilira kulaŵiska chifukwa cha kapomezi ka mazgu ghakujikuzga agho sengwe likayowoyanga.+ Nkhalaŵiska m’paka ŵakachikoma chikoko ichi na kunanga thupi lake, ndipo likaponyeka pa moto kuti liphye. 12  Kweni muwuso wa vikoko vinyake vyose+ ukapokeka, ndipo maumoyo gha vikoko ivi ghakazomerezgeka kulutilira kwakanyengo na zinyengo. 13  “Mu mboniwoni za usiku, nkhalutilira kulaŵiska, ndipo wonani! munthu munyake wakuŵa nga ni mwana wa munthu+ wakizanga na mabingu ghakuchanya, ndipo wakazomerezgeka kwiza kwa Mulara Wamwaka,+ ndipo ŵakiza nayo pafupi panthazi pa iyo. 14  Ndipo iyo wakapika muwuso,+ ntchindi,+ na ufumu kuti ŵanthu, mitundu ya ŵanthu, na ŵanthu ŵa viyowoyero vyose ŵamuteŵeterenge.+ Muwuso wake ngwamuyirayira ndipo uzamumara chara. Ufumu wake uzamuparanyika chara.+ 15  “Kweni ine, Daniyeli, mzimu wane ukasuzgika mukati mwane, chifukwa mboniwoni za mu mutu wane zikanofya.+ 16  Nkhasendelera kwa yumoza wa awo ŵakimilira papo, nkhamufumba ng’anamuro lenecho la ichi. Ntheura wakazgora na kunimanyiska ng’anamuro la vinthu ivi. 17  “‘Vikoko vikuru ivi, ivyo vilipo vinayi,+ ni mathemba ghanayi agho ghazamuwuka pa charu chapasi.+ 18  Kweni ŵatuŵa ŵa Wapachanya Nkhanira+ ŵazamupokera ufumu,+ ndipo ŵazamuŵa na ufumu+ kwamuyirayira, enya, muyirayira swii.’ 19  “Penepapo nkhakhumba kumanya vinandi vya chikoko chachinayi, icho chikaŵa chakupambana na vinyake vyose. Chikaŵa chakofya chomene, chikaŵa na mino ghachisulo na njoŵe zamkuŵa. Chikaryanga na kuteketa ndipo ivyo vyakhalapo, chikakandangapo na malundi ghake.+ 20  Ndiposo vya masengwe 10+ gha pa mutu wake, na sengwe linyake ilo likamera ndipo likati lamera, masengwe ghatatu ghakawa panthazi pake,+ sengwe ilo likaŵa na maso na mulomo wakuyowoya mwakujikuzga, ilo likawonekanga likuru kuluska ghanyake. 21  “Nkhalutilira kulaŵiska apo sengwe ili likachita nkhondo na ŵatuŵa ndipo likaŵaluskanga,+ 22  m’paka Mulara Wamwaka+ wakiza ndipo cheruzgo chikapelekeka, icho chikatowera ŵatuŵa ŵa Wapachanya Nkhanira,+ ndipo nyengo yakutemeka yakuti ŵatuŵa ŵatore ufumu yikakwana.+ 23  “Ichi ndicho wakayowoya: ‘Pakuyowoya vya chikoko chachinayi, ni ufumu wachinayi uwo uzamuŵa pa charu chapasi. Uzamuŵa wakupambana na maufumu ghanyake ghose. Uzamurya charu chose chapasi ndipo uzamuchikandira pasi na kuchiteketa.+ 24  Pakuyowoya vya masengwe 10, mathemba 10 ghazamuwuka kufuma mu ufumu uwu. Ndipo themba linyake lizamuwuka pamanyuma pa mathemba agha, lizamuŵa lakupambana na mathemba ghakwamba ghara, ndipo lizamukhozga soni mathemba ghatatu.+ 25  Lizamuyowoya mazgu ghakwimikana na Wapachanya Nkhanira,+ ndipo lizamulutilira kutambuzga ŵatuŵa ŵa Wapachanya Nkhanira. Lizamukhumba kusintha zinyengo na dango, ndipo ŵatuŵa ŵazamupelekeka mu woko lake kwakanyengo, zinyengo, na hafu ya nyengo.*+ 26  Kweni Mphara yikakhala pasi, ndipo ŵakamupoka muwuso wake kuti ŵamukome na kumuparanyirathu petu.+ 27  “‘Ndipo ufumu, muwuso, na uchindami wa maufumu gha kusi ku mtambo wose vikapelekeka ku ŵanthu awo mbatuŵa ŵa Wapachanya Nkhanira.+ Ufumu wawo ni ufumu wamuyirayira,+ ndipo miwuso yose yizamuŵateŵetera na kuŵapulikira.’ 28  “Uwu mbumaliro wa makani agha. Kweni ine Daniyeli, maghanoghano ghane ghakanitenthemeska chomene, mwakuti chisko chane chikazgoka. Kweni makani agha nkhaghasunga mu mtima wane.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “muwongo.”
Mazgu ghanyake, “mphondo; masengo; mapembe.”
Mazgu ghanyake, “mawiro; matayala.”
Ndiko kuti, nyengo zitatu na hafu.