Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 24:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chinthanguni chachitatu cha Balamu (1-11)

  • Chinthanguni chachinayi cha Balamu (12-25)

24  Balamu wakati wawona kuti ntchiwemi mu maso gha* Yehova kutumbika Israyeli, wakalutaso yayi kuti wakapenje mayere gha kuŵapwetekera,+ kweni wakalazga chisko chake ku mapopa.  Balamu wakati winuska maso ghake na kuwona Israyeli wakhala kuyana na mafuko ghake,+ mzimu wa Chiuta ukiza pa iyo.+  Ntheura wakayowoya chinthanguni chakuti:+ “Agha ni mazgu gha Balamu mwana wa Beyori,Mazgu gha munthu uyo maso ghake ghajulika,   Mazgu gha uyo wakupulika mazgu gha Chiuta,Uyo wakawona mboniwoni ya Wankhongonozose,Uyo wasindama pasi kweni maso ghake ngakujulika:+   Mahema ghako ngakutowa, iwe Yakhobe,Malo ghako ghakukhalamo, iwe Israyeli!+   Ghathandazgikira patali+ nga ni madambo,Nga ni minda mumphepete mwa mlonga.Nga ni makuni gha aloyi agho Yehova wapanda,Nga ni makuni gha sidara mumphepete mwa maji.   Maji ghakusulura mu viŵiya vyake viŵiri,Mbuto* yake yikuseŵeka mu maji ghanandi.+ Themba lake+ nalo liŵenge lapachanya kuluska Agagi,+Ndipo ufumu wake ukwezgekenge.+   Chiuta wakumufumiska mu Eguputo;Wali nga ni masengwe gha ng’ombe yamuthondo* kwa iwo. Waryenge ŵamitundu, awo ŵakumuyuzga,+Wamemenenge viwangwa vyawo, na kuŵalasa na mivi yake.   Wabwasama* pasi, wagona nga ni nkhalamu,Nga ni nkhalamu, ni njani wangachita chikanga kuti wamuwuske? Awo ŵakukutumbika, ŵakutumbikika,Ndipo awo ŵakukutemba, ŵakutembeka.”+ 10  Penepapo Balaki wakamukwiyira chomene Balamu. Ndipo Balaki wakakuŵa mawoko ghake mwamsinjiro, wakati kwa Balamu: “Nkhakuchema kuti utembe ŵalwani ŵane,+ kweni iwe waŵatumbika waka katatu kose aka. 11  Ntheura weranga kwako luŵiro. Ine nakhumbanga kukuchindika chomene,+ kweni wona, Yehova wakutayiska ntchindi.” 12  Balamu wakati kwa Balaki: “Asi nkhaphalira mathenga agho ukatuma kuti, 13  ‘Nanga Balaki wanganipa nyumba yake yakuzura siliva na golide, ningajumpha dango la Yehova chara pakuchita chinthu mu khumbo* lane, kwali ntchiwemi panji ntchiheni. Chilichose icho Yehova waniphalira ndicho namuyowoya’?+ 14  Sono nkhuluta ku ŵanthu ŵakwithu. Zanga, leka nikuphalire icho ŵanthu aŵa ŵazamuchitira ŵanthu ŵakwako munthazi.”* 15  Ntheura wakayowoya chinthanguni chakuti:+ “Agha ni mazgu gha Balamu mwana wa Beyori,Mazgu gha munthu uyo maso ghake ghajulika,+ 16  Mazgu gha uyo wakupulika mazgu gha Chiuta,Uyo wakumanya mahara gha Wapachanya Nkhanira,Wakawona mboniwoni ya WankhongonozoseApo wakasindama pasi uku maso ghake ngakujulika, wakati: 17  Nimuwonenge, kweni sono yayi.Nimuwonenge, kweni sonosono nkhanira yayi. Nyenyezi+ yifumenge mwa Yakhobe,Nthonga yaufumu+ yiwukenge mwa Israyeli.+ Ndipo wazamuphwanya chisko cha Mowabu+Na bwaza la ŵana wose awo ŵali na ukali wa nkhondo. 18  Edomu waŵenge chiharo+ chake,Seyiri,+ chiharo cha ŵalwani ŵake,+Apo Israyeli wakulongora chikanga chake. 19  Mwa Yakhobe mufumenge uyo wawusenge,+Waparanyenge waliyose uyo wapona mu msumba.” 20  Balamu wakati wawona Amaleki, wakalutilira na chinthanguni chake, wakati: “Amaleki wakaŵa wakwamba wa ŵamitundu,+Kweni paumaliro wazamuparanyikirathu.”+ 21  Wakati wawona Ŵakeni,+ wakalutilira na chinthanguni chake, wakati: “Malo ghako ghakukhalamo ngakuvikilirika, ndipo malo ghako ghazengeka pa jalawe. 22  Kweni munthu munyake wazamuwotcha Kayini. Kasi kwakhala nyengo yitali wuli kuti Asiriya wakutolere ku wuzga?” 23  Wakalutilira na chinthanguni chake, wakati: “Mbaya we! Ni njani wazamupona para Chiuta wakuchita ivi? 24  Ngalaŵa zizenge kufuma mumphepete mwa Kitimu,+Zisuzgenge Asiriya,+Na kusuzga Eberi. Kweni nayo waparanyikenge nkhanira.” 25  Penepapo Balamu+ wakawuka na kuwelera ku malo ghake. Balaki nayo wakaluta nthowa yake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chikamukondweska.”
Panji kuti, “Mphapu.”
Ng’ombe iyi yikakozganangako na njati.
Kung’anamura, kugonera pa malundi. Mazgu ghanyake, “Wanyekama.”
Mazgu gheneko, “chakufuma mu mtima wane.”
Panji kuti, “mu umaliro wa mazuŵa.”