Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 2:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

 • Msasa wagaŵika mu magulu gha mafuko ghatatughatatu (1-34)

  • Gulu la Yuda lili kumafumiro gha dazi (3-9)

  • Gulu la Rubeni lili kumwera (10-16)

  • Msasa wa Levi uli pakatikati (17)

  • Gulu la Efurayimu lili kumanjiliro gha dazi (18-24)

  • Gulu la Dani lili kumpoto (25-31)

  • Ŵanalume wose awo ŵalembeka (32-34)

2  Yehova wakayowoya kwa Mozesi na Aroni kuti:  “Ŵaisrayeli ŵajinthe mahema ghawo apo gulu lawo la mafuko ghatatu+ lagaŵirika, munthu waliyose pafupi na chimanyikwiro cha nyumba za awiskewo. Ŵajinthe mahema ghawo, ghalazge ku chihema chakukumanamo, ndipo ghazingilizge chihema.  “Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Yuda kuyana na mawumba ghawo ndilo lijinthenge mahema ghake cha kuvuma, kumafumiro gha dazi. Mulongozgi wa ŵana ŵa Yuda ni Nashoni+ mwana wa Aminadabu.  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 74,600.+  Fuko la Isakara ndilo lijinthenge mahema ghake kulondezgana nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Isakara ni Netaneli+ mwana wa Zuwari.  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 54,400.+  Fuko la Zebuloni ndilo lilondezgane nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Zebuloni ni Eliyabu+ mwana wa Heloni.  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 57,400.+  “Wose awo ŵalembeka kuya ku nkhondo mu msasa wa Yuda ŵalipo 186,400. Aŵa ndiwo ŵambenge kunyamuka.+ 10  “Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Rubeni+ kuyana na mawumba ghawo liŵe cha kumwera. Mulongozgi wa ŵana ŵa Rubeni ni Elizuri+ mwana wa Sheduru. 11  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 46,500.+ 12  Fuko la Simiyoni ndilo lijinthenge mahema ghake kulondezgana nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Simiyoni ni Shelumiyeli+ mwana wa Zurishadayi. 13  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 59,300.+ 14  Fuko la Gadi ndilo lilondezgane nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Gadi ni Eliyasafu+ mwana wa Rewuyeli. 15  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 45,650.+ 16  “Wose awo ŵalembeka pa wumba wa msasa wa Rubeni ŵalipo 151,450. Aŵa ndiwo ŵaŵenge ŵachiŵiri kunyamuka.+ 17  “Para chihema chakukumanamo chikusamuskika,+ msasa wa Ŵalevi ndiwo wendenge pakatikati pa misasa yinyake. “Ŵendenge mu ndonda nga umo ŵajinthira mahema ghawo,+ waliyose pa malo ghake, kuyana na magulu ghawo gha mafuko ghatatu. 18  “Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Efurayimu kuyana na mawumba ghawo liŵe cha kumanjiliro gha dazi. Mulongozgi wa ŵana ŵa Efurayimu ni Elishama+ mwana wa Amihudi. 19  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 40,500.+ 20  Fuko la Manase+ ndilo lilondezgane nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Manase ni Gamaliyeli+ mwana wa Pedazuri. 21  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 32,200.+ 22  Fuko la Benjamini ndilo lilondezgane nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Benjamini ni Abidani+ mwana wa Gideyoni. 23  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 35,400.+ 24  “Wose awo ŵalembeka pa wumba wa msasa wa Efurayimu ŵalipo 108,100. Aŵa ndiwo ŵaŵenge ŵachitatu kunyamuka.+ 25  “Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Dani kuyana na mawumba ghawo liŵe cha kumpoto. Mulongozgi wa ŵana ŵa Dani ni Ahiyezeri+ mwana wa Amishadayi. 26  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 62,700.+ 27  Fuko la Asheri ndilo lijinthenge mahema ghake kulondezgana nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Asheri ni Pagiyeli+ mwana wa Okirani. 28  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 41,500.+ 29  Fuko la Nafutali ndilo lilondezgane nawo. Mulongozgi wa ŵana ŵa Nafutali ni Ahira+ mwana wa Enani. 30  Awo ŵalembeka kuya ku nkhondo ŵalipo 53,400.+ 31  “Wose awo ŵalembeka pa msasa wa Dani ŵalipo 157,600. Aŵa ndiwo ŵaŵenge ŵaumaliro kunyamuka,+ kuyana na magulu ghawo gha mafuko ghatatu.” 32  Aŵa Mbaisrayeli awo ŵakalembeka kuyana na nyumba za awiskewo. Wose awo ŵakalembeka mu misasa kuya ku nkhondo ŵakaŵa 603,550.+ 33  Kweni Ŵalevi ŵakalembekera lumoza+ na Ŵaisrayeli ŵanyawo yayi,+ nga umo Yehova wakaphalilira Mozesi. 34  Ŵaisrayeli ŵakachita vyose ivyo Yehova wakaphalira Mozesi. Umu ndimo ŵakajinthiranga mahema ghawo kuyana na magulu ghawo gha mafuko ghatatu+ ndiposo ndimo ŵakafumirangapo pa msasa,+ waliyose mu mbumba yake kuyana na nyumba za awiskewo.

Mazgu Ghamusi