Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Chitengero cha Yeremiya 3:1-66

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Yeremiya wakuyowoya maghanoghano ghake na chigomezgo chake

  • “Nilindilirenge waka” (21)

  • Lusungu lwa Chiuta lukuŵa luphya mulenji uliwose (22, 23)

  • Chiuta ni muwemi ku awo ŵakumugomezga (25)

  • Ntchiwemi kuti munthu wanyamure goliwoli apo wachali muwukirano (27)

  • Chiuta wajanda nthowa yakufikira kwa iyo na bingu (43, 44)

א [Aleph] 3  Ndine munthu uyo wawona visuzgo chifukwa cha ndodo ya kutukutwa kwake.   Wanichimbizgira kuwaro na kunendeska mu chisi, mu ungweru chara.+   Nadi, zuŵa lose wakukhizgira woko lake pa ine mwakuwerezgawerezga.+ ב [Beth]   Waghandiska thupi lane na kukhwinyatiska chikumba chane. Waphyora viwangwa vyane.   Wanijanda, wanizingilizga na poyizoni wakuŵaŵa na visuzgo.+   Wanichichizga kukhala mu malo ghachisi, nga mbanthu awo ŵali kufwa kale chomene. ג [Gimel]   Wanijalira mukati, mwakuti ningachimbira yayi. Wanikaka na maunyoro ghazito ghamkuŵa.+   Kweniso para nkhulira kuti wanovwire, wakukana* lurombo lwane.+   Wajanda misewu yane na malibwe ghakuŵaja. Wazgombeska nthowa zane.+ ד [Daleth] 10  Wakujoŵelera kuti waniwukire nga ni nkhalamira, nga ni nkhalamu iyo yabisama.+ 11  Wanikantchizga kufumamo mu nthowa na kunitekenyura tuchokotuchoko. Wanizgora wakupasuka.+ 12  Wakweŵa* uta wake, ndipo waniŵika ine kuŵa chakudinikapo muvi. ה [He] 13  Walasa ziso zane na mivi* ya mu phodo* lake. 14  Nazgoka chakusekeka ku ŵanthu wose, chinthu icho ŵakwimba mu sumu zawo zuŵa lose. 15  Wanizuzga na vinthu vyakuŵaŵa, ndipo wanikhaphizga na nkhalikali.+ ו [Waw] 16  Wakuswa mino ghane na masangalawe. Wakunivivika mu vyoto.+ 17  Mwaninora mtende. Naluwa umo uwemi ukuŵira. 18  Ntheura nkhuti: “Uchindami wane wamara, chigomezgo chane mwa Yehova nacho chamara.” ז [Zayin] 19  Kumbukani visuzgo vyane na kusokwa kwane,+ nkhalikali na poyizoni wakuŵaŵa.+ 20  Mukumbukenge nadi na kusindama pa ine.+ 21  Nkhukumbuka ichi mu mtima wane. Lekani nilindilirenge waka.+ ח [Heth] 22  Tindamalirethu+ chifukwa cha chitemwa* cha Yehova, Pakuti lusungu lwake lukumara chara.+ 23  Mulenji uliwose lukuŵa luphya.+ Kugomezgeka kwinu nkhukuru.+ 24  Ine nkhuti:* “Yehova ntchigaŵa chane,+ Lekani nilindilirenge waka iyo.”+ ט [Teth] 25  Yehova ni muwemi kwa uyo+ wakumugomezga, kwa munthu uyo wakulutilira kumupenja.+ 26  Ntchiwemi kulindilira chisisi*+ chiponosko cha Yehova.+ 27  Ntchiwemi kuti munthu wanyamure goliwoli apo wachali muwukirano.+ י [Yod] 28  Wakhale payekha, wati waka chete, para Chiuta wakuliŵika pa iyo.+ 29  Waŵike mulomo wake mu fuvu.+ Panyake chigomezgo chingaŵa kuti chichalipo.+ 30  Wapelekere thama lake kwa uyo wakumutimba. Wazuzgike na msinjiro. כ [Kaph] 31  Pakuti Yehova watitayenge chara muyirayira.+ 32  Nangauli wachitiska chitima, walongorengeso lusungu kuyana na chitemwa* chake chikuru.+ 33  Pakuti mtima wake ukukhumba chara kusuzga panji kuchitiska chitima ŵana ŵa ŵanthu.+ ל [Lamed] 34  Kutikinyulira ku malundi ŵakayidi wose ŵa charu chapasi,+ 35  Kumukanira urunji munthu pamaso pa Wapachanya Nkhanira,+ 36  Kubendezga mulandu wa munthu, Yehova wakulekelera chara vinthu ivi. מ [Mem] 37  Ipo ni njani wangayowoya na kuchifiska, kwambura kuti Yehova walangura? 38  Mu mulomo wa Wapachanya Nkhanira Mukufuma yayi vinthu viheni na viwemi pamoza. 39  Kasi munthu wamoyo wakudandawulirachi na njombe ya kwananga kwake?+ נ [Nun] 40  Tiyeni tisande na kupima nthowa zithu,+ ndipo tiwelere kwa Yehova.+ 41  Tiyeni titumphuske mitima yithu pamoza na mawoko ghithu kwa Chiuta kuchanya+ kuti: 42  “Tabuda na kugaluka,+ ndipo imwe mundagowoke.+ ס [Samekh] 43  Na ukali, mwajanda nthowa yakuti tizire kwa imwe.+ Mwatiskera na kutikoma kwambura chiwuravi.+ 44  Mwajanda na bingu nthowa yakuti tizire kwa imwe, mwakuti lurombo lwithu luleke kujumpha.+ 45  Mwatizgora vyawaka na viswaswa pakati pa ŵanthu.” פ [Pe] 46  Ŵalwani ŵithu wose ŵakutiyasamulira milomo yawo.+ 47  Wofi na mbuna vyazgoka chigaŵa chithu,+ pharanyiko na kubwanganduka.+ 48  Tumilonga twa maji tukukhira mu maso ghane chifukwa cha kupwetekeka kwa mwana msungwana wa ŵanthu ŵakwithu.+ ע [Ayin] 49  Maso ghane ghakulira kwambura kuleka, kwambura kupumura,+ 50  M’paka Yehova kuchanya walaŵiske pasi na kuwona.+ 51  Maso ghane ghanikhizgira chitima, chifukwa cha ŵana ŵasungwana wose ŵa mu msumba wane.+ צ [Tsade] 52  Ŵalwani ŵane ŵakuniŵenda nga ndine kayuni, kwambura chifukwa. 53  Ŵachetamiska umoyo wane mu mbuna. Ŵakuponya malibwe pa ine. 54  Maji ghakabizga mutu wane, ndipo nkhati: “Namara!” ק [Qoph] 55  Nkhachema zina linu, A Yehova, kufuma mukati mu mbuna.+ 56  Pulikani mazgu ghane. Mungajaranga chara khutu linu para nkhulira kuti munovwire, munithelere. 57  Mukasendelera pafupi mu zuŵa ilo nkhamuchemerani. Mukati: “Ungawopanga chara.” ר [Resh] 58  Mwanivikilira pa mulandu wane, A Yehova, mwawombora umoyo wane.+ 59  A Yehova, mwawona ubudi uwo ŵanichitira. Naŵeya, nichitirani urunji.+ 60  Mwawona nduzga zawo zose, viŵembu vyawo vyose kwimikana nane. ש [Sin] panji [Shin] 61  Mwapulika msinjiro wawo, A Yehova, viŵembu vyawo vyose kwimikana nane,+ 62  Milomo ya awo ŵakunisuska, na ivyo ŵakuphwepwerezgana vya ine zuŵa lose. 63  Ŵawonani, kwali ŵakhala pasi panji ŵimilira, ŵakuniseka mu sumu zawo. ת [Taw] 64  Muŵawezgerenge, A Yehova, kuyana na milimo yawo. 65  Muŵanonopeskenge mtima, nga ni nthembo pa iwo. 66  Muŵaskerenge mu ukali winu na kuŵamara kufumapo pasi pa mtambo wa Yehova.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakujanda; wakujalira.”
Mazgu gheneko, “Wathifura.”
Mazgu gheneko, “ŵana ŵa.”
“Phodo,” ntchinthu icho ŵakuyeghamo mivi.
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “Umoyo wane ukuti.”
Panji kuti, “kulindilira mwakuzikira.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”