Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Chitengero cha Yeremiya 5:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵanthu ŵakulomba kuti vinthu viwelere pakale

    • “Kumbukani ivyo vyatiwira ise” (1)

    • ‘Awe ise; chifukwa tananga’ (16)

    • “A Yehova, tiwezgerani kwa mwaŵene” (21)

    • “Wezgerani mazuŵa ghithu” (21)

5  A Yehova, kumbukani ivyo vyatiwira ise. Laŵiskani muwone soni zithu.+   Chiharo chithu chapelekeka ku ŵalendo, nyumba zithu ku ŵanthu ŵanyake.+   Tazgoka ŵalanda kwambura dada. Ŵamama ŵithu ŵali nga ni vyokoro.+   Kuti timwe maji ghithu tikuchita kulipira,+ ndipo nkhuni zithu tikuchita kugura na ndalama.   Awo ŵakutiskera ŵali pa singo zithu.Tavuka, kweni tikupumuzgika yayi.+   Tikuthanda woko lithu ku Eguputo+ na ku Asiriya,+ kuti tisangeko chingwa chakukwana kuti tirye.   Ŵasekuru ŵithu awo ŵakananga kulije, kweni ise tikusuzgika chifukwa cha maubudi ghawo.   Sono ŵateŵeti ndiwo ŵakutiwusa. Palije munthu wakuti watipoke mu woko lawo.   Tikuŵika umoyo withu pangozi kuti tisange chingwa,+ chifukwa cha lupanga lwa mu mapopa. 10  Chikumba chithu chili pyukupyuku* nga ni ng’anjo, chifukwa cha kuŵinya kwa njara.+ 11  Ŵanakazi ŵakutengwa ŵalengeskeka* mu Ziyoni, ŵamwali mu misumba ya Yuda.+ 12  Ŵakaronga ŵapayikika na woko lawo,+ ndipo ŵalara ŵakuchindikika chara.+ 13  Ŵanyamata ŵakuyegha lwara,* ndipo ŵasepuka ŵakuwa vwivwiliri na miziwo ya nkhuni. 14  Ŵalara ŵafumamo mu chipata cha msumba.+ Ŵanyamata ŵakwimba chara sumu zawo.+ 15  Chimwemwe chafumamo mu mtima withu. Kuvina kwithu kwazgoka kutengera.+ 16  Mphumphu yawa ku mutu withu. Awe ise, chifukwa tananga! 17  Pa chifukwa ichi, mtima withu ngulwari,+Ndipo chifukwa cha vinthu ivi maso ghithu ghafwa,+ 18  Chifukwa cha Phiri la Ziyoni ilo lazgoka mayiyi.+ Sono ŵakambwe ŵakwendendeka mwenemumo. 19  Kweni imwe, A Yehova, mukukhala pa chitengo muyirayira. Chitengo chinu ntcha ku muwiro na muwiro.+ 20  Kasi mwatiluwirachi muyirayira na kutisida nyengo yitali nthena?+ 21  A Yehova, tiwezgerani kwa mwaŵene, ndipo ise tiwelerenge kwa imwe mwaluŵiro.+ Wezgerani mazuŵa ghithu, ghaŵe nga mphakale para.+ 22  Kweni imwe mwatikanirathu. Muchali kutikwiyira nkhanira.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵekuŵeku.”
Panji kuti, “ŵakolelereka.”
Mazgu ghanyake, “mphero.” Libwe lakusilirapo vinthu nga ni malezi.