Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 3:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵana ŵa Aroni (1-4)

  • Ŵalevi ŵasoleka kuti ŵateŵeterenge (5-39)

  • Kuwombora mwana wakwamba kubabika (40-51)

3  Izi zikaŵa mbumba* za Aroni na Mozesi mu zuŵa ilo Yehova wakayowoyera na Mozesi mu Phiri la Sinayi.+  Mazina gha ŵana ŵa Aroni ni agha: wakwamba Nadabu, Abihu,+ Eliyazara,+ na Itamara.+  Agha ghakaŵa mazina gha ŵana ŵa Aroni, ŵasembe* ŵakuphakazgika, awo ŵakimikika* kuti ŵateŵetere pa mulimo wa usembe.+  Kweni Nadabu na Abihu ŵakafwira pamaso pa Yehova apo ŵakapeleka moto wambura kuzomerezgeka kwa Yehova+ mu mapopa gha Sinayi, ndipo ŵakaŵavya ŵana. Eliyazara+ na Itamara+ ndiwo ŵakalutilira kuteŵetera nga mbasembe pamoza na wiskewo Aroni.  Yehova wakati kwa Mozesi:  “Tora ŵa fuko la Levi,+ uŵayimike panthazi pa Aroni wasembe, ndipo ŵamuteŵeterenge.+  Ŵafiske milimo yawo kwa iyo na ku wumba wose panthazi pa chihema chakukumanamo, ŵachitenge uteŵeti wa pa chihema.  Ŵapwelelerenge viteŵetero+ vyose vya pa chihema chakukumanamo, ŵafiske milimo yawo ku Ŵaisrayeli pakuchita mauteŵeti gha pa chihema.+  Uŵapeleke Ŵalevi kwa Aroni na ŵana ŵake. Iwo mbakupelekeka, ŵapika kwa iyo kufuma mu Ŵaisrayeli.+ 10  Wimike Aroni na ŵana ŵake, ndipo ŵachite milimo yawo ya usembe.+ Kweni munthu waliyose wambura kuzomerezgeka* uyo wiza pafupi, wakomeke.”+ 11  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti: 12  “Wona, ine nkhutora Ŵalevi kufuma mu Ŵaisrayeli mu malo mwa ŵana wose ŵakwamba kubabika ŵa Ŵaisrayeli.+ Ŵalevi ŵaŵenge ŵane. 13  Waliyose wakwamba kubabika ngwane.+ Mu zuŵa ilo nkhakomera waliyose wakwamba kubabika mu charu cha Eguputo+ nkhajituŵiskira waliyose wakwamba kubabika mwa Israyeli, kwambira munthu na vinyama.+ Wose ŵaŵenge ŵane. Ine ndine Yehova.” 14  Yehova wakayowoyaso na Mozesi mu mapopa gha Sinayi,+ wakati: 15  “Lemba ŵana ŵa Levi kuyana na nyumba za awiskewo na mbumba zawo. Ulembe mwanalume waliyose kwambira wa mwezi umoza kuya munthazi.”+ 16  Ntheura Mozesi wakaŵalemba kuyana na mazgu gha Yehova, nga umo wakaphalilikira. 17  Ŵana ŵa Levi ŵakaŵa Gerishoni, Kohati, na Merari.+ 18  Mazina gha ŵana ŵanalume ŵa Gerishoni kuyana na mbumba zawo ni agha: Libini na Shimeyi.+ 19  Ŵana ŵanalume ŵa Kohati kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa Amuramu, Izihara, Heburoni, na Uziyeli.+ 20  Ŵana ŵanalume ŵa Merari kuyana na mbumba zawo ŵakaŵa Mali+ na Mushi.+ Izi zikaŵa mbumba za Ŵalevi kuyana na nyumba za awiskewo. 21  Mwa Gerishoni mukafuma mbumba za Ŵalibini+ na mbumba za Ŵashimeyi. Izi zikaŵa mbumba za Ŵagerishoni. 22  Ŵanalume wose, kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi awo ŵakalembeka ŵakaŵa 7,500.+ 23  Mbumba za Ŵagerishoni zikajintha mahema ghawo kumanyuma kwa chihema,+ kumanjiliro gha dazi. 24  Mulongozgi wa nyumba za Ŵagerishoni wakaŵa Eliyasafu, mwana wa Layeli. 25  Mulimo wa ŵana ŵa Gerishoni+ pa chihema chakukumanamo ukaŵa wa kupwelelera chihema,+ vyakubenekelerapo vyake,+ chisalu*+ cha pa mulyango wakunjilira mu chihema chakukumanamo, 26  makatani ghakupayika+ pa luŵaza, chisalu*+ cha pa mulyango wakunjilira mu luŵaza ulo lwazingilizga chihema na jotchero, na vingwe vya hema, na uteŵeti wose wa vinthu ivi. 27  Mwa Kohati mukafuma mbumba za Ŵaamuramu, mbumba za Ŵaizihara, mbumba za Ŵaheburoni, na mbumba za Ŵauziyeli. Izi zikaŵa mbumba za Ŵakohati.+ 28  Ŵanalume wose, kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi ŵakaŵa 8,600. Mulimo wawo ukaŵa wa kupwelelera malo ghatuŵa.+ 29  Mbumba za ŵana ŵa Kohati zikajintha mahema ghawo cha kumwera kwa chihema.+ 30  Mulongozgi wa nyumba za Ŵakohati wakaŵa Elizafani, mwana wa Uziyeli.+ 31  Mulimo wawo ukaŵa wa kupwelelera Likasa,+ thebulu,+ chakuŵikapo nyali,+ majotchero,+ viteŵetero+ vya mu malo ghatuŵa ivyo ŵakagwiliskiranga ntchito, chisalu*+ cha pa mulyango wakunjilira mu malo ghatuŵa, na uteŵeti wose wa vinthu ivi.+ 32  Mulara wa ŵalongozgi ŵa Ŵalevi wakaŵa Eliyazara,+ mwana wa Aroni wasembe, ndipo wakalaŵiliranga awo ŵakachitanga milimo mu malo ghatuŵa. 33  Mwa Merari mukafuma mbumba za Ŵamali na mbumba za Ŵamushi. Izi zikaŵa mbumba za Merari.+ 34  Ŵanalume wose, kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi awo ŵakalembeka ŵakaŵa 6,200.+ 35  Mulongozgi wa nyumba za awiskewo pa mbumba za Merari wakaŵa Zuriyeli mwana wa Abihayili. Ŵakajintha mahema ghawo cha kumpoto kwa chihema.+ 36  Mulimo wa ŵana ŵa Merari ukaŵa wa kulaŵilira mafuremu+ gha chihema, mitambiko yake,+ ntchindamiro zake+ na vyakujinthamo, viteŵetero+ vyake vyose, na uteŵeti wose wa vinthu ivi.+ 37  Kweniso ntchindamiro zose za luŵaza na vyakujinthamo vyake,+ vikhomo vya hema, na vingwe vya hema. 38  Mozesi na Aroni pamoza na ŵana ŵake ndiwo ŵakajintha mahema ghawo kuvuma, kumaso kwa chihema, panthazi pa chihema chakukumanamo, kumafumiro gha dazi. Mulimo wawo ukaŵa wa kupwelelera malo ghakupatulika, kuteŵetera Ŵaisrayeli. Munthu waliyose wambura kuzomerezgeka* uyo wiza pafupi wakakomekanga.+ 39  Ŵalevi wose ŵanalume, kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi, awo Mozesi na Aroni ŵakaŵalemba mu mbumba zawo kuyana na mazgu gha Yehova ŵakaŵa 22,000. 40  Yehova wakati kwa Mozesi: “Lemba ŵanalume wose ŵakwamba kubabika ŵa Ŵaisrayeli kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi,+ uŵapende na kulemba mazina ghawo. 41  Unitolere Ŵalevi mu malo mwa ŵana wose ŵakwamba kubabika ŵa Ŵaisrayeli,+ ndipo utore viŵeto vya Ŵalevi mu malo mwa viŵeto vyose vyakwamba kubabika vya Ŵaisrayeli.+ Ine ndine Yehova.” 42  Mozesi wakalemba wose ŵakwamba kubabika ŵa Ŵaisrayeli, nga umo Yehova wakamuphalilira. 43  Ŵanalume wose ŵakwamba kubabika awo mazina ghawo ghakalembeka, kwambira ŵa mwezi umoza kuya munthazi, ŵakaŵa 22,273. 44  Yehova wakalutilira kuyowoya na Mozesi kuti: 45  “Tora Ŵalevi mu malo gha ŵana wose ŵakwamba kubabika mu Ŵaisrayeli, ndipo utore viŵeto vya Ŵalevi mu malo gha viŵeto vyawo. Ŵalevi ŵaŵenge ŵane. Ine ndine Yehova. 46  Ŵanthu 273 ŵakwamba kubabika ŵa Ŵaisrayeli awo ŵajumphirako pa Ŵalevi,+ ŵapeleke ndalama zakujiwombolera.+ 47  Upoke mashekele* ghankhondi pa munthu yumoza,+ kuyana na shekele la pa malo ghatuŵa.* Shekele limoza ni magera* 20.+ 48  Ndalama izi upeleke kwa Aroni na ŵana ŵake kuŵa mtengo wakuwombolera ŵanthu awo ŵajumphirako pa iwo.” 49  Ntheura Mozesi wakapoka ndalama zakuwombolera ku awo ŵakajumphirako pa awo ŵakawomboleka na Ŵalevi. 50  Wakapoka ndalama ku ŵana ŵakwamba kubabika ŵa Ŵaisrayeli zakukwana mashekele 1,365, kuyana na shekele la pa malo ghatuŵa. 51  Mozesi wakapeleka ndalama zakuwombolera izi kwa Aroni na ŵana ŵake kuyana na mazgu* gha Yehova, nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Iyi yikaŵa miwiro ya.”
Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu gheneko, “awo mawoko ghawo ghakazuzgika.”
Mazgu gheneko, “mulendo,” ndiko kuti, munthu uyo wakaŵa wa mu mbumba ya Aroni yayi.
Panji kuti, “katani ya.”
Panji kuti, “katani ya.”
Panji kuti, “katani ya.”
Panji kuti, “mulendo,” ndiko kuti, munthu uyo ni Mulevi yayi.
Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “kuyana na shekele lakupatulika.”
Gera limoza likuyana na magiramu 0.57. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “mulomo wa.”