Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Chivumbuzi 1:1-20

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Uvumbuzi wakufuma kwa Chiuta kwizira mwa Yesu (1-3)

  • Kutawuzga mipingo 7 (4-8)

    • “Ndine Alefa na Omega” (8)

  • Mzimu utuŵa ukutolera Yohane mu zuŵa la Fumu (9-11)

  • Mboniwoni ya Yesu mu uchindami wake (12-20)

1  Uvumbuzi wa Yesu Khristu,* uwo Chiuta wakamupa,+ kuti walongore ŵazga ŵake+ vinthu ivyo vikwenera kuchitika mwaluŵiro. Ndipo Yesu wakatuma mungelo wake na kuwulongora mu vimanyikwiro kwa muzga wake Yohane,+  uyo wakachitira ukaboni mazgu agho Chiuta wakapeleka na ukaboni uwo Yesu Khristu wakapeleka, kung’anamura vinthu vyose ivyo wakawona.  Ngwakukondwa uyo wakuŵazga mwakukwezga na awo ŵakupulika mazgu ghauchimi uwu, ndiposo uyo wakusungilira vinthu ivyo vili kulembekamo,+ pakuti nyengo yakutemeka yili pafupi.  Ine Yohane, nkhulembera mipingo 7+ iyo yili mu chigaŵa cha Asiya kuti: Mphanyi mwaŵa na lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa “Uyo waliko, wakaŵako ndipo wakwiza,”+ ndiposo kufuma ku mizimu 7+ iyo yili panthazi pa chitengo chake,*  na kufuma kwa Yesu Khristu, “Kaboni Wakugomezgeka,”+ “wakwamba kubabika kufuma ku ŵakufwa,”+ ndiposo “Muwusi wa mathemba gha charu chapasi.”+ Kwa uyo wakutitemwa+ ndipo wakatifwatura ku zakwananga zithu na ndopa zake+  ndipo wakatizgora ise kuŵa mafumu+ na ŵasembe*+ kwa Chiuta wake na Awiske, kwa iyo kuŵenge uchindami na nkhongono muyirayira. Ameni.  Wonani, wakwiza na mabingu,+ ndipo jiso lililose lizamumuwona, na awo ŵakamulasa. Ndipo mafuko ghose gha charu chapasi ghazamujipamantha pakuŵa na chitima chifukwa cha iyo.+ Ichi chizamuchitika nadi. Ameni.  Yehova* Chiuta wakuti: “Ndine Alefa na Omega,*+ Wankhongonozose, uyo waliko, uyo wakaŵako na uyo wakwiza.”+  Ine Yohane, mubali winu ndiposo yumoza wa imwe mu suzgo+ na ufumu+ na chizizipizgo+ pamoza na Yesu,+ nkhaŵa pa chirwa chakuchemeka Patimo chifukwa cha kuyowoya vya Chiuta na kuchitira ukaboni Yesu. 10  Mzimu utuŵa ukanitolera mu zuŵa la Fumu, ndipo nkhapulika mazgu ghankhongono kumanyuma kwane nga nkhulira kwa mbata, 11  ghakati: “Ivyo ukuwona lemba mu mupukutu na kutumizga ku mipingo 7: ku Efeso,+ ku Simurina,+ ku Peregamo,+ ku Tiyatira,+ ku Saradisi,+ ku Filadefiya,+ na ku Lawodikeya.”+ 12  Nkhang’anamuka kuti niwone uyo wakayowoyanga nane, ndipo nkhati nang’anamuka, nkhawona vyakuŵikapo nyali vyagolide 7.+ 13  Ndipo pakati pa vyakuŵikapo nyali pakaŵa munthu munyake nga ni mwana wa munthu,+ wakavwara laya lakugota mu malundi, ndipo wakajikaka pa nganga na lamba wagolide. 14  Kweniso, mutu wake na sisi lake vikaŵa vituŵa nga ni weya utuŵa, vituŵa tututu,* ndipo maso ghake nga ni dimi la moto.+ 15  Malundi ghake ghakaŵa nga ni mkuŵa uwemi+ para ukung’azima mu ng’anjo, ndipo mazgu ghake ghakaŵa nga nkhupoma kwa maji ghanandi. 16  Ndipo wakaŵa na nyenyezi 7 mu woko lake lamalyero,+ ndipo mu mulomo wake mukafumanga lupanga lutali lwakuthwa kosekose,+ ndipo chisko chake chikaŵa nga ni dazi para likuŵala na nkhongono zake.+ 17  Ndipo nkhati namuwona, nkhawa pasi pa malundi ghake nga ndine wakufwa. Ndipo wakaŵika woko lake lamalyero pa ine na kuyowoya kuti: “Leka kopa. Ndine Wakwamba+ na Waumaliro,+ 18  na wamoyo,+ ndipo nkhaŵa wakufwa,+ kweni wona, nili wamoyo muyirayira swii,+ ndipo nili na makiyi gha nyifwa na Dindi.*+ 19  Ntheura lemba vinthu ivyo ukawona, ndiposo vinthu ivyo vikuchitika, na ivyo vichitikenge pamanyuma pa ivi. 20  Kweni chisisi chakupatulika* cha nyenyezi 7 izo ukawona mu woko lane lamalyero, ndiposo cha vyakuŵikapo nyali 7 vyagolide, ni ichi: Nyenyezi 7 zikwimira ŵangelo ŵa mipingo 7, ndipo vyakuŵikapo nyali vikwimira mipingo 7.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Vinthu ivyo Yesu Khristu wakavumbura.”
Panji kuti, “mpando wake wachifumu; chizumbe.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “A na Z.” Pa alifabeti Yachigiriki, Alefa ntchilembo chakwamba ndipo Omega ntchilembo chaumaliro.
Panji kuti, “vituŵa nga ntchiwuvi.”
Panji kuti, “Hadesi,” ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”