Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Maŵazgo 32:1-42

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vikaya vya kumafumiro gha dazi kwa Yorodani (1-42)

32  Ŵana ŵa Rubeni+ na ŵana ŵa Gadi+ ŵakaŵa na viŵeto vinandi chomene, ndipo ŵakawona kuti vyaru vya Yazeri+ na Giliyadi vikaŵa viwemi kuliskako viŵeto.  Ntheura ŵana ŵa Gadi na ŵana ŵa Rubeni ŵakiza kwa Mozesi, Eliyazara wasembe,* na ku ŵalongozgi ŵa wumba, ŵakati:  “Charu cha Ataroti, Diboni, Yazeri, Nimura, Heshiboni,+ Eleyale, Sebamu, Nebo,+ na Beyoni,+  charu icho Yehova wakachithereska pamaso pa wumba wa Israyeli,+ ntchiwemi chomene kuliskako viŵeto, ndipo taŵateŵeti ŵinu tili na viŵeto vinandi.”+  Ŵakatiso: “Usange tasanga uwemi pamaso pinu, mupeleke charu ichi ku taŵateŵeti ŵinu kuti chiŵe chithu. Kutiyambuska Yorodani yayi.”  Mozesi wakati ku ŵana ŵa Gadi na ŵana ŵa Rubeni: “Kasi imwe mukhalenge kuno, uku ŵabali ŵinu ŵakuluta ku nkhondo?  Chifukwa wuli mukugongoweska Ŵaisrayeli kuti ŵambukire ku charu icho Yehova waŵapenge?  Ndimo ŵawiskemwe ŵakachitira apo nkhaŵatuma kufuma ku Kadeshi-barineya, kuti ŵakawone charu.+  Ŵakati ŵafika ku Dambo la Eshikoli+ na kuwona charu, ŵakagongoweska Ŵaisrayeli kunjira mu charu icho Yehova wakaŵa pafupi kuŵapa.+ 10  Ndipo ukali wa Yehova ukagolera pa zuŵa lira, mwakuti wakalapa+ kuti: 11  ‘Ŵanalume ŵa vyaka 20 kuya munthazi awo ŵakafuma mu charu cha Eguputo, ŵamuchiwona chara charu+ icho nkhalapa kwa Abrahamu, Yisake, na Yakhobe,+ chifukwa ŵakunilondezga na mtima wose chara, 12  kupaturako Kalebi+ mwana wa Yefune Mukenizi, na Joshuwa+ mwana wa Nuni, chifukwa ŵakulondezga Yehova na mtima wose.’+ 13  Ntheura ukali wa Yehova ukagolera pa Israyeli ndipo wakaŵayingiska mu mapopa vyaka 40,+ m’paka muwiro wose uwo ukachitanga uheni pamaso pa Yehova ukamara.+ 14  Sono imwe mwanjira mu malo gha ŵawiskemwe, mphapu ya ŵanthu ŵakwananga, ndipo mukusazgirako ukali wakofya wa Yehova pa Israyeli. 15  Chiuta waŵalekengeso mu mapopa usange mukuleka kumulondezga, ndipo ŵanthu wose aŵa ŵaparanyikenge chifukwa cha imwe.” 16  Penepapo iwo ŵakiza kwa Mozesi, ŵakati: “Mutizomerezge kuti tizenge viŵaya* vya viŵeto vithu kuno na misumba ya ŵana ŵithu. 17  Kweni ise tinozgekenge na kuluta kukarwa nkhondo+ panthazi pa Ŵaisrayeli, m’paka tikaŵanjizge mu malo ghawo. Ŵana ŵithu ŵakhalenge mu misumba ya malinga, kuŵavikilira ku ŵanthu awo ŵakukhala mu charu. 18  Tamuwelera ku nyumba zithu chara m’paka Muisrayeli waliyose wakapoke charu kuŵa chiharo+ chake. 19  Ise tamupokako chara chiharo pamoza na iwo ku sirya linyake la Yorodani na kunthazi kwake, chifukwa tapokera kale chiharo chithu kumafumiro gha dazi kwa Yorodani.”+ 20  Mozesi wakaŵazgora kuti: “Chitani ichi: Mutore vilwero vinu vyankhondo pamaso pa Yehova,+ 21  ndipo usange waliyose wa imwe watora vilwero vyake na kwambuka Yorodani pamaso pa Yehova apo iyo wakuchimbizga ŵalwani ŵake pamaso pake,+ 22  m’paka charu chithereskeke pamaso pa Yehova,+ apo ndipo mungakawelera+ na kuŵa ŵambura mulandu pamaso pa Yehova na Israyeli. Mbwenu charu ichi chiŵenge chinu pamaso pa Yehova.+ 23  Kweni usange muchitenge nthena chara, ndikuti munangirenge Yehova. Manyani kuti kwananga kwinu kumulondaninge. 24  Ntheura zengani misumba ya ŵana ŵinu na viŵaya vya miskambo+ yinu, kweni mufiske ivyo mwalayizga.” 25  Ŵana ŵa Gadi na ŵana ŵa Rubeni ŵakati kwa Mozesi: “Ŵateŵeti ŵinu ŵachitenge nga umo fumu yithu yayowoyera. 26  Ŵana ŵithu, ŵawoli ŵithu, ŵakhalenge kwenekuno mu misumba ya Giliyadi pamoza na viŵeto vithu vyose.+ 27  Kweni taŵateŵeti ŵinu tambukenge, waliyose na chilwero chake kunozgekera kurwa nkhondo pamaso pa Yehova,+ nga umo imwe fumu yithu mwayowoyera.” 28  Ntheura Mozesi wakayowoya nkhani iyi kwa Eliyazara wasembe, Joshuwa mwana wa Nuni, na ŵalara ŵa nyumba za awiskewo ŵa mafuko gha Israyeli. 29  Mozesi wakati kwa iwo: “Usange ŵana ŵa Gadi na ŵana ŵa Rubeni ŵambuka Yorodani pamoza na imwe, waliyose kunozgekera nkhondo pamaso pa Yehova, ndipo charu chathereskeka pamaso pinu, imwe muŵape charu cha Giliyadi kuti chiŵe chawo.+ 30  Kweni usange ŵaleka kutora vilwero vyawo na kwambuka pamoza namwe, mbwenu ŵamukhala namwe mu charu cha Kenani.” 31  Ndipo ŵana ŵa Gadi na ŵana ŵa Rubeni ŵakazgora kuti: “Ivyo Yehova wayowoya ku ŵateŵeti ŵinu ndivyo tichitenge. 32  Titorenge vilwero vithu na kwambukira ku charu cha Kenani pamaso pa Yehova,+ kweni charu icho tiharenge chiŵenge cha sirya lino la Yorodani.” 33  Ntheura Mozesi wakaŵapa ŵana ŵa Gadi, ŵana ŵa Rubeni,+ na hafu ya fuko la Manase+ mwana wa Yosefe, ufumu wa Sihoni,+ themba la Ŵaamori, na ufumu wa Ogi,+ themba la Bashani, charu na misumba yake yose, na misumba yakuzingilizga charu ichi. 34  Ŵana ŵa Gadi ŵakazenga* Diboni,+ Ataroti,+ Aroyeri,+ 35  Atiroti-shofani, Yazeri,+ Yogibeha,+ 36  Beti-nimura,+ na Beti-harani,+ misumba ya malinga, ndipo ŵakazenga viŵaya vyamalibwe vya miskambo yawo. 37  Ŵana ŵa Rubeni ŵakazenga Heshiboni,+ Eleyale,+ Kiriyatayimu,+ 38  Nebo,+ na Baala-meyoni,+ (mazina ghake ghali kusinthika), na Sibuma. Misumba iyo ŵakazengaso ŵakayithya mazina ghanyake. 39  Ŵana ŵa Makiri+ mwana wa Manase ŵakaluta ku Giliyadi na kupoka charu, ndipo ŵakachimbizga Ŵaamori awo ŵakakhalanga mwenemumo. 40  Ntheura Mozesi wakapeleka chigaŵa cha Giliyadi kwa Makiri mwana wa Manase, ndipo wakamba kukhala mwenemumo.+ 41  Yayiri mwana wa Manase wakaluta na kupoka mizi yawo ya mahema, ndipo wakayithya Hawoti-yayiri.*+ 42  Noba wakaluta na kupoka Kenati na vikaya vyake vyose. Malo agha wakaghathya Noba, kutolera zina lake.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Ivi vikaŵa viŵaya vyakukhora ivyo ŵakazengeranga malibwe.
Panji kuti, “ŵakazengaso.”
Kung’anamura kuti, “Mizi Yamahema ya Yayiri.”