Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Chivumbuzi 3:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uthenga ku Saradisi (1-6), ku Filadefiya (7-13), to ku Lawodikeya (14-22)

3  “Kwa mungelo wa mpingo mu Saradisi ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo wakuyowoya uyo wali na mizimu 7 ya Chiuta+ na nyenyezi 7:+ ‘Nkhumanya milimo yako, kuti uli na zina lakuti* uli wamoyo, kweni ndiwe wakufwa.+  Uŵe maso,+ ndipo khozga vinthu vyakukhalapo ivyo vikakhala pachoko kufwa, chifukwa nasanga kuti milimo yako yindachitike mwakukwana pamaso pa Chiuta wane.  Ntheura, lutilira kukumbuka ivyo ukapokera na kupulika, ndipo lutilira kuvisungilira, kweniso ung’anamuke mtima.+ Nadi, kwambura kuti wawuka, nizenge nga ni munkhungu,+ ndipo uzamumanya yayi ora ilo nizirenge pa iwe.+  “‘Kweni uli na ŵanthu ŵachoko* waka mu Saradisi awo ŵakafipiska yayi malaya ghawo,+ ndipo ŵazamwenda nane uku ŵavwara malaya ghatuŵa,+ chifukwa mbakwenelera.  Ntheura uyo wathereska+ wazamuvwalikika malaya ghatuŵa.+ Ndipo nizamusisita* yayi zina lake mu buku la umoyo,+ kweni nizamuzomera zina lake panthazi pa Adada na panthazi pa ŵangelo ŵawo.+  Uyo wali na khutu wapulike icho mzimu ukuyowoya ku mipingo.’  “Kwa mungelo wa mpingo mu Filadefiya ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo wakuyowoya uyo ni mutuŵa,+ uyo ngwaunenesko,+ uyo wali na makiyi gha Davide,+ uyo para wajura, palije uyo wangajara, ndipo para wajara, palije uyo wangajura:  ‘Nkhumanya milimo yako. Wona, naŵika mulyango wakujulika panthazi pako,+ uwo palije uyo wangajara. Nkhumanya kuti uli na nkhongono zichoko waka, ndipo ukasungilira mazgu ghane ndipo ukakana yayi zina lane.  Wona, ŵa mu sunagoge la Satana awo ŵakuti Mbayuda, ndipouli Mbayuda yayi+ kweni ŵakuteta, niŵachiskenge kuti ŵize na kusindama* pa malundi ghako ndipo niŵamanyiskenge kuti nakutemwa. 10  Pakuti ukasungilira mazgu ghakuyowoya vya kuzizipizga kwane,*+ nane nizamukusungilira mu ora la kuyezgeka,+ ilo likwiza pa charu chose chapasi, kuzakayezga awo ŵakukhala pa charu chapasi. 11  Nkhwiza mwaluŵiro.+ Lutilira kukoleska icho uli nacho, kuti paŵavye munthu wapoke mphumphu yako.+ 12  “‘Uyo wathereska nizamumuzgora kuŵa mzati mu tempile la Chiuta wane, ndipo wazamufumiraso kuwaro yayi. Nizamulemba pa iyo zina la Chiuta wane+ na zina la msumba wa Chiuta wane, Yerusalemu Muphya+ uyo wakukhira kufuma kuchanya kwa Chiuta wane, ndiposo zina lane liphya.+ 13  Uyo wali na khutu wapulike icho mzimu ukuyowoya ku mipingo.’ 14  “Kwa mungelo wa mpingo mu Lawodikeya+ ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo Ameni+ wakuyowoya, kaboni+ wakugomezgeka na waunenesko,+ uyo Chiuta wakamba kulenga:+ 15  ‘Nkhumanya milimo yako, kuti uli wakuzizima yayi nesi wakotcha. Nakhumbanga kuti mphanyi wanguŵa wakuzizima panji wakotcha. 16  Ntheura nikuwukurenge mu mulomo wane chifukwa chakuti uli wakufunda waka, uli wakotcha yayi+ nesi wakuzizima.+ 17  Chifukwa ukuti: “Nili musambazi+ ndipo nasanga usambazi unandi ndipo nkhusoŵa kanthu yayi,” kweni ukumanya yayi kuti uli wakusokwa, wakuchitiska chitima, mukavu, wachibulumutira na wankhule. 18  Nkhukupa ulongozgi wakuti ugure golide lakwengeka kwa ine mwakuti uŵe musambazi. Ugure malaya ghatuŵa kuti uvware mwakuti ŵanyake ŵaleke kuwona unkhule wako ndipo ukhozgeke soni.+ Ndipo ugure munkhwala wa maso+ kuti uphake mu maso ghako mwakuti ulaŵiskenge.+ 19  “‘Wose awo nkhuŵatemwa nkhuŵachenya na kuŵalanga.+ Ntheura uŵe wakulimbikira ndipo ung’anamuke mtima.+ 20  Wona, nimilira pa mulyango ndipo nkhukhung’uska. Usange munthu wakupulika mazgu ghane na kujura mulyango, ninjirenge mu nyumba yake ndipo niryenge chakurya cha mise pamoza na iyo, ndipo iyo pamoza na ine. 21  Uyo wathereska+ nizamumuzomerezga kukhala nane pa chitengo chane,*+ nga umo nane nathereskera ndipo nakhala pamoza+ na Adada pa chitengo chawo.* 22  Uyo wali na khutu wapulike icho mzimu ukuyowoya ku mipingo.’”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mbiri yakuti.”
Mazgu gheneko, “mazina ghachoko.”
Panji kuti, “nizamufufuta.”
Panji kuti, “kujikama.”
Pangayowoyekaso kuti, “ukayezga kuzizipizga nga ndine.”
Panji kuti, “mpando wane wachifumu; chizumbe.”
Panji kuti, “mpando wawo wachifumu; chizumbe.”