Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Samuyeli 5:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide waŵa themba pa Israyeli yose (1-5)

  • Yerusalemu wapokeka (6-16)

    • Ziyoni, Msumba wa Davide (7)

  • Davide wathereska Ŵafilisiti (17-25)

5  Nyengo yikati yajumphapo mafuko ghose gha Israyeli ghakiza kwa Davide pa Heburoni,+ ghakati: “Wona, ndise chiwangwa chako na munofu wako.*+  Kumanyuma, apo Sauli wakaŵa themba lithu, iwe ndiwe ukalongozganga Israyeli pa nkhondo zake.*+ Ndipo Yehova wakati kwa iwe: ‘Uliskenge ŵanthu ŵane Israyeli, ndipo uŵenge mulongozgi pa Israyeli.’”+  Ntheura ŵalara wose ŵa Israyeli ŵakiza kwa themba ku Heburoni. Themba Davide likachita nawo phangano+ mu Heburoni pamaso pa Yehova. Kufuma apo, ŵakamuphakazga Davide kuŵa themba pa Israyeli.+  Davide wakaŵa themba wali na vyaka 30, ndipo wakawusa vyaka 40.+  Mu Heburoni wakawusa pa Yuda vyaka 7 na myezi 6. Ndipo mu Yerusalemu+ wakawusa Israyeli yose na Yuda vyaka 33.  Themba na ŵanthu ŵake ŵakaluta ku Yerusalemu, kukarwa nkhondo na Ŵayebusi+ awo ŵakakhalanga mu charu. Ŵayebusi ŵakamunyoza Davide, ŵakati: “Unjirengemo chara muno! Nanga mbanthu ŵachibulumutira na ŵakupendera ŵakuchimbizgenge.” Iwo ŵakaghanaghananga kuti: ‘Davide wanganjiramo chara muno.’+  Kweni Davide wakapoka linga lakukhora la Ziyoni, ilo sono ni Msumba wa Davide.+  Ntheura zuŵa lira Davide wakati: “Awo ŵawukirenge Ŵayebusi, ŵajumphe mu migelo ya maji kuti ŵakakome ŵanthu wose, ‘ŵakupendera na ŵachibulumutira’ wuwo, ŵanthu awo ŵakutinkhika na Davide.”* Lekani kukuyowoyeka kuti: “Ŵachibulumutira na ŵakupendera ŵanjirengemo chara mu nyumba.”  Penepapo Davide wakamba kukhala mu linga lakukhora lira, ndipo likathyika* Msumba wa Davide. Davide wakamba kuzenga zingilizge, kwamba ku Chibumira*+ kuya mukati.+ 10  Ntheura Davide wakakulirakulira,+ ndipo Yehova Chiuta wa mawumba wakaŵa nayo.+ 11  Hiramu themba+ la Ture wakatuma mathenga kwa Davide, pamoza na mathabwa gha sidara,+ nkhwantha za kucheka mathabwa, na ŵakuŵaja malibwe ghakuzengera viliŵa. Ndipo ŵakamba kuzenga nyumba ya Davide.+ 12  Davide wakamanya kuti Yehova wamukhozga chomene kuŵa themba pa Israyeli+ kweniso kuti wakwezga ufumu wake+ chifukwa cha ŵanthu ŵake, Israyeli.+ 13  Wakati wafuma ku Heburoni, Davide wakatora ŵanakazi ŵanyake+ na ŵawoli ŵanandi mu Yerusalemu. Wakababa ŵana ŵanandi ŵanalume na ŵanakazi.+ 14  Ŵana ŵake awo ŵakababikira ku Yerusalemu ŵakaŵa Shamuwa, Shobabu, Natani,+ Solomoni,+ 15  Ibuhara, Elishuwa, Nefegi, Yafiya, 16  Elishama, Eliyada, na Elifeleti. 17  Ŵafilisiti ŵakati ŵapulika kuti Davide waphakazgika kuŵa themba pa Israyeli yose,+ wose ŵakiza kuzakapenja Davide.+ Davide wakati wapulika, wakakhilira ku malo ghakusuzga kufikako.+ 18  Penepapo Ŵafilisiti ŵakiza na kundanda mu Dambo* la Refayimu.+ 19  Davide wakafumba Yehova,+ wakati: “Kasi nikwere kukarwa na Ŵafilisiti? Kasi muŵapelekenge mu woko lane?” Yehova wakati kwa Davide: “Kwera, pakuti niŵapelekenge nadi mu woko lako.”+ 20  Ntheura Davide wakiza ku Baala-perazimu. Wakaŵakoma Ŵafilisiti kwenekura. Penepapo wakati: “Yehova waphwamura ŵalwani ŵane+ pamaso pane, nga ntchinkhwawu icho chaphwamulika na maji.” Lekani wakathya malo ghara zina lakuti Baala-perazimu.*+ 21  Ŵafilisiti ŵakasida vikozgo vyawo penepara, ndipo Davide na ŵanthu ŵake ŵakavitora. 22  Ŵafilisiti ŵakizaso na kundanda mu Dambo* la Refayimu.+ 23  Davide wakafumbaso Yehova, ndipo Chiuta wakati: “Ungalutanga mwakudunjika yayi kwa iwo. Kweni ulute kumanyuma kwawo, ndipo uŵizire kunthazi kwa vivwati vya baka. 24  Para wapulika mswayuswayu pachanya pa vivwati vya baka, uchitepo kanthu luŵiro, chifukwa Yehova waŵenge kuti wadangira panthazi pako kukoma ŵankhondo ŵa Ŵafilisiti.” 25  Ntheura Davide wakachita ivyo Yehova wakamulangura, ndipo wakakoma Ŵafilisiti+ kwamba ku Geba+ m’paka ku Gezeri.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ndopa yimoza na iwe.”
Mazgu gheneko, “ukafumanga na Israyeli na kunjira nayo.”
Panji kuti, “ku umoyo wa Davide.”
Pangayowoyekaso kuti, “wakalithya.”
Panji kuti, “Milo.” Lizgu Lachihebere ilo likung’anamura, “kuzuzga.”
Panji kuti, “Chidika cha.”
Kung’anamura kuti, “Nkhwantha ya Kuphwamura.”
Panji kuti, “Chidika cha.”