Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Chivumbuzi 9:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mbata yachinkhondi (1-11)

  • Soka lakwamba lajumpha, ghaŵiri ghakwiza (12)

  • Mbata ya 6 (13-21)

9  Mungelo wachinkhondi wakalizga mbata yake.+ Ndipo nkhawona nyenyezi iyo yikambotokera pa charu chapasi kufuma kuchanya, ndipo yikapika kiyi wakujulira chizongwe.+  Yikajura chizongwe, ndipo mukafuma josi nga ni josi la mu ng’anjo yikuru. Josi la mu chizongwe ichi likafipiska dazi+ na mphepo.  Mu josi mukafuma zombe kuya pa charu chapasi.+ Ndipo zombe likapika mazaza, mazaza ghakuyana na gha ŵakalizga ŵa pa charu chapasi.  Zombe likaphalirika kuti lileke kunanga vyakumera vya pa charu chapasi nesi chakubiliŵira chilichose panji khuni lililose, kweni lilange ŵanthu ŵekha awo ŵalije chidindo cha Chiuta pa visko vyawo.+  Ndipo zombe likazomerezgeka kukoma ŵanthu yayi, kweni kuti liŵayuzge kwa myezi yinkhondi. Ndipo likayuzganga nga umo kalizga+ wakuyuzgira para waluma munthu.  Ndipo mu mazuŵa agho, ŵanthu ŵazamupenja nyifwa kweni ŵazamuyisanga yayi, ndipo ŵazamukhumba chomene kufwa kweni nyifwa yizamuŵachimbira.  Zombe ili likawonekanga nga ni mahachi ghakunozgekera nkhondo.+ Pa mitu yawo pakaŵa nga pali mphumphu zagolide, ndipo visko vyawo vikawonekanga nga ni visko vya ŵanthu,  kweni likaŵa na sisi nga ni sisi la ŵanakazi. Ndipo mino ghawo ghakaŵa nga ni mino gha nkhalamu.+  Likaŵa na vyakuvwara vyachisulo vyakuvikilira pa chifuŵa. Ndipo kupoma kwa mapapindo ghawo kukaŵa nga nkhupoma kwa magileta agho ghakuguzika na mahachi agho ghakuchimbilira ku nkhondo.+ 10  Kweniso lili na michira ya maluwozga nga mbakalizga. Ku michira yawo ndiko kuli mazaza ghawo ghakuti lipwetekere ŵanthu myezi yinkhondi.+ 11  Lili na themba pachanya pawo, mungelo wa chizongwe.+ Mu Chihebere zina lake ni Abadoni,* kweni mu Chigiriki zina lake ni Apoliyoni.* 12  Soka limoza lajumpha. Wonani, masoka ghanyake ghaŵiri+ ghakwiza pamanyuma pa vinthu ivi. 13  Mungelo wa 6+ wakalizga mbata yake.+ Ndipo nkhapulika mazgu ghamoza kufuma mu masengwe* gha jotchero lagolide+ ilo lili panthazi pa Chiuta 14  ghakayowoya kwa mungelo wa 6, uyo wakaŵa na mbata kuti: “Fwatura ŵangelo ŵanayi awo ŵali kukakika pa mlonga ukuru wa Yufurate.”+ 15  Ŵangelo ŵanayi ŵakafwatulika, awo ŵakanozgekera ora, zuŵa, mwezi, na chaka, kuti ŵakome chigaŵa chachitatu cha ŵanthu. 16  Ndipo chiŵelengero cha ŵankhondo ŵapamahachi icho nkhapulika chikaŵa 20,000 kwandaniska na 10,000.* 17  Ndipo umu ndimo nkhawonera mahachi mu mboniwoni na awo ŵakakhalapo: Ŵakaŵa na vyakuvwara vyakuvikilira pa chifuŵa vya mtundu uswesi na wa buluu kweniso wa yelo. Mitu ya mahachi yikaŵa nga ni mitu ya nkhalamu,+ ndipo mu milomo yawo mukafuma moto na josi na sulefure. 18  Chigaŵa chachitatu cha ŵanthu chikakomeka na masoka ghatatu agha, na moto na josi ndiposo sulefure ivyo vikafuma mu milomo yawo. 19  Pakuti nkhongono ya mahachi yili mu milomo yake na ku michira yake, chifukwa michira yake yili nga ni njoka ndipo yili na mitu, ndipo ivi ndivyo ghakupwetekera ŵanthu. 20  Kweni ŵanthu ŵanyake wose awo ŵakakomeka yayi na masoka agha, ŵakang’anamuka mtima yayi, ŵakalutilira na milimo ya mawoko yawo. Ŵakaleka yayi kusopa viŵanda na vikozgo vyagolide, vyasiliva, vyamkuŵa, vyalibwe na vyakhuni, ivyo vingawona yayi panji kupulika nesi kwenda.+ 21  Ŵakang’anamuka mtima yayi, ŵakalutilira kuchita milimo yawo ya kukoma ŵanthu, kuchita vyamizimu, mauzaghali,* na maunkhungu.

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Pharanyiko.”
Kung’anamura kuti, “Wakuparanya.”
Mazgu ghanyake, “mphondo.”
Ndiko kuti, 200,000,000.
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.