Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Amosi 9:1-15

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Palije uyo wangagwentha cheruzgo cha Chiuta (1-10)

  • Chisakasa cha Davide chizamuwuskika (11-15)

9  Nkhawona Yehova+ wimilira pachanya pa jotchero, ndipo wakati: “Timba kumutu kwa ntchindamiro, ndipo pasi pasunkhunyikenge. Mitu yawo uyidumure, ndipo ine nizamukoma waumaliro wawo na lupanga. Pazamuŵavya wakuchimbira uyo wazamuya patali, ndiposo palije na yumoza uyo wakuyezga kuchimbira wazamupona.+   Nanga ŵajime m’paka kusi ku Dindi,*Woko lane lamuŵatorako;Nanga ŵakwere m’paka kuchanya,Kwenekura namuŵakhizgira pasi.   Nanga ŵabisame pachanya pa Karimeli,Penepara namuŵapenja na kuŵatora.+ Usange ŵabisama pasi pa nyanja,Namutuma njoka kuti yiŵalume kwenekura.   Nanga ŵalute ku wuzga pamaso pa ŵalwani ŵawo,Namutuma lupanga ndipo lwamuŵakomera kwenekura;+Maso ghane ghamudodoliska pa iwo kuti niŵachitire chiheni, chiwemi yayi.+   Pakuti Fumu Yikuru, Yehova wa mawumba, ndiyo wakhwaska charu,Mwakuti chikusongonoka,+ ndipo wose awo ŵakukhalamo ŵazamutengera;+Ndipo charu chose chizamuwuka nga ni Nayelo,Na kuphwa nga ni Nayelo wa ku Eguputo.+   ‘Uyo wakuzenga makwelero ghake kuchanya,Na kuzenga nyumba yake pachanya pa charu chapasi;Uyo wakuchema maji gha mu nyanja,Kuti waghapungulire pa charu chapasi,+Zina lake ni Yehova.’+   Yehova wakuti: ‘Imwe ŵana ŵa Israyeli, kasi kwa ine muli nga mbana ŵa Kushi yayi?’ ‘Kasi Israyeli nkhamufumiska yayi mu charu cha Eguputo,+Ŵafilisiti kuŵafumiska mu Kerete,+ ndipo Ŵasiriya kuŵafumiska mu Kiri?’+   ‘Wonani! Maso gha Fumu Yikuru Yehova ghali pa ufumu wakwananga,Ndipo yizamuwuparanya kuti ufumepo pa charu chapasi.+ Kweni nizamuparanyirathu chara nyumba ya Yakhobe,’+ ndimo wayowoyera Yehova.   ‘Pakuti wonani! nkhulangura,Ndipo nizamusunkhunya nyumba ya Israyeli pakati pa mitundu yose,+Nga umo munthu wakusunkhunyira sefa,Ndipo kalibwe nanga nkhamoza kakuwa pasi chara. 10  Ŵanthu ŵane wose ŵakwananga ŵazamufwa na lupanga,Awo ŵakuti: “Soka lizenge pafupi na ise chara nesi kutisanga.”’ 11  ‘Pa zuŵa ilo, nizamuwuska chisakasa cha Davide+ icho chikawa,Nizamujara vidolozi vyake,Na kuzengaso mahami* ghake;Nizamuchizengaso nga umo chikaŵira mu mazuŵa ghakale,+ 12  Mwakuti ŵatore ivyo vyakhalako mu Edomu,+Na mitundu yose iyo yikuchemeka na zina lane,’ ndimo wayowoyera Yehova, uyo wakuchita ichi. 13  Yehova wakuti: ‘Wonani! Mazuŵa ghakwiza,Apo mulimi wazamusanga uyo wakuvuna,Uyo wakuponda mpheska wazamusanga uyo wakuseŵa mbuto;+Ndipo mapiri ghazamunthonya vinyo lakunowa,+Ndipo mu tumapiri tose muzamwenda vinyo lakunowa.*+ 14  Ŵanthu ŵane Ŵaisrayeli nizamuŵawezgako ku wuzga,+Ŵazamuzengaso misumba yakupasuka ndipo ŵazamukhalamo;+Ŵazamupanda mpheska na kumwa vinyo lawo,+Ndipo ŵazamulima minda na kurya vipambi vyawo.’+ 15  ‘Nizamuŵapanda mu charu chawo,Ndipo ŵazamuzgulikamoso charaMu charu chawo icho naŵapa,’+ ndimo wayowoyera Yehova Chiuta winu.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Sheole.” Ndiko kuti, malaro. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Mazgu ghanyake, “viworya.”
Mazgu gheneko, “tose tuzamusongonoka.”