Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 12:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Natani wachenya Davide (1-15a)

  • Mwana wa Batisheba wafwa (15b-23)

  • Batisheba wababa Solomoni (24, 25)

  • Msumba wa Raba wa Ŵaamoni wapokeka (26-31)

12  Penepapo Yehova wakatuma Natani+ kwa Davide. Natani wakafika kwa Davide,+ wakati: “Mu msumba unyake mukaŵa ŵanthu ŵaŵiri, yumoza musambazi munyake mukavu.  Munthu musambazi yura wakaŵa na mberere na ng’ombe, zinandi chomene.+  Kweni munthu mukavu wakaŵavya kalikose padera pa kamberere kanakazi kamoza, ako wakagura.+ Wakakapweleleranga, kakakulira pamoza nayo na ŵana ŵake. Kakaryanga chakurya chichoko waka icho wakaŵa nacho, kakamwanga mu nkhombo yake, na kugona mu mawoko ghake. Kakaŵa nga ni mwana msungwana kwa iyo.  Mbwenu kukiza mulendo kwa munthu musambazi, kweni wakakhumba chara kutorapo mberere panji ng’ombe yake kuti wanozgere chakurya mulendo uyo wakiza kwa iyo. M’malo mwake, wakatora kamberere ka munthu mukavu na kunozgera chakurya mulendo uyo wakiza kwa iyo.”+  Penepapo Davide wakakwiya chomene na munthu uyo, wakati kwa Natani: “Nadi pano Yehova wamoyo,+ munthu uyo wakachita ichi wakwenera kufwa.  Pa kamberere kara walipirepo kanayi,+ chifukwa wakachita ichi kwambura chiwuravi.”  Natani wakati kwa Davide: “Munthu uyu ndimwe. Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Nkhakuphakazga iwe kuŵa themba pa Israyeli,+ ndipo nkhakuthaska mu woko la Sauli.+  Nkhakhumbanga kukupa nyumba ya fumu yako+ na kuŵika ŵawoli ŵa fumu yako+ mu mawoko ghako, ndipo nkhakupa nyumba ya Israyeli na ya Yuda.+ Usange ivi vyanguŵa vyakukwana yayi, nanguŵa wakunozgeka kukupaso vinyake.+  Chifukwa wuli wapepura mazgu gha Yehova pakuchita icho ntchiheni mu maso ghake? Uriya Muhiti wamukoma na lupanga.+ Kufuma apo, watora muwoli wake kuŵa muwoli wako+ wati wamukoma mfumu wake na lupanga lwa Ŵaamoni.+ 10  Sono lupanga lufumengepo chara pa nyumba yako+ chifukwa wanipepura, watora muwoli wa Uriya Muhiti kuŵa muwoli wako.’ 11  Yehova wakuti: ‘Wona nkhukukhizgira soka lakufuma mu nyumba yako.+ Nitorenge ŵawoli ŵako wamwene ukuwona na kuŵapeleka kwa mwanalume munyake,+ ndipo wagonenge na ŵawoli ŵako dazi lili nyee.*+ 12  Nangauli iwe ukachitira ku ubende,+ ine nichitirenge ichi pamaso pa Israyeli yose, dazi lili nyee.’”* 13  Penepapo Davide wakati kwa Natani: “Nanangira Yehova.”+ Natani wakati kwa Davide: “Yehova nayo wakugowokera kwananga kwako.*+ Ufwenge yayi.+ 14  Kweni pakuti wayuyura chomene Yehova pa nkhani iyi, mwana uyo wababika kwa iwe wafwenge nadi.” 15  Pamanyuma Natani wakawelera ku nyumba yake. Penepapo Yehova wakatimba mwana uyo muwoli wa Uriya wakababira Davide, wakalwara. 16  Davide wakaŵeya Chiuta waunenesko kuti wawovwire msepuka. Kufuma apo, wakamba kuziŵizga kurya, wakanjiranga na kugona pa fuvu usiku wose.+ 17  Ntheura ŵalara ŵa nyumba yake ŵakimilira, ŵakayezga kumuwuska pasi, kweni wakakana ndipo wakaryanga nawo chara. 18  Pa zuŵa la 7 mwana wakafwa, kweni ŵateŵeti ŵa Davide ŵakawopanga kumuphalira kuti mwana wafwa. Ŵakati: “Apo mwana wakaŵa wamoyo tikayowoya nayo, ndipo wakatipulika chara. Ntheura timuphalirenge wuli kuti mwana wafwa? Mbwenu wangachita chinthu chiheni chomene.” 19  Davide wakati wawona kuti ŵateŵeti ŵake ŵakuphwepwerezgana, wakamanya kuti mwana wafwa. Ntheura Davide wakati ku ŵateŵeti ŵake: “Kasi mwana wafwa?” Iwo ŵakati: “Enya, wafwa.” 20  Penepapo Davide wakawuka pa fuvu. Wakageza, kuphakara mafuta,+ na kusintha vyakuvwara. Wakaluta ku nyumba+ ya Yehova na kusindama. Pamanyuma, wakaluta ku nyumba yake, wakapempha kuti ŵize na chakurya, ndipo wakarya. 21  Ŵateŵeti ŵake ŵakati kwa iyo: “Kasi mwachitirachi nthena? Apo mwana wakaŵa wamoyo, mukaliranga na kuziŵizga kurya. Kweni mwana wati ifwe waka, mwawuka na kurya chakurya.” 22  Iyo wakati: “Apo mwana wakaŵa wamoyo nkhaliranga na kuziŵizga kurya,+ chifukwa nkhatenge, ‘Ni njani wakumanya, panyake Yehova wanichitirenge lusungu na kumuleka wamoyo mwana?’+ 23  Sono pakuti mwana wafwa, niziŵizgirechi kurya? Kasi ningamuwezgako?+ Ine nilutenge kwa iyo,+ kweni iyo wawelerenge kwa ine chara.”+ 24  Davide wakasanguluska muwoli wake Batisheba.+ Wakanjira kwa iyo na kugona nayo. Mwanakazi yura wakababa mwana msepuka, ndipo wakathyika zina lakuti Solomoni.*+ Yehova wakamutemwa,+ 25  ndipo wakatuma mazgu mwa Natani+ ntchimi kuti ŵamuthye zina lakuti Yedidiya,* chifukwa cha Yehova. 26  Yowabu wakalutilira kurwa na Raba+ wa Ŵaamoni,+ ndipo wakapoka msumba wauthemba.+ 27  Ntheura Yowabu wakatuma mathenga kwa Davide, wakati: “Natimbana na Raba,+ ndipo napoka msumba wa maji.* 28  Sono wunganyani ŵankhondo ŵakukhalako, mujinthe msasa kwimikana na msumba na kuwupoka. Para mwatondeka, ndine niwupokenge msumba uwu, ndipo nilumbikenge ndine.”* 29  Ntheura Davide wakawunganya ŵankhondo wose, ŵakaluta kukarwa na Raba na kuwupoka. 30  Davide wakavura mphumphu ya Malikamu ku mutu. Uzito wa mphumphu yira ukaŵa talente* limoza la golide, pamoza na malibwe ghakuzirwa, ndipo yikaŵikika pa mutu wa Davide. Wakatoraso vinthu+ vinandi mu msumba.+ 31  Wakafumiska ŵanthu awo ŵakaŵa mwenemura, wakaŵapa mulimo wa kucheka malibwe, wakaŵapa viteŵetero vyavisulo vyakuthwa na mbavi zavisulo, kweniso wakaŵawumbiskanga njerwa. Ivi ndivyo wakachitira misumba yose ya Ŵaamoni. Paumaliro Davide na ŵankhondo wose ŵakawelera ku Yerusalemu.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “dazi likuwona.”
Mazgu gheneko, “dazi likuwona.”
Mazgu gheneko, “wajumphapo waka kwananga kwako.”
Kufuma ku lizgu Lachihebere ilo likung’anamura, “Mtende.”
Kung’anamura kuti, “Wakutemweka wa Ya.”
Panyake ŵakunena uko kukafumanga maji gha mu msumba.
Mazgu gheneko, “ndipo zina lane lichemekenge pa iwo.”
Talente limoza likuyana na makilogiramu 34.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.