Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Maŵazgo 19:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ng’ombe yanakazi yiswesi na maji ghakutozgera (1-22)

19  Yehova wakayowoyaso kwa Mozesi na Aroni kuti:  “Ili ni dango ilo Yehova wayowoya lakuti: ‘Muŵaphalire Ŵaisrayeli kuti ŵize kwa imwe na ng’ombe yanakazi yiswesi yambura kalema+ iyo yindakakikepo mu joko.  Muyipeleke kwa Eliyazara wasembe,* ndipo iyo walute nayo kuwaro kwa msasa, yikomekere pamaso pake.  Eliyazara wasembe, watorepo ndopa ku munwe wake na kuzinthonyezga kankhondi na kaŵiri panthazi pa chihema chakukumanamo.+  Ng’ombe iyi yiwotchekere pamaso pake. Chikumba, nyama, ndopa, na ulongwe* wake, vyose viwotcheke.+  Ndipo wasembe watore kakhuni ka sidara, hisopu,+ na wuzi uswesi chee, waviponye pa moto apo ng’ombe yikuwotchekera.  Kufuma apo, wasembe wachape malaya ghake na kugeza thupi lose. Pamanyuma wanjire mu msasa. Kweni wasembe waŵenge wakufipirwa m’paka mise.  “‘Uyo wawotcha ng’ombe iyi wachape malaya ghake na kugeza. Ndipo waŵenge wakufipirwa m’paka mise.  “‘Munthu uyo ngwakutowa wayore vyoto vya ng’ombe,+ wakaviŵike kuwaro kwa msasa pa malo ghakutowa. Wumba wa Ŵaisrayeli uvisunge kuti ŵanozgerenge maji ghakutozgera.+ Iyi ni sembe ya kwananga. 10  Uyo wayora vyoto vya ng’ombe wachape malaya ghake ndipo waŵenge wakufipirwa m’paka mise. “‘Ili liŵenge dango lamuyirayira ku Ŵaisrayeli na mulendo uyo wakukhala mukati mwawo.+ 11  Waliyose uyo wakhwaska chitanda cha munthu waŵenge wakufipirwa mazuŵa 7.+ 12  Munthu uyu wajitozge na maji agha pa zuŵa lachitatu, ndipo pa zuŵa la 7 waŵenge wakutowa. Kweni usange wandajitozge pa zuŵa lachitatu, mbwenu pa zuŵa la 7 waŵenge wambura kutowa. 13  Waliyose uyo wakhwaska chitanda cha munthu uyo wafwa ndipo wandajitozge ndikuti wakazuzga chihema+ cha Yehova. Munthu uyu wadumulikeko* mu Israyeli.+ Pakuti maji ghakutozgera+ ghandamijike pa iyo, ngwakufipirwa nipera. Walutilirenge kuŵa wakufipirwa. 14  “‘Usange munthu wafwira mu chihema, dango lake ni ili: Waliyose uyo wakunjira mu chihema na waliyose uyo wanguŵa kale mu chihema, waŵenge wakufipirwa mazuŵa 7. 15  Chiŵiya chilichose chambura chibenekelero ntchakufipirwa.+ 16  Waliyose uyo wali mu thondo ndipo wakhwaska munthu uyo wakomeka na lupanga, panji chitanda, panji chiwangwa cha munthu, panji malaro, waŵenge wakufipirwa mazuŵa 7.+ 17  Munthu wakufipirwa uyu ŵamutolereko vyoto vya sembe ya kwananga iyo yanguwotcheka, ŵaviŵike mu chiŵiya na kuthiramo maji ghawemi. 18  Pamanyuma, munthu wakutowa+ watore hisopu+ na kulibizga mu maji, ndipo wamijire* chihema na viŵiya vyose na ŵanthu awo ŵanguŵamo. Wamijireso munthu uyo wangukhwaska chiwangwa, panji munthu wakukomeka, panji chitanda, panji malaro. 19  Munthu wakutowa wamumijire maji uyo ngwakufipirwa pa zuŵa lachitatu na pa zuŵa la 7, ndipo pa zuŵa la 7+ wamutozge ku kwananga. Wachape malaya ghake na kugeza ndipo namise waŵenge wakutowa. 20  “‘Kweni munthu uyo ngwakufipirwa ndipo wandajitozge, munthu uyo wadumulikeko* ku mpingo,+ chifukwa wakazuzga malo ghakupatulika gha Yehova. Maji ghakutozgera ghandamijike pa iyo, ntheura ngwakufipirwa. 21  “‘Ili liŵenge dango lamuyirayira kwa iwo lakuti: Uyo wakumija maji ghakutozgera+ wachape malaya ghake ndipo uyo wakhwaska maji ghakutozgera waŵenge wakufipirwa m’paka mise. 22  Chilichose icho munthu wakufipirwa wachikhwaska chiŵenge chakufipirwa, ndipo munthu uyo wachikhwaska chinthu icho waŵenge wakufipirwa m’paka mise.’”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “mavi gha ng’ombe.”
Panji kuti, “wakomeke.”
Mazgu ghanyake, “wawazgire; wapementhere.”
Panji kuti, “wakomeke.”