Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Samuyeli 1:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide wapulika nyifwa ya Sauli (1-16)

  • Davide wawuska chiliro pa Sauli na Yonatani (17-27)

1  Sauli wakafwa. Ndipo Davide wakati wawerako kukathereska* Ŵaamaleki, wakakhala pa Zikilagi+ mazuŵa ghaŵiri.  Pa zuŵa lachitatu, kukiza munthu kufuma ku msasa wa Sauli, malaya ghake ghakaŵa ghakupaluka ndipo wakaŵa na fuvu pa mutu wake. Munthu yura wakati wafika kwa Davide, wakawa pasi na kusindama.  Davide wakamufumba kuti: “Kasi wafuma nkhu?” Iyo wakati: “Nachimbira ku msasa wa Israyeli.”  Davide wakamufumba kuti: “Kasi vinthu vyenda wuli? Niphalira, naŵeya.” Iyo wakati: “Ŵanthu ŵachimbira ku nkhondo, ndipo ŵanandi ŵawa, ŵafwa. Sauli na mwana wake Yonatani nawo ŵafwa.”+  Penepapo Davide wakamufumba munthu yura kuti: “Kasi iwe wamanya wuli kuti Sauli na mwana wake Yonatani ŵafwa?”  Iyo wakati: “Ine nkhajenderanga pa Phiri la Gilibowa,+ mbwenu nkhawona Sauli wakukholera pa mkondo wake, ndipo magileta na ŵapamahachi ŵakamusanga.+  Wakati wazgoka na kuniwona, wakanichema, ndipo ine nkhati: ‘Ndine pano.’  Wakanifumba kuti: ‘Kasi ndiwe njani?’ Nkhazgora kuti: ‘Ndine Muamaleki.’+  Penepapo wakati: ‘Naŵeya, yimilira pafupi unikome, pakuti nili mu ulwilwi ukuru chomene, kweni nichali wamoyo.’* 10  Ntheura nkhimilira pafupi nayo na kumukoma,+ chifukwa umo wakapwetekekera, nkhamanya kuti waponenge yayi. Nkhamuvura mphumphu iyo yikaŵa ku mutu wake na khoza ilo likaŵa pa woko lake, nkhavitora ndipo niza navyo kuno kwa fumu yane.” 11  Penepapo Davide wakakora vyakuvwara vyake na kuvipalura, ndipo ŵanthu wose awo ŵakaŵa nayo, nawo ŵakachita ntheura. 12  Ŵakatengera na kulira kweniso kuziŵizga kurya+ m’paka mise chifukwa cha Sauli, mwana wake Yonatani, ŵanthu ŵa Yehova, na nyumba yose ya Israyeli,+ pakuti ŵakawa na lupanga. 13  Davide wakafumba munthu yura wakiza na uthenga kuti: “Kasi ndiwe wa nkhu?” Iyo wakati: “Ndine mwana wa munthu mulendo, Muamaleki.” 14  Penepapo Davide wakati kwa iyo: “Chifukwa wuli ukawopa yayi kutumphuska woko lako na kukoma wakuphakazgika wa Yehova?”+ 15  Davide wakachema yumoza wa ŵanyamata ŵake, wakati: “Sendelera pafupi, umuhete.” Ntheura wakamuheta, ndipo wakafwa.+ 16  Davide wakati kwa iyo: “Ndopa zako zili pa mutu wako, chifukwa mulomo wako wakupanikizgira, wati: ‘Ine ndine nakoma wakuphakazgika wa Yehova.’”+ 17  Penepapo Davide wakawuska chiliro* pa Sauli na mwana wake Yonatani.+ 18  Wakaphalira ŵanthu ŵa kwa Yuda kuti ŵasambire chiliro chakuchemeka “Uta,” icho chili kulembeka mu buku la Yashara.+ Chiliro ichi chikuti: 19  “We Israyeli, utozi wakomekera pa malo ghapachanya.+ Awe, vinkhara vyawa. 20  Mungachiyowoyanga chara mu Gati.+ Mungachipharazganga chara mu misewu ya Ashikeloni, Mwakuti ŵana ŵasungwana ŵa Ŵafilisiti ŵaleke kusekelera, Mwakuti ŵana ŵasungwana ŵa ŵanthu ŵambura kukotoleka ŵaleke kugiya. 21  Imwe mapiri gha Gilibowa,+ Jumi panji vula vingawanga chara pa imwe, Nanga ni minda yakupambika vyakupeleka vyakupatulika.+ Pakuti penepara ndipo chiskango cha vinkhara chikakazuzgikira, Chiskango cha Sauli ntchakuphakazgikaso na mafuta chara. 22  Uta wa Yonatani ukawerangako waka chara, Ku ndopa za ŵakukomeka, ku mafuta gha vinkhara,+ Ndipo lupanga lwa Sauli lukawerangako waka kwambura kanthu chara.+ 23  Sauli na Yonatani,+ ŵanthu ŵakutemweka* na ŵakuchindikika apo ŵakaŵa ŵamoyo, Ndipo ŵakapatukana chara mu nyifwa.+ Ŵakaŵa ŵaluŵiro kuluska nombo,+ Ŵankhongono chomene kuluska nkhalamu.+ 24  Imwe ŵana ŵasungwana ŵa Israyeli, lilirani Sauli, Uyo wakamuvwalikani viswesi na vyakutowa, Uyo wakaŵika vitoweskero vyagolide pa vyakuvwara vinu. 25  Awe, vinkhara vyawa mu nkhondo. Yonatani wakomekera pa malo ghako ghapachanya.+ 26  Nasweka mtima chomene chifukwa cha iwe, mubali wane Yonatani, Ukaŵa munthu wapamtima kwa ine.+ Chitemwa chako chikaŵa chapadera chomene kuluska chitemwa cha ŵanakazi.+ 27  Awe, vinkhara vyawa Ndipo vilwero vya nkhondo vyamara!”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kukatimba.”
Panji kuti, “chifukwa umoyo wane wose uchali mwa ine.”
Panji kuti, “wakimba sumu ya chitengero.”
Panji kuti, “ŵakukondweska.”