Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Vinyake

Chivumbuzi 12:1-17

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mwanakazi, mwana msepuka, na chinjoka (1-6)

  • Mikayeli wakurwa nkhondo na chinjoka (7-12)

    • Chinjoka chaponyeka pa charu (9)

    • yabulosi wakumanya kuti wali na nyengo yifupi (12)

  • Chinjoka chikuyuzga mwanakazi (13-17)

12  Chimanyikwiro chikuru chikawoneka kuchanya: Mwanakazi+ wakavwara dazi, mwezi ukaŵa kusi ku malundi ghake, pa mutu wake pakaŵa mphumphu ya nyenyezi 12,  ndipo wakaŵa na nthumbo. Wakalira na vyakuŵinya na kukweŵeka kuti wababe.  Chimanyikwiro chinyake chikawoneka kuchanya. Wonani, chinjoka chikuru chiswesi,+ chakuŵa na mitu 7 na masengwe* 10 ndipo pa mitu yake pakaŵa mphumphu* 7,  mchira wake ukaguzanga chigaŵa chachitatu cha nyenyezi+ zakuchanya, ndipo chikaziponya pa charu chapasi.+ Chinjoka chikalutilira kwimilira panthazi pa mwanakazi+ uyo wakaŵa pafupi kubaba, kuti para wababa chirye mwana wake.  Mwanakazi uyu wakababa mwana msepuka,+ mwanalume, uyo wazamuliska mitundu yose na ndodo yachisulo.+ Ndipo mwana wake wakatolekera* kwa Chiuta na ku chitengo chake.*  Ndipo mwanakazi wakachimbilira ku mapopa, uko kukaŵa malo agho Chiuta wakamunozgera, mwakuti kwenekura ŵakamuryeske mazuŵa 1,260.+  Ndipo kukawuka nkhondo kuchanya: Mikayeli*+ na ŵangelo ŵake wakarwanga na chinjoka. Chinjoka na ŵangelo ŵake ŵakarwa nkhondo  kweni ŵakaluska yayi,* ndipo malo ghawo ghakasangikaso yayi kuchanya.  Ntheura chinjoka chikuru+ chikaponyeka pasi, njoka ya papo kale,+ iyo yikuchemeka Dyabulosi+ na Satana,+ uyo wakupuluska charu chose.+ Wakaponyeka pa charu chapasi,+ ndipo ŵangelo ŵake ŵakaponyeka pasi pamoza nayo. 10  Nkhapulika mazgu ghakuru kufuma kuchanya ghakuti: “Sono chafika chiponosko+ na nkhongono na Ufumu vya Chiuta withu+ na mazaza gha Khristu wake, chifukwa uyo wakunena ŵabali ŵithu waponyeka pasi, uyo wakuŵanena muhanya na usiku panthazi pa Chiuta withu!+ 11  Ndipo ŵakamuthereska+ chifukwa cha ndopa za Mwana wa mberere+ ndiposo chifukwa cha mazgu gha ukaboni wawo,+ ndipo ŵakatemwa umoyo wawo yayi,+ nanga ni mu ulwani wa nyifwa. 12  Pa chifukwa ichi, kondwani imwe machanya na imwe mukukhala mwenemumo! Soka ku charu chapasi na nyanja,+ chifukwa Dyabulosi wakhilira pasi kwa imwe, wali na ukali ukuru pakumanya kuti wali na nyengo yifupi.”+ 13  Sono chinjoka chikati chawona kuti chaponyeka pa charu chapasi,+ chikatambuzga mwanakazi+ uyo wakababa mwana mwanalume. 14  Kweni mwanakazi, wakapika mapapindo ghaŵiri gha nombo yikuru+ kuti wawulukire ku mapopa ku malo ghake, uko wakwenera kukaryeskeka nyengo yimoza, nyengo ziŵiri, na hafu ya nyengo,*+ kutali na njoka.+ 15  Ndipo njoka yikawukura maji nga ni mlonga kufuma mu mulomo wake, yikawukulira mwanakazi kuti wabire mu mlonga. 16  Kweni charu chapasi chikamovwira mwanakazi, ndipo charu chapasi chikajura mulomo wake na kumira mlonga uwo chinjoka chikawukura kufuma mu mulomo wake. 17  Ntheura chinjoka chikamukwiyira chomene mwanakazi, ndipo chikaluta kukarwa nkhondo na ŵakukhalapo ŵa mphapu* yake,+ awo ŵakusungilira malango gha Chiuta ndipo ŵali na mulimo wa kuchitira ukaboni Yesu.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “mphondo.”
Panji kuti, “mphumphu zachifumu.”
Panji kuti, “wakakwapulikira.”
Panji kuti, “mpando wake wachifumu; chizumbe.”
Kung’anamura kuti, “Ni Njani Wali Nga Ni Chiuta?”
Pangayowoyekaso kuti, “kweni [chinjoka] chikathereskeka.”
Ndiko kuti, nyengo zitatu na hafu.
Mazgu gheneko, “mbuto.”