Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Chivumbuzi 2:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uthenga ku Efeso (1-7), ku Simurina (8-11), ku Peregamo (12-17), ku Tiyatira (18-29)

2  “Kwa mungelo+ wa mpingo mu Efeso,+ ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo wakuyowoya uyo wakolera nyenyezi 7 mu woko lake lamalyero, uyo wakwenda pakati pa vyakuŵikapo nyali vyagolide 7:+  ‘Nkhumanya milimo yako, ndiposo kufukafuka na kuzizipizga kwako, kweniso kuti ungalekelera yayi ŵanthu ŵaheni, ndipo ukaŵayezga awo ŵakuti mbapositole,+ kweni mbapositole yayi, ndipo ukaŵasanga kuti mbatesi.  Ukulongoraso kuzizipizga na kukhomezga chifukwa cha zina lane+ ndipo undavuke.+  Kweni nkhukususka pa fundo yakuti wasida chitemwa icho ukaŵa nacho pakwamba.  “‘Ntheura, kumbuka umo ukaŵira pakwamba pambere undawe, ndipo ung’anamuke mtima+ na kuchita milimo yapakwamba. Usange ukuleka kung’anamuka mtima,+ ine nkhwiza kwa iwe, ndipo nizamuwuskapo chakuŵikapo nyali+ pa malo ghake.  Kweni pali chimoza icho ukuchita makora, ukutinkha milimo yachigaluka ya Nikolayiti,+ iyo nane nkhuyitinkha.  Uyo wali na khutu wapulike icho mzimu ukuyowoya ku mipingo kuti:+ Uyo wakuthereska+ nizamumuzomerezga kuryako vya khuni la umoyo+ ilo lili mu paradiso wa Chiuta.’  “Kwa mungelo wa mpingo mu Simurina ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo wakuyowoya, ‘Wakwamba na Waumaliro,’+ uyo wakaŵa wakufwa ndipo wakaŵaso wamoyo:+  ‘Nkhumanya suzgo na ukavu wako, kweni uli musambazi.+ Nkhumanya umo ŵakukuyuyulira awo ŵakuti Mbayuda, kweni Mbayuda yayi. Iwo ni sunagoge la Satana.+ 10  Leka kopa vinthu ivyo uli pafupi kusuzgika.+ Wona, Dyabulosi walutilirenge kuponya ŵanyake ŵa imwe mu jele kuti muyezgeke mwakukwana, ndiposo kuti muŵe na suzgo mazuŵa 10. Uŵe wakugomezgeka m’paka nyifwa, ndipo nizamukupa mphumphu ya umoyo.+ 11  Uyo wali na khutu wapulike+ icho mzimu ukuyowoya ku mipingo kuti: Uyo wakuthereska+ wazamupwetekeka yayi na nyifwa yachiŵiri.’+ 12  “Kwa mungelo wa mpingo mu Peregamo ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo wakuyowoya uyo wali na lupanga lutali lwakuthwa kosekose, wakuti:+ 13  ‘Nkhumanya uko ukukhala, kung’anamura uko kuli chitengo cha* Satana. Kweni ukukoleska zina lane,+ ndipo ukakana yayi chipulikano chako mwa ine+ nanga ni mu mazuŵa gha Antipasi, kaboni wane wakugomezgeka,+ uyo wakakomeka+ uko imwe muli, uko Satana wakukhala. 14  “‘Kweni nkhukususka pa vinthu vichoko waka, kuti uli nawo awo ŵakukoleska chisambizgo cha Balamu,+ uyo wakasambizga Balaki+ kuti waŵike chikhuŵazgo panthazi pa ŵana ŵa Israyeli, kuti ŵarye vinthu vyakupelekeka sembe ku vikozgo na kuchita uzaghali.*+ 15  Mwakuyana waka, nawe uli na awo ŵakukoleska chisambizgo cha chigaluka cha Nikolayiti.+ 16  Ntheura ung’anamuke mtima. Usange ukuleka kung’anamuka mtima, ine nkhwiza kwa iwe mwaluŵiro, ndipo nizamurwa nawo na lupanga lutali lwa mu mulomo wane.+ 17  “‘Uyo wali na khutu wapulike icho mzimu ukuyowoya ku mipingo kuti:+ Uyo wakuthereska+ nizamumupako mana ghakubisika,+ ndiposo nizamumupa nkhulungo yituŵa,* ndipo pa nkhulungo palembeka zina liphya ilo palije munyake wangalimanya, kweni uyo walipokera.’ 18  “Ndipo kwa mungelo wa mpingo mu Tiyatira+ ulembe kuti: Ivi ni vinthu ivyo Mwana wa Chiuta wakuyowoya, uyo wali na maso nga ni dimi la moto,+ ndipo malundi ghake ghali nga ni mkuŵa uwemi:+ 19  ‘Nkhumanya milimo yako, chitemwa chako na chipulikano chako, uteŵeti wako, kuzizipizga kwako, kweniso kuti milimo yako yasono njinandi kuluska ya pakwamba. 20  “‘Kweni nkhukususka pa fundo yakuti ukulekelera mwanakazi yura Yezebeli,+ uyo wakujichema ntchimi yanakazi, ndipo wakusambizga na kupuluska ŵazga ŵane kuti ŵachitenge uzaghali*+ na kurya vinthu vyakupelekeka sembe ku vikozgo. 21  Ndipo nkhamupa nyengo kuti wang’anamuke mtima, kweni wakukhumba yayi kuleka uzaghali* wake. 22  Wona, nili pafupi kumulwaliska chomene, ndipo awo ŵakuchita nayo uleŵi nizamuŵaponya mu suzgo yikuru, ipo ŵang’anamuke mtima na kuleka milimo yake. 23  Ndipo ŵana ŵake nizamuŵakoma na nthenda yakofya, ntheura mipingo yose yizamumanya kuti ndine nkhusanda mukati mu maghanoghano* na mitima, ndipo nizamumupani waliyose payekha kuyana na milimo yake.+ 24  “‘Kweni nkhuyowoya ku mwaŵanyake mose imwe muli mu Tiyatira, wose awo ŵalije chisambizgo ichi, awo ŵakamanya yayi ivyo ŵakuti ni “vinthu vyakunyang’amira vya Satana”:+ Nkhumuthwikani chizito chinyake yayi. 25  Koleskani icho muli nacho m’paka nize.+ 26  Ndipo uyo wakuthereska na kusungilira milimo yane m’paka kuumaliro nizamumupa mazaza pa mitundu.+ 27  Ndipo wazamuliska ŵanthu na ndodo yachisulo+ mwakuti ŵazamusweka nga ni viŵiya vyadongo, umo nane napokelera mazaza kwa Adada. 28  Ndipo nizamumupa nyenyezi ya mulenji.+ 29  Uyo wali na khutu wapulike icho mzimu ukuyowoya ku mipingo.’

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mpando wachifumu wa; chizumbe.”
Panji kuti, “libwe lituŵa.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu gheneko, “ziso, sana, figho.”