Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Daniyeli 12:1-13

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • “Nyengo yaumaliro” na kunthazi (1-13)

    • Mikayeli wazamuwuka (1)

    • Ŵamahara ŵazamuŵala (3)

    • Umanyi wenecho uzamwandana (4)

    • Daniyeli wazamwimilira kuti wapokere chigaŵa chake (13)

12  “Mu nyengo iyo, Mikayeli,*+ karonga mukuru+ uyo wakwimilira kuti wawovwire ŵanthu ŵakwako, wazamuwuka. Ndipo kuzamuŵa nyengo ya suzgo iyo yindaŵeko nakale kufuma apo kukaŵira mtundu wa ŵanthu m’paka pa nyengo iyo. Mu nyengo iyo, waliyose pa ŵanthu ŵakwako uyo zina lake lizamusangika kuti lalembeka mu buku+ wazamupona.+  Ndipo ŵanandi mwa awo ŵakugona mu fuvu la pa charu ŵazamuwuka. Ŵanyake ŵazamuwukira ku umoyo wamuyirayira ndipo ŵanyake ŵazamulengeskeka* na kuyuyulika kwamuyirayira.  “Awo ŵali na mahara ŵazamuŵala nga mbungweru wa mlengalenga wa kuchanya, ndipo awo ŵakwiza na ŵanandi ku urunji ŵazamuŵala nga ni nyenyezi muyirayira swii.  “Kweni iwe, Daniyeli, sunga chisisi mazgu agha, na kujalira buku m’paka nyengo yaumaliro.+ Ŵanandi ŵazamwendendeka uku na uku,* ndipo umanyi wenecho uzamwandana.”+  Penepapo ine, Daniyeli, nkhati nalaŵiska, nkhawona ŵanyake ŵaŵiri ŵimilira pataliko, yumoza sirya lino la mlonga, ndipo munyake sirya lira la mlonga.+  Ndipo yumoza wakati ku mwanalume uyo wakavwara salu yiwemi,+ uyo wakaŵa pachanya pa maji gha mu mlonga: “Kasi patolenge nyengo yitali wuli kuti vinthu vyakuzizwiska ivi vizakafiskike?”  Penepapo nkhapulika mwanalume uyo wakavwara salu, uyo wakaŵa pachanya pa maji gha mu mlonga, wakuwuskira muchanya woko lake lamalyero na woko lake lamazere na kulapa mu zina la Uyo ngwamoyo muyirayira,+ wakati: “Patolenge nyengo yakutemeka, nyengo zakutemeka, na hafu ya nyengo. Para nkhongono za ŵanthu ŵatuŵa zazakamara waka kuteketeka,+ vinthu vyose ivi vizamufiskika.”  Sono ine nkhapulika, kweni nkhatorapo kanthu yayi.+ Ntheura nkhati: “Mwe fumu yane, kasi vinthu ivi vizamumara wuli?”  Penepapo wakati: “Lutanga Daniyeli, chifukwa mazgu agha ghakwenera kusungika chisisi na kujalirika m’paka mu nyengo yaumaliro.+ 10  Ŵanandi ŵazamujitozga na kujituŵiska ndipo ŵazamwengeka.+ Ndipo ŵaheni ŵazamuchita viheni. Palije muheni uyo wazamupulikiska. Kweni awo ŵali na mahara ŵazamupulikiska.+ 11  “Kufuma pa nyengo iyo sembe ya nyengo zose+ yizamufumiskikirapo ndiposo apo chinthu chakuseluska icho chikupasura chizamuŵikikirapo,+ pazamuŵa mazuŵa 1,290. 12  “Wakukondwa ni uyo wakulindilira na uyo wakwiza paumaliro wa mazuŵa 1,335! 13  “Kweni iwe, luta kuumaliro. Wamupumura, kweni uzamwimilira kuti upokere chigaŵa chako paumaliro wa mazuŵa.”+

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Ni Njani Wali Nga Ni Chiuta?”
Panji kuti, “kukhozgeka soni.”
Panji kuti, “ŵazamusanda (buku ili) mwakupwelelera.”