Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Maŵazgo 10:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mbata zasiliva (1-10)

  • Kufumapo pa Sinayi (11-13)

  • Hobabu wapempheka kulongozga Israyeli (14-28)

  • Hobab asked to guide Israel (29-34)

  • Lurombo lwa Mozesi pakufuma pa msasa (35, 36)

10  Yehova wakati kwa Mozesi:  “Upange mbata+ ziŵiri, uzipange za siliva lakufura, ndipo mulizgenge pakuchemera wumba pamoza, na pakunyamuka pa misasa.  Para mbata zose ziŵiri zalizgika, wumba wose uwungane kwa iwe pa mulyango wa chihema chakukumanamo.+  Para ŵalizga yimoza, ŵalongozgi pera, ŵalara ŵa vikwi vya Israyeli, ndiwo ŵawungane kwa iwe.+  “Para mwalizga mbata mwakusinthasintha, ŵanthu ŵa mu misasa ya kumafumiro gha dazi,+ ŵanyamuke.  Para mwalizga kachiŵiri mwakusinthasintha, ŵanthu ŵa mu misasa ya kumwera+ ŵanyamuke. Umu ndimo ŵalizgirenge mbata para gulu lililose likunyamuka.  “Para mukuwunganya mpingo pamoza, mulizgenge mbata+ kweni mwakusinthasintha yayi.  Ŵasembe ŵana ŵa Aroni, ndiwo ŵalizgenge mbata.+ Kulizga mbata liŵenge dango lamuyirayira kwa imwe mu miwiro yinu yose.  “Usange mukuluta ku nkhondo mu charu chinu, kukarwa na mulwani uyo wakumuyuzgani, mulizgenge mbata+ ya nkhondo kuti Yehova Chiuta winu wamukumbukani na kumuponoskani ku ŵalwani ŵinu. 10  “Pa mazuŵa agho mukusekelera,+ pa viphikiro+ vinu vyakwimikika na pa viphikiro vinu vya kwamba kwa myezi, mulizgenge mbata pa sembe zinu zakotcha+ na sembe zinu zawenenawene.+ Ziŵenge chikumbusko chinu pamaso pa Chiuta winu. Ine ndine Yehova Chiuta winu.”+ 11  Sono pa zuŵa la 20 la mwezi+ wachiŵiri, mu chaka chachiŵiri, bingu likakwera kufumapo pa chihema+ cha Ukaboni. 12  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakanyamuka ulendo wawo kufuma mu mapopa gha Sinayi kuyana na ndondomeko ya kanyamukiro+ iyo ŵakaphalirika. Ndipo bingu likimilira mu mapopa gha Parani.+ 13  Aka kakaŵa kakwamba kunyamuka ulendo mwakuyana na dango la Yehova kwizira mwa Mozesi.+ 14  Ntheura gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Yuda ndilo likamba kunyamuka kuyana na wumba wawo. Ndipo Nashoni+ mwana wa Aminadabu ndiyo wakaŵa mulongozgi wa wumba uwu. 15  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Isakara wakaŵa Netaneli+ mwana wa Zuwari. 16  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Zebuloni wakaŵa Eliyabu+ mwana wa Heloni. 17  Chihema chikati chapasulika,+ ŵana ŵa Gerishoni+ na ŵana ŵa Merari,+ awo ŵakanyamura chihema, ŵakanyamuka. 18  Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Rubeni likanyamuka kuyana na wumba wawo. Ndipo Elizuri+ mwana wa Sheduru ndiyo wakaŵa mulongozgi wa wumba uwu. 19  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Simiyoni wakaŵa Shelumiyeli+ mwana wa Zurishadayi. 20  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Gadi wakaŵa Eliyasafu+ mwana wa Deweli. 21  Pamanyuma ndipo Ŵakohati, awo ŵakanyamura vinthu vya mu malo ghakupatulika,+ ŵakanyamuka, kuti ŵakasange chihema chajinthika kale. 22  Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Efurayimu likanyamuka kuyana na wumba wawo. Ndipo Elishama+ mwana wa Amihudi ndiyo wakaŵa mulongozgi wa wumba uwu. 23  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Manase wakaŵa Gamaliyeli+ mwana wa Pedazuri. 24  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Benjamini wakaŵa Abidani+ mwana wa Gideyoni. 25  Gulu la mafuko ghatatu la msasa wa Dani likanyamuka kuyana na wumba wawo. Wumba uwu ndiwo ukaŵa kumanyuma kulinda magulu ghose, ndipo Ahiyezeri+ mwana wa Amishadayi ndiyo wakaŵa mulongozgi wa wumba uwu. 26  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Asheri wakaŵa Pagiyeli+ mwana wa Okirani. 27  Mulongozgi wa wumba pa fuko la ŵana ŵa Nafutali wakaŵa Ahira+ mwana wa Enani. 28  Iyi ndiyo ni ndondomeko ya kanyamukiro iyo Ŵaisrayeli na mawumba ghawo ŵakalondezganga para ŵakunyamuka.+ 29  Mozesi wakayowoya na Hobabu, mwana wa Rewuyeli*+ Mumidiyani, wiskevyara wa Mozesi, wakati: “Ise tikuluta ku malo agho Yehova wakati, ‘Nimupaninge.’+ Ntheura tiye tilute tose,+ ndipo tamukuchitira uwemi, chifukwa Yehova walayizga vinthu viwemi kwa Israyeli.”+ 30  Kweni iyo wakati: “Nilutengeko yayi. Niwelerenge ku charu chane na ku ŵabali ŵane.” 31  Mozesi wakati: “Ungatilekanga yayi, taŵeya, chifukwa iwe ukumanya apo tingakajintha mahema mu mapopa. Kweniso ungaŵa jiso lithu.* 32  Usange ulutenge nase,+ viwemi ivyo Yehova wamutichitira, ndivyo nase tamukuchitira.” 33  Ntheura ŵakenda kufuma pa phiri la Yehova,+ ulendo wa mazuŵa ghatatu. Likasa+ la phangano la Yehova likendanga panthazi pawo ulendo wa mazuŵa ghatatu, kupenja malo ghakuti ŵapumurepo.+ 34  Ndipo bingu+ la Yehova likaŵa pachanya pawo na muhanya para ŵakunyamuka pa msasa. 35  Para Likasa likunyamulika, Mozesi wakayowoyanga kuti: “Wukani, A Yehova.+ Ŵalwani ŵinu ŵambininike. Awo ŵakumutinkhani ŵachimbire pamaso pinu.” 36  Kweni para likasa limilira, wakayowoyanga kuti: “Mwe Yehova, welerani ku vikwi vyambura mapendeko vya Israyeli.”+

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Yeturo.
Panji kuti, “ungatilongozga.”