Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Daniyeli 3:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Themba Nebukadinezara limika chikozgo chagolide (1-7)

    • Kuphalira ŵanthu kuti ŵasope chikozgo (4-6)

  • Kuphalira themba kuti Ŵahebere ŵatatu ŵakana kupulikira (8-18)

    • “Titeŵeterengepo yayi ŵachiuta ŵinu” (18)

  • Kuŵaponya mu ng’anjo ya moto (19-23)

  • Ŵathaskika mwamunthondwe (24-27)

  • Themba likulumba Chiuta wa Ŵahebere (28-30)

3  Themba Nebukadinezara likapanga chikozgo chagolide, icho msinkhu wake ukaŵa mikono 60* ndipo usani wake ukaŵa mikono 6.* Wakachiyimika mu chidika cha Dura mu chigaŵa cha Babuloni.  Penepapo Themba Nebukadinezara likatuma mazgu kuti ŵawunganye ŵawusi ŵa vigaŵa, ŵakapiteni,* ŵalongozgi, ŵakupeleka fundo, ŵasungichuma, ŵeruzgi, ŵamanyi malango, na ŵalaraŵalara wose ŵa mu vigaŵa kuti ŵazakaŵepo pakujulira chikozgo icho Themba Nebukadinezara likimika.  Ntheura ŵawusi ŵa vigaŵa, ŵakapiteni, ŵalongozgi, ŵakupeleka fundo, ŵasungichuma, ŵeruzgi, ŵamanyi malango, na ŵalaraŵalara wose ŵa mu vigaŵa ŵakawungana kuzakajulira chikozgo icho Themba Nebukadinezara likimika. Ndipo ŵakimilira panthazi pa chikozgo icho Nebukadinezara wakimika.  Mupharazgi wakachemerezga kuti: “Imwe mwaŵanthu, mitundu, na ŵanthu ŵa viyowoyero vyose mukuphalirika kuti,  para mukupulika kulira kwa mbata, toliro, kalimba, bango, vyakwimbira vyavingwe, fyoliro mukuru, na mitundu yose ya vyakwimbira, mukwenera kujikama pasi na kusindamira chikozgo chagolide icho Themba Nebukadinezara limika.  Yose uyo wakuleka kujikama pasi na kusindamira chikozgo ichi, nyengo yeneyiyo waponyekenge mu ng’anjo yakugolera moto.”+  Ntheura ŵanthu wose ŵakati ŵapulika kulira kwa mbata, toliro, kalimba, bango, vyakwimbira vyavingwe, na mitundu yose ya vyakwimbira, ŵanthu wose, mitundu, na magulu gha viyowoyero vyose ŵakajikama pasi na kusindamira chikozgo chagolide icho Themba Nebukadinezara likimika.  Nyengo yeneyira, Ŵakalidi ŵanyake ŵakaluta kukaphalira themba vya Ŵayuda ŵanyake.  Ŵakati kwa Themba Nebukadinezara: “Mwe themba, mukhale kwamuyirayira. 10  Imwe themba, mwangulangura kuti waliyose uyo wapulika kulira kwa mbata, toliro, kalimba, bango, vyakwimbira vyachingwe, fyoliro mukuru, na mitundu yinyake yose ya vyakwimbira, wakwenera kujikama pasi na kusindamira chikozgo chagolide, 11  kweniso kuti waliyose uyo wakuleka kujikama pasi na kuchisindamira wakwenera kuponyeka mu ng’anjo yakugolera moto.+ 12  Kweni pali Ŵayuda ŵanyake awo muli kuŵimika kuti ŵalaŵilirenge chigaŵa cha Babuloni, Shadireki, Misheki, na Abedinego.+ Ŵanalume aŵa ŵandamupulikirani, imwe themba. Ŵakuteŵetera ŵachiuta ŵinu yayi, ndipo ŵakukana kusopa chikozgo chagolide icho muli kwimika.” 13  Penepapo Nebukadinezara wakakwiya na kutukutwa chomene, wakalangura kuti ŵize na Shadireki, Misheki, na Abedinego. Ntheura ŵanalume aŵa ŵakaŵatolera panthazi pa themba. 14  Nebukadinezara wakati kwa iwo: “Kasi mbunenesko nadi kuti imwe Shadireki, Misheki, na Abedinego mukuteŵetera yayi ŵachiuta ŵane,+ ndiposo mukukana kusopa chikozgo chagolide icho nimika? 15  Sono usange mwanozgeka kujikama pasi na kusopa chikozgo icho napanga para mwapulika waka kulira kwa mbata, toliro, kalimba, bango, vyakwimbira vyavingwe, fyoliro mukuru, na mitundu yose ya vyakwimbira, mbwenu vili makora. Kweni para mukukana kuchisopa, nyengo yeneyiyo muponyekenge mu ng’anjo yakugolera moto. Ndipo ni chiuta nju uyo wangamuthaskani mu mawoko ghane?”+ 16  Shadireki, Misheki, na Abedinego, ŵakazgora themba kuti: “A Nebukadinezara, tilije chakuti timuzgorani pa nkhani iyi. 17  Para mungatiponya mu ng’anjo yakugolera moto, Chiuta withu uyo tikumuteŵetera wangatithaska mu ng’anjo yakugolera moto, na kutithaska mu woko linu, imwe themba.+ 18  Kweni nanga wangaleka kutithaska, manyani, imwe themba, kuti titeŵeterengepo yayi ŵachiuta ŵinu nesi kusopa chikozgo chagolide icho mwimika.”+ 19  Penepapo Nebukadinezara wakatukutwa chomene na Shadireki, Misheki, na Abedinego mwakuti chisko chake chikasintha pa iwo, ndipo wakalangura kuti ŵasonkhe ng’anjo kankhondi na kaŵiri kuluska umo ŵakasonkheranga nyengo zose. 20  Wakatuma ŵanalume ŵankhongono kufuma pa ŵasilikari ŵake kuti ŵakake Shadireki, Misheki, na Abedinego, na kuŵaponya mu ng’anjo yakugolera moto. 21  Ntheura ŵanalume aŵa ŵakakakika uku ŵavwara minjilira yawo yakuwaro, malaya ghawo ghamukati, visoti vyawo, na malaya ghawo ghanyake, ndipo ŵakaponyeka mu ng’anjo yakugolera moto. 22  Pakuti themba likalangura mwaukali ndiposo ng’anjo yikaŵa yakotcha chomene, ŵanalume awo ŵakayegha Shadireki, Misheki, na Abedinego, ndiwo ŵakakomeka na dimi la moto. 23  Kweni ŵanalume ŵatatu aŵa, Shadireki, Misheki, na Abedinego ŵakawa mu ng’anjo yakugolera moto uku ŵakakika. 24  Penepapo Themba Nebukadinezara likatenthema ndipo likawuka luŵiroluŵiro, likati ku nduna zake: “Asi tangukaka ŵanalume ŵatatu na kuŵaponya mu moto?” Iwo ŵakazgora themba kuti: “Enya, A themba.” 25  Iyo wakati: “Wonani! Nkhuwona ŵanalume ŵanayi ŵambura kukakika ŵakwenda mukati mu moto, ndipo ŵandapwetekeke, wachinayi wakuwoneka nga ni mwana wa ŵachiuta.” 26  Nebukadinezara wakasendelera ku mulyango wa ng’anjo yakugolera moto, ndipo wakati: “Shadireki, Misheki, na Abedinego, imwe ŵateŵeti ŵa Chiuta Wapachanya Nkhanira,+ fumani ndipo mwize kuno!” Penepapo Shadireki, Misheki, na Abedinego ŵakafuma mukati mu moto. 27  Ndipo ŵawusi ŵa vigaŵa, ŵakapiteni, ŵalongozgi, na nduna za themba awo ŵakawungana+ ŵakawona kuti moto ukaŵavya nkhongono pa mathupi gha ŵanalume aŵa,+ ndipo sisi la ku mutu wawo likaŵawukapo chara. Kweniso minjilira yawo yakuwaro yikasintha yayi ndipo nanga ni sungu la moto likapulikikwa yayi pa iwo. 28  Penepapo Nebukadinezara wakati: “Walumbike Chiuta wa Shadireki, Misheki, na Abedinego,+ uyo wangutuma mungelo wake na kuthaska ŵateŵeti ŵake. Iwo ŵangumugomezga ndipo ŵangukana kupulikira languro la themba, ŵanguŵa ŵakunozgeka kufwa chifukwa ŵangukana kuteŵetera panji kusopa chiuta munyake waliyose kweni Chiuta wawo pera.+ 29  Ntheura nkhuŵika dango lakuti ŵanthu wose, mitundu yose, panji ŵanthu ŵa viyowoyero vyose awo ŵakuyowoyera chiheni Chiuta wa Shadireki, Misheki, na Abedinego, ŵadumulike tuchokotuchoko, ndipo nyumba zawo zizgoke vizara,* pakuti palije chiuta munyake uyo wangaponoska nga ni chiuta uyu.”+ 30  Penepapo Themba likakwezga Shadireki, Misheki, na Abedinego, mu chigaŵa cha Babuloni.+

Mazgu Ghamusi

Mamita pafupifupi 27. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mamita pafupifupi 2.7. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu ghanyake, “nkhando.”