Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Daniyeli 5:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiphikiro cha Themba Belishazara (1-4)

  • Woko likulemba pa chiliŵa (5-12)

  • Ŵakupempha Daniyeli kung’anamulira ivyo vyalembeka (13-25)

  • Ng’anamuro: Babuloni wawenge (26-31)

5  Themba Belishazara+ likanozgera chiphikiro chikuru ŵakuchindikika ŵake 1,000, ndipo likamwanga vinyo panthazi pawo.+  Wakati waloŵera vinyo, Belishazara wakalangura kuti ŵize na viteŵetero vyagolide na vyasiliva ivyo wiske Nebukadinezara wakavitora mu tempile ku Yerusalemu.+ Wakachita ichi kuti themba, ŵakuchindikika ŵake, ŵanakazi ŵake, na ŵanakazi ŵake ŵanyake ŵamweremo.  Penepapo ŵakiza navyo viteŵetero vyagolide ivyo vikatoleka mu tempile, mu nyumba ya Chiuta ku Yerusalemu, ndipo themba, ŵakuchindikika ŵake, ŵanakazi ŵake, na ŵanakazi ŵake ŵanyake ŵakamweramo.  Ŵakamwa vinyo, ndipo ŵakalumba ŵachiuta ŵagolide na siliva, ŵamkuŵa, ŵachisulo, ŵakhuni, na ŵalibwe.  Nyengo yeneyiyo minwe ya woko la munthu yikawoneka ndipo yikamba kulemba pa chiliŵa cha nyumba yauthemba, kuthyana na chakuŵikapo nyali, ndipo themba likawonanga apo woko likalembanga.  Penepapo chisko cha themba chikasintha, maghanoghano ghake ghakamofya, chiwuno chake chikagululuka,+ ndipo makongono ghake ghakamba kumbwambwantha.  Themba likachemerezga, kuchemeska ŵakuwukwa, Ŵakalidi,* na ŵakumanya vya nyenyezi.+ Themba likati ku ŵanalume ŵavinjeru ŵa mu Babuloni: “Munthu waliyose uyo waŵazgenge malemba agha na kuniphalira ng’anamuro lake, wavwalikikenge vitchesamu, mu singo yake+ muvwalikikenge majuda ghagolide, ndipo waŵenge muwusi wachitatu mu uthemba uwu.”+  Ŵanalume wose ŵavinjeru ŵa themba ŵakanjira, kweni ŵakatondeka kuŵazga malemba agha nanga nkhuvumbulira themba ng’anamuro lake.+  Ntheura Themba Belishazara likatenthema chomene ndipo chisko chake chikasintha. Ŵakuchindikika ŵake nawo ŵakahangayika.+ 10  Fumukazi yikanjira mu nyumba ya chiphikiro chifukwa cha mazgu gha themba na ŵakuchindikika ŵake. Ndipo fumukazi yikati: “Mwe themba, mphanyi mwakhala kwamuyirayira. Maghanoghano ghinu ghaleke kumofyani, ndipo chisko chinu chileke kusintha. 11  Mu uthemba winu muli munthu uyo wali na mzimu wa ŵachiuta ŵatuŵa. Mu mazuŵa gha awiskemwe, iyo wakasangika kuti wali na umanyi, mahara, ndiposo vinjeru nga ni vinjeru vya ŵachiuta.+ Awiskemwe, Themba Nebukadinezara, ŵakamwimika kuŵa mulara wa ŵasembe ŵamasalamusi, ŵakuwukwa, Ŵakalidi,* na ŵakumanya vya nyenyezi.+ A themba, ichi ndicho awiskemwe ŵakachita. 12  Pakuti Daniyeli, uyo themba likamuthya Beliteshazara,+ wakaŵa na mzimu wapadera, wakaŵa na umanyi, mahara ghakupatawulira maloto, kulongosora zintharika, na kumazga suzgo linonono.*+ Sono Daniyeli wachemeke, ndipo wazamumulongosolerani ng’anamuro lake.” 13  Ntheura ŵakiza nayo Daniyeli pamaso pa themba. Themba likafumba Daniyeli kuti: “Kasi ndiwe Daniyeli, yumoza wa ŵanthu awo ŵakakoleka wuzga kufuma ku Yuda,+ uyo themba ŵadada ŵakafuma nayo ku Yuda?+ 14  Napulika vya iwe kuti mzimu wa ŵachiuta uli mwa iwe,+ ndiposo kuti mwa iwe muli kusangika umanyi, mahara, na vinjeru vyakuluska.+ 15  Sono ŵavinjeru na ŵakuwukwa ŵangwiza nawo pamaso pane kuti ŵaŵazge mazgu agha na kunimanyiska ng’anamuro lake, kweni ŵatondeka kuyowoya ng’anamuro la uthenga uwu.+ 16  Kweni napulika vya iwe kuti ukumanya kupatawura+ na kumazga suzgo linonono.* Ntheura usange uŵazgenge malemba agha na kuniphalira ng’anamuro lake, uvwalikikenge vitchesamu, majuda ghagolide mu singo yako, ndipo uŵenge muwusi wachitatu mu uthemba uwu.”+ 17  Penepapo Daniyeli wakazgora themba kuti: “Mukhale navyo vyawanangwa vinu, ndipo njombe yinu mupeleke ku ŵanyake. Kweni themba niliŵazgirenge malemba agha na kuliphalira ng’anamuro lake. 18  Imwe themba, Chiuta Wapachanya Nkhanira wakapa awiskemwe Nebukadinezara uthemba na ukuru, ntchindi na uchindami.+ 19  Chifukwa cha ukuru uwo Chiuta wakamupa, ŵanthu wose, mitundu ya ŵanthu, na ŵanthu ŵa viyowoyero vyose ŵakambwambwanthanga na wofi pamaso pake.+ Waliyose uyo mweneko wakhumba, wakamukomanga panji kumuleka wamoyo, ndipo waliyose uyo mweneko wakhumba, wakamukwezganga panji kumukhizga.+ 20  Kweni mtima wake ukati wajikuzga, ndipo mzimu wake ukati waŵa unonono, wakachita mwakujiŵikamo,+ ntheura wakakhizgika pa chitengo chake chaufumu, ndipo uchindami wake ukawuskikapo pa iyo. 21  Wakachimbizgika pakati pa ŵanthu, ndipo mtima wake ukazgoka nga ngwa chikoko, wakamba kukhala na mbunda zamuthengere. Wakapika utheka kuti waryenge nga ni ng’ombe, ndipo thupi lake likanyewa na jumi lakuchanya, m’paka wakamanya kuti Chiuta Wapachanya Nkhanira ndiyo Wakuwusa mu ufumu wa ŵanthu, ndiposo kuti wakuŵikapo uyo mweneko wakhumba.+ 22  “Kweni imwe Belishazara mwana wawo, mundajiyuyure mu mtima winu nangauli mukumanya vyose ivi. 23  Kweni mwajikwezga kwimikana na Fumu yakuchanya.+ Mwangulangura kuti ŵamutolerani viŵiya vya mu nyumba yake.+ Ndipo imwe pamoza na nduna zinu, ŵanakazi ŵinu, na ŵanakazi ŵinu ŵanyake, mwangumweramo na kulumba ŵachiuta ŵasiliva na ŵagolide, ŵamkuŵa, ŵachisulo, ŵakhuni, na ŵalibwe, ŵachiuta awo ŵakulaŵiska yayi nesi kupulika panji kumanya kanthu.+ Kweni mundamuchindike Chiuta uyo mu woko lake muli mvuchi winu+ na nthowa zinu zose. 24  Ntheura woko langutumika kufuma kwa iyo, ndipo malemba agha ghangulembeka.+ 25  Malemba agho ghangulembeka ni agha: MENE, MENE, TEKELI, na PARISINI. 26  “Ng’anamuro la mazgu agha ni ili: MENE, Chiuta wapenda mazuŵa gha ufumu winu ndipo wawumalizga.+ 27  “TEKELI, mwapimika pa sikelo ndipo mwasangika kuti mukupeleŵera. 28  “PERESI, ufumu winu wagaŵika na kupelekeka ku Ŵamedi na Ŵaperesiya.”+ 29  Penepapo Belishazara wakalangura, ndipo Daniyeli ŵakamuvwalika vitchesamu, na majuda ghagolide mu singo yake. Ndipo ŵakapharazga kuti waŵenge muwusi wachitatu mu uthemba.+ 30  Mu usiku wenewura, Belishazara, themba la Ŵakalidi, wakakomeka.+ 31  Ndipo Dariyasi+ Mumedi wakapokera uthemba. Wakaŵa na vyaka pafupifupi 62.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, ŵanthu ŵaluso pakuwukwa na kusanda nyenyezi.
Ndiko kuti, ŵanthu ŵaluso pakuwukwa na kusanda nyenyezi.
Mazgu gheneko, “kufwatura mafindo.”
Mazgu gheneko, “kufwatura mafindo.”