Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 30:1-16

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vilapo vya ŵanalume (1, 2)

  • Vilapo vya ŵanakazi na ŵana ŵasungwana (3-16)

30  Mozesi wakayowoya na ŵalara+ ŵa mafuko gha Israyeli kuti: “Yehova wayowoya mazgu ghakuti:  Usange munthu walayizga+ Yehova panji walapa+ kuti waziŵizgenge chinthu chinyake pa umoyo wake, waleke kuswa layizgo lake.+ Wachite vyose ivyo walapa kuti wachitenge.+  “Usange mwanakazi, uyo ni muwukirano ndipo wakukhala mu nyumba ya awiske, walayizga Yehova panji walapa kuti waziŵizgenge chinthu chinyake,  ndipo awiske ŵapulika layizgo lake panji ivyo walapa kuti waziŵizgenge, kweni ŵakhala waka chete, vyose ivyo walayizga viŵenge nga umo wayowoyera. Vyose ivyo walapa kuti waziŵizgenge viŵenge nga umo wayowoyera.  Kweni usange awiske ŵapulika ivyo walayizga panji ivyo walapa kuti waziŵizgenge ndipo ŵamukanizga, ivyo walapa viŵenge vyambura ntchito. Yehova wamugowokerenge chifukwa chakuti awiske ŵamukanizga.+  “Usange mwanakazi watengwa kweni walapa chilapo panji wachimbilira kulayizga kuti wachitenge chinthu chinyake,  ndipo mfumu wake wapulika na kukhala waka chete pa zuŵa ilo wapulikira, mbwenu ivyo mwanakazi walayizga panji walapa kuti waziŵizgenge viŵenge nga umo wayowoyera.  Kweni usange mfumu wake wamukanizga pa zuŵa ilo wapulikira, vilapo vyake panji ivyo mwanakazi wachimbilira kulayizga viŵenge vyambura ntchito,+ ndipo Yehova wamugowokerenge.  “Kweni usange chokoro panji mwanakazi wakupatika walapa chilapo, vyose ivyo walayizga viŵenge nga umo wayowoyera. 10  “Kweni usange mwanakazi walayizga panji walapa kuti waziŵizgenge chinthu chinyake apo wali mu nyumba ya mfumu wake, 11  ndipo mfumu wapulika kweni wakhala waka chete, kwambura kumukanizga, vyose ivyo walayizga panji vyose ivyo walapa kuti waziŵizgenge, viŵenge nga umo wayowoyera. 12  Kweni usange mfumu wake wamukanizga pa zuŵa ilo wapulikira, vyose ivyo mwanakazi walayizga panji ivyo walapa kuti waziŵizgenge, viŵenge vyambura ntchito.+ Mfumu wake wamukanizga, ndipo Yehova wamugowokerenge mwanakazi. 13  Layizgo lililose panji chilapo cha kuziŵizga panji kujinora kulikose uko mwanakazi wachita, mfumu wake wali na mazaza kumuzomerezga panji kumukanizga. 14  Kweni usange mfumu wakukhala waka chete zuŵa na zuŵa, ndikuti nayo wakuzomerezga vilayizgo vyose panji vilapo vyose vya kuziŵizga ivyo muwoli wake wachita. Wakuvizomerezga chifukwa wakamukanizga yayi pa zuŵa ilo wakapulikira kuti muwoli wake wakuyowoya. 15  Kweni usange wakumukanira muwoli wake para pajumpha nyengo kufuma pa zuŵa ilo wakapulikira, mbwenu mwanalume ndiyo wayeghenge kwananga kwa muwoli wake.+ 16  “Agha ni malango agho Yehova wakaphalira Mozesi pa nkhani ya mfumu na muwoli wake, dada na mwana wake mwanakazi, uyo wachali kukhala mu nyumba ya awiske.”

Mazgu Ghamusi