Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 23:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mazgu ghaumaliro gha Davide (1-7)

  • Ivyo vinkhara vya Davide vikachita (8-39)

23  Agha ni mazgu ghaumaliro gha Davide:+ “Mazgu gha Davide mwana wa Yese,+ Mazgu gha munthu uyo wakakwezgeka,+ Wakuphakazgika+ wa Chiuta wa Yakhobe, Wakwimba sumu+ wakukondweska mu Israyeli.   Mzimu wa Yehova ukayowoya mwa ine.+ Mazgu ghake ghakaŵa pa lulimi lwane.+   Chiuta wa Israyeli wakayowoya. Jalawe la Israyeli+ likati kwa ine: ‘Para uyo wakuwusa ŵanthu ni murunji,+ Wakuwusa mwakopa Chiuta,+   Vili nga mbungweru wa mulenji para dazi laŵala,+ Nga ni mulenji wambura mabingu. Nga nkhuŵala para vula yakata, Kuphukiska utheka pa charu chapasi.’+   Asi ndimo yiliri nyumba yane pamaso pa Chiuta? Pakuti wachita nane phangano lamuyirayira,+ Walinozga makora na kulisunga. Ndilo chiponosko chane chose na chakukondweska chane, Asi lekani wakulikhozga kuti likhalilire?+   Ŵanthu ŵawakawaka wose ŵaponyeka kutali+ nga ni vivwati vya minga, Pakuti vingakoleka na mawoko chara.   Para munthu wakuvikhwaska, Wakwenera kuŵa na chilwero chachisulo na chikhuni* cha mkondo, Vikwenera kotcheka na moto mu malo ghawo.”  Mazina gha vinkhara vya Davide ni agha:+ Yoshebu-bashebeti Mutakemoni, mulongozgi wa ŵatatu.+ Wakachinjika mkondo wake na kukoma ŵanthu 800 pa nyengo yimoza.  Kufuma pa uyu pakaŵa Eliyazara+ mwana wa Dodo+ mwana wa Ahohi. Wakaŵa yumoza wa vinkhara vitatu ivyo vikaŵa na Davide pakunyoza Ŵafilisiti. Ŵakawungana penepara kuti ŵarwe nkhondo, ndipo ŵanalume ŵa Israyeli ŵakati ŵachimbira, 10  Eliyazara wakathera chara, wakalutilira kutimba Ŵafilisiti m’paka woko lake likazilirika na kudemelera ku lupanga.+ Ntheura Yehova wakapeleka chiponosko chikuru pa zuŵa lira.+ Ŵanthu ŵakiza mumanyuma mwake na kuvura awo ŵakakomeka. 11  Kufuma pa uyu pakaŵa Shama mwana wa Agi Muharari. Ŵafilisiti ŵakawungana pa Lehi. Pakaŵa munda wakuzura mphoza.* Ŵanthu ŵakachimbira chifukwa cha kopa Ŵafilisiti. 12  Kweni iyo wakimilira pakati pa munda na kuwuvikilira, ndipo wakakoma Ŵafilisiti, mwakuti Yehova wakaŵaponoska na chiponosko chikuru.+ 13  Pa nyengo ya vuna, ŵatatu pa ŵalongozgi 30 ŵakakhilira kwa Davide ku mphanji ya Adulamu,+ apo ŵankhondo ŵa Ŵafilisiti ŵakazenga msasa mu Dambo* la Refayimu.+ 14  Pa nyengo yira Davide wakaŵa mu malo ghakusuzga kufikako.+ Ndipo msasa wa ŵasilikari ŵa Ŵafilisiti ukaŵa mu Betelehemu. 15  Davide wakayowoya ivyo wakakhumbanga, wakati: “Nadokera kumwa maji gha mu chisimi icho chili pa chipata ku Betelehemu.” 16  Penepapo vinkhara vitatu vira vikaluta na kunjira mu msasa wa Ŵafilisiti na kukateka maji mu chisimi cha pa chipata ku Betelehemu na kwiza nagho kwa Davide. Kweni Davide wakakana kumwa, wakaghapungulira kwa Yehova.+ 17  Davide wakati: “Ntchambura kwenelera kwa ine, A Yehova, kuti nimwe! Kasi nimwe ndopa za ŵanalume aŵa, awo ŵaŵika umoyo wawo pangozi?” Ntheura wakakana kumwa. Ivi ndivyo vinkhara vyake vitatu vikachita. 18  Abishayi+ munung’una wa Yowabu mwana wa Zeruya+ wakaŵa mulongozgi pa ŵanyake ŵatatu. Wakachinjika mkondo wake na kukoma ŵanthu 300, ndipo nayo wakamanyikwanga nga mbatatu ŵara.+ 19  Pa ŵatatu ŵara, ndiyo wakaŵa wakumanyikwa chomene kuluska ŵanyake ŵaŵiri, ndipo wakaŵa mulongozgi wawo. Kweni wakafikapo yayi pa ŵatatu ŵakwamba ŵara. 20  Benaya+ mwana wa Yehoyada wakaŵa munthu wachikanga,* wakachita vinandi mu Kabuzeli.+ Wakakoma ŵana ŵaŵiri ŵa Ariyeli wa ku Mowabu. Wakakhilira mu chisimi chakomira pa zuŵa la chiwuvi na kukoma nkhalamu.+ 21  Wakakomaso mwanalume wa ku Eguputo wa msinkhu utali. Nangauli Mueguputo wakaŵa na mkondo mu woko lake, kweni Benaya wakiza kwa iyo na ndodo, wakakwachapura mkondo mu woko la Mueguputo na kumukoma na mkondo wake. 22  Ivi ndivyo Benaya mwana wa Yehoyada wakachita, wakamanyikwanga nga ni vinkhara vitatu vira. 23  Nangauli wakamanyikwanga chomene kuluska 30 ŵara kweni wakafikapo yayi pa ŵatatu ŵakwamba ŵara. Kweni Davide wakamwimika pachanya pa ŵalinda ŵake. 24  Asaheli+ munung’una wa Yowabu wakaŵa pa gulu la ŵanthu 30 aŵa: Elihanani mwana wa Dodo wa ku Betelehemu,+ 25  Shama Muharodi, Elika Muharodi, 26  Helezi+ Mupaliti, Ira+ mwana wa Ikeshi Mutekowa, 27  Abi-ezeri+ Muanatoti,+ Mebunayi Muhusha, 28  Zalimoni Muahohi, Maharayi+ Munetofa, 29  Helebu mwana wa Bana Munetofa, Itayi mwana wa Ribayi wa ku Gibeya wa Ŵabenjamini, 30  Benaya+ Mupiratoni, Hidayi wa mu dambo la Gashi,+ 31  Abi-aliboni Muariba, Azimaveti Mubara-humu, 32  Eliyaba Mushaliboni, ŵana ŵa Yasheni, Yonatani, 33  Shama Muharari, Ahiyamu mwana wa Sharari Muharari, 34  Elifeleti mwana wa Ahasibayi mwana wa Mumakati, Eliyamu mwana wa Ahitofeli+ Mugilo, 35  Heziro Mukarimeli, Parayi Muaribi, 36  Igali mwana wa Natani wa ku Zoba, Bani Mugadi, 37  Zeleki Muamoni, Naharayi Mubeyeroti, wakuyegha vilwero vya Yowabu mwana wa Zeruya, 38  Ira Muitiri, Garebi Muitiri,+ 39  na Uriya+ Muhiti. Wose pamoza ŵakaŵa 37.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “luti lwa mkondo.”
Mphoza zikukozganako na ndozi.
Panji kuti, “Chidika cha.”
Mazgu gheneko, “mwana wa munthu wachikanga.”