Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Amosi 5:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Israyeli wali nga ni mwali uyo wawa (1-3)

  • Penjani Chiuta kuti muŵe ŵamoyo (4-17)

    • Tinkhani chiheni na kutemwa chiwemi (15)

  • Zuŵa la Yehova ni zuŵa la mdima (18-27)

    • Wakana sembe za Ŵaisrayeli (22)

5  “Imwe nyumba ya Israyeli, pulikani mazgu agha, agho nkhuyowoya namwe nga ni sumu yachitengero:   ‘Israyeli, mwali wambura kumanya mwanalume, wawa;Wangawukaso yayi. Walekeka pa charu chake;Palije wakumuwuska.’  “Pakuti ichi ndicho Fumu Yikuru Yehova yayowoya: ‘Msumba uwo ukuluta ku nkhondo na ŵanthu 1,000, uzamukhala na ŵanthu 100;Ndipo uwo ukuluta na ŵanthu 100, uzamukhala na ŵanthu 10. Ivi ndivyo vizamuchitikira nyumba ya Israyeli.’+  “Pakuti ichi ndicho Yehova wayowoya ku nyumba ya Israyeli: ‘Penjani ine kuti muŵe ŵamoyo.+   Mungapenjanga Beteli+ chara,Mungalutanga ku Giligala chara+ nesi kwambukira ku Beyere-sheba,+Pakuti nadi Giligala wazamuluta ku wuzga,+Ndipo Beteli wazamuzgoka chinthu chawaka.   Penjani Yehova kuti muŵe ŵamoyo,+Mwakuti iyo waleke kugolera nga ni moto pa nyumba ya Yosefe,Na kunyeska Beteli, kwambura munthu wakuwuzimwiska.   Weruzgi wakunyoloka mukuwuzgora nkhalikali,Ndipo urunji mukuwuponya pasi.+   Uyo wakapanga chipingausiku cha Kima na chipingausiku cha Kesili,+Uyo wakuzgora mfwiri ukuru kuŵa mulenji,Uyo wakuzgora muhanya kuŵa mdima nga ni usiku,+Uyo wakuchema maji gha mu nyanjaKuti waghapungulire pa charu chapasi,+Zina lake ni Yehova.   Wazamuparanya ŵankhongono mwamabuchi,Wazamupankhura malo ghakukhora. 10  Ŵakutinkha awo ŵakupeleka ntchenyo mu chipata cha msumba,Ndipo ŵakunyanyara awo ŵakuyowoya unenesko.+ 11  Pakuti mukavu mukumulipiska munda,Ndipo mukutora tirigu wake kuŵa muthulo,+Mulutilirenge chara kukhala mu nyumba zamalibwe ghakuŵaja izo mwazenga,+Nesi kumwa vinyo lakufuma mu minda yiwemi ya mpheska iyo mwalima.+ 12  Pakuti nkhumanya unandi wa vyakuchita vinu vyachigaluka,Ndiposo ukuru wa zakwananga zinu,Mukusuzga ŵarunji,Mukupokera vimbundi,Ndipo mu chipata cha msumba, ŵakavu mukuŵakanira wanangwa wawo.+ 13  Ntheura awo ŵali na mahara ŵazamukhala chete pa nyengo iyo,Pakuti yizamuŵa nyengo ya soka.+ 14  Penjani icho ntchiwemi, chiheni chara+Kuti muŵe ŵamoyo.+ Penepapo Yehova Chiuta wa mawumba waŵenge namwe,Nga umo mukuyowoyera kuti wali namwe.+ 15  Tinkhani chiheni, ndipo temwani chiwemi,+Urunji ndiwo utore malo mu chipata cha msumba.+ Panji Yehova Chiuta wa mawumbaWangalongora lusungu ku ŵakukhalapo ŵa Yosefe.’+ 16  “Ntheura ichi ndicho Yehova Chiuta wa mawumba, Yehova, wayowoya: ‘Mu maluŵaza ghose muzamuŵa kutengera,Ndipo mu misewu yose ŵazamuti: “Mbaya mwe, mbaya mwe!” Ŵazamuchema ŵalimi kuti ŵatengere,Ndiposo nkhwantha zakutengera kuti zilire.’ 17  ‘Mu munda uliwose wa mpheska muzamuŵa chitengero;+Pakuti nizamujumpha mukati mwinu,’ wakuti Yehova. 18  ‘Soka kwa awo ŵakudokera zuŵa la Yehova!+ Kasi zuŵa la Yehova lizamung’anamurachi kwa imwe?+ Lizamuŵa zuŵa la mdima, la ungweru chara.+ 19  Lizamuŵa nga ni munthu uyo wachimbira ku nkhalamu kweni wakukumana na nkhalamira,Ndipo para wanjira mu nyumba yake na kuyegamiska woko lake ku chiwumba, njoka yikumuluma. 20  Asi zuŵa la Yehova lizamuŵa la mdima, kuti la ungweru chara,Asi lizamuŵa la chisi bii, lambura kuŵala? 21  Nkhuvitinkha, nkhunyanyara navyo viphikiro vinu,+Ndipo nkhukondwa yayi na sungu la maungano ghinu ghapadera. 22  Nanga munganipa sembe zakotcha zamsuma na chakupeleka chawanangwa,Nikondwenge navyo chara,+Ndipo sembe zinu zawenenawene za nyama zakututuŵa nizipokelerenge chara.+ 23  Lekani kuniyimbira sumu zinu zavyongo;Ndipo ningazipulikanga chara sumu za vyakulizgira vinu vyavingwe.+ 24  Lekani weruzgi wakunyoloka wende nga ni maji,+Ndipo urunji wende nga ni mlonga wakuzura na maji nyengo zose. 25  Imwe nyumba ya Israyeli, kasi mukanipanga sembe na vyakupelekaApo mukaŵa mu mapopa vyaka 40?+ 26  Sono munyamurenge themba linu Sakuti na Kayiwani,Vikozgo vinu, nyenyezi ya chiuta winu, ivyo mukajipangira, 27  Nizamumutumani ku wuzga kujumpha Damaseko,’+ ndimo wayowoyera uyo zina lake ni Yehova, Chiuta wa mawumba.”+

Mazgu Ghamusi