Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Chivumbuzi

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Uvumbuzi wakufuma kwa Chiuta kwizira mwa Yesu (1-3)

  • Kutawuzga mipingo 7 (4-8)

   • “Ndine Alefa na Omega” (8)

  • Mzimu utuŵa ukutolera Yohane mu zuŵa la Fumu (9-11)

  • Mboniwoni ya Yesu mu uchindami wake (12-20)

 •   2

  • Uthenga ku Efeso (1-7), ku Simurina (8-11), ku Peregamo (12-17), ku Tiyatira (18-29)

 • 3

  • Uthenga ku Saradisi (1-6), ku Filadefiya (7-13), to ku Lawodikeya (14-22)

 • 4

  • Mu mboniwoni wakuwona Yehova kuchanya (1-11)

   • Yehova wakhala pa chitengo chake (2)

   • Ŵalara 24 pa vitengo vyawo (4)

   • Vyamoyo vinayi (6)

 • 5

  • Mupukutu wa vyakubatikira (1-5)

  • Mwana wa mberere wakutora mupukutu (6-8)

  • Mwana wa mberere ngwakwenelera kujura vyakubatikira (9-14)

 • 6

  • Mwana wa mberere wakujura vyakubatikira (1-17)

   • Wakuthereska wakwera hachi lituŵa (1, 2)

   • Wa pa hachi liswesi wakuwuskapo mtende (3, 4)

   • Wa pa hachi lifipa wakwiza na njara (5, 6)

   • Wa pa hachi lituwulufu wakuchemeka Nyifwa (7, 8)

   • Pasi pa jotchero pali awo ŵakakomeka (9-11)

   • Chindindindi chikuru (12-17)

 • 7

  • Ŵangelo ŵanayi ŵakora mphepo (1-3)

  • Ŵanthu 144,000 ŵakudindika (4-8)

  • Mzinda ukuru wavwara minjilira yituŵa (9-17)

 • 8

  • Kujura chakubatikira cha 7 (1-6)

  • Kulizga mbata zinayi (7-12)

  • Kupharazga masoka ghatatu (13)

 • 9

  • Mbata yachinkhondi (1-11)

  • Soka lakwamba lajumpha, ghaŵiri ghakwiza (12)

  • Mbata ya 6 (13-21)

 • 10

  • Mungelo wankhongono wali na kamupukutu (1-7)

   • “Kuŵengeso kuchedwa chara” (6)

   • Chisisi chakupatulika chifiskikenge (7)

  • Yohane wakurya kamupukutu (8-11)

 • 11

  • Ŵakaboni ŵaŵiri (1-13)

   • Kuchima vya mazuŵa 1,260 mu vigudulu (3)

   • Kukomeka na kuleka kusungika (7-10)

   • Kuŵaso ŵamoyo pamanyuma pa mazuŵa ghatatu na hafu (11, 12)

  • Soka lachiŵiri lajumpha, lachitatu likwiza (14)

  • Mbata ya 7 (15-19)

   • Ufumu wa Fumu yithu na wa Khristu wake (15)

   • Kuparanya awo ŵakunanga charu (18)

 • 12

  • Mwanakazi, mwana msepuka, na chinjoka (1-6)

  • Mikayeli wakurwa nkhondo na chinjoka (7-12)

   • Chinjoka chaponyeka pa charu (9)

   • yabulosi wakumanya kuti wali na nyengo yifupi (12)

  • Chinjoka chikuyuzga mwanakazi (13-17)

 • 13

  • Chikoko cha mitu 7 chikuzuwuka mu nyanja (1-10)

  • Chikoko cha masengwe ghaŵiri chikutumphuka pa charu chapasi (11-13)

  • Chikozgo cha chikoko cha mitu 7 (14, 15)

  • Chimanyikwiro na nambara ya chikoko (16-18)

 • 14

  • Mwana wa mberere na ŵanthu 144,000 (1-5)

  • Uthenga wakufuma ku ŵangelo ŵatatu (6-12)

   • Mungelo wakuwuluka mu mlengalenga wali na makani ghawemi (6, 7)

  • Mbakukondwa awo ŵakufwira mwa Khristu (13)

  • Kuvuna charu kaŵiri (14-20)

 • 15

  • Ŵangelo 7 ŵali na masoka 7 (1-8)

   • Sumu ya Mozesi na ya Mwana wa mberere (3, 4)

 • 16

  • Ŵabakule 7 ŵa ukali wa Chiuta (1-21)

   • Kupungulira pa charu chapasi (2), mu nyanja (3), mu milonga na visimi (4-7), pa dazi (8, 9), pa chitengo cha chikoko (10, 11), pa mlonga wa Yufurate (12-16), na mu mphepo (17-21)

   • Nkhondo ya Chiuta pa Aramagedoni (14, 16)

 • 17

  • Kweruzga “Babuloni Mukuru” (1-18)

   • Muhule mukuru wakhala pa chikoko chiswesi (1-3)

   • Chikoko ‘chikaŵako, kulije, kweni chili pafupi kufuma ku chizongwe’ (8)

   • Masengwe 10 ghakurwa na Mwana wa mberere (12-14)

   • Masengwe 10 ghazamutinkha muhule (16, 17)

 •  18

  • Kuwa kwa “Babuloni Mukuru” (1-8)

   • “Mwaŵanthu ŵane, fumanimo mwa iyo” (4)

  • Kulira chifukwa chakuti Babuloni wawa (9-19)

  • Ŵakuchanya ŵakusekelera chifukwa Babuloni wawa (20)

  • Babuloni waponyekenge mu nyanja nga ni libwe (21-24)

 • 19

  • Lumbani Ya chifukwa cha vyeruzgo vyake (1-10)

   • Nthengwa ya Mwana wa mberere (7-9)

  • Uyo wakwera pa hachi lituŵa (11-16)

  • Chiphikiro chikuru cha mise cha Chiuta (17, 18)

  • Chikoko chathereskeka (19-21)

 • 20

  • Satana wakukakika vyaka 1,000 (1-3)

  • Awo ŵazamuwusa na Khristu vyaka 1,000 (4-6)

  • Satana wakusutulika, na kuparanyika (7-10)

  • Ŵakufwa ŵakweruzgika panthazi pa chitengo chituŵa (11-15)

 • 21

  • Machanya ghaphya na charu chiphya (1-8)

   • Nyifwa yizamuŵakoso yayi (4)

   • Vinthu vyose vyaŵa viphya (5)

  • Yerusalemu muphya described (9-27)

 • 22

  • Mlonga wa maji gha umoyo (1-5)

  • Mazgu ghaumaliro (6-21)

   • ‘Zanga! Utore maji gha umoyo kwawanangwa’ (17)

   • “Zaninge, Fumu Yesu” (20)