Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Midauko 35:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yosiya wanozga kuti pachitike Paska likuru (1-19)

  • Farawo Neko wakoma Yosiya (20-27)

35  Kufuma apo, Yosiya wakachitira Paska+ Yehova mu Yerusalemu, ndipo ŵakakoma sembe ya Paska+ pa zuŵa la 14 la mwezi wakwamba.+  Wakaŵika ŵasembe* mu milimo yawo ndipo wakaŵakhwimiska kuti ŵafiske uteŵeti wawo wa nyumba ya Yehova.+  Penepapo wakayowoya na Ŵalevi, ŵasambizgi ŵa Israyeli yose,+ awo ŵakaŵa ŵatuŵa kwa Yehova, wakati: “Ŵikani Likasa lakupatulika mu nyumba iyo Solomoni mwana wa Davide themba la Israyeli wakazenga.+ Mulinyamurengeso pa viŵegha vinu chara.+ Sono teŵeterani Yehova Chiuta winu na ŵanthu ŵake Israyeli.  Nozgekani mu nyumba za ŵawiskemwe kuyana na magulu ghinu, kulondezga ivyo vili kulembeka na Davide+ themba la Israyeli na mwana wake Solomoni.+  Yimilirani na kundanda mu malo ghatuŵa kuyana na nyumba za ŵawiskewo za ŵabali ŵinu, ŵanthu ŵanyake wose,* kuthyana na gulu la nyumba za ŵawiskewo za Ŵalevi.  Komani sembe ya Paska+ na kujituŵiska mwekha kweniso nozgerani ŵabali ŵinu kuti ŵafiske mazgu gha Yehova mwa Mozesi.”  Yosiya wakapeleka ku ŵanthu wose viŵeto, tumberere twanalume na tumbuzi twanalume, vyose ivi kuŵa sembe ya Paska ya wose awo ŵakaŵapo. Vyose pamoza vikaŵapo 30,000 kweniso ng’ombe 3,000. Ivi vikafuma pa katundu wa themba.+  Ŵakaronga ŵake nawo ŵakapeleka vinthu kuŵa sembe yawanangwa ya ŵanthu, ŵasembe, na Ŵalevi. Hilikiya,+ Zekariya, na Yehiyeli, ŵalongozgi ŵa pa nyumba ya Chiuta waunenesko ŵakapeleka ku ŵasembe mberere 2,600 za sembe ya Paska, na ng’ombe 300.  Konaniya na ŵabali ŵake Shemaya na Netaneli, pamoza na Hashabiya, Yeyiyeli, na Yozabadi, ŵalongozgi ŵa Ŵalevi, ŵakapeleka ku Ŵalevi mberere 5,000 za sembe ya Paska, na ng’ombe 500. 10  Uteŵeti ukanozgeka, ndipo ŵasembe ŵakimilira mu malo ghawo, Ŵalevi nawo mu magulu ghawo,+ nga umo themba likalangulira. 11  Ŵakakoma sembe za Paska,+ ndipo ŵasembe ŵakamija ndopa izo ŵakapokera ku Ŵalevi.+ Ŵalevi ndiwo ŵakafuŵanga viŵeto.+ 12  Kufuma apo, ŵakanozga sembe zakotcha mwakuti ŵazipeleke ku ŵanthu ŵanyake wose, awo ŵakawunjikika kuyana na nyumba za ŵawiskewo, kuti zipelekeke kwa Yehova umo vili kulembekera mu buku la Mozesi. Ndimo ŵakachitiraso na ng’ombe. 13  Ŵakaphika* nyama ya Paska pa moto kuyana na kaluso kake.+ Ŵakaphika sembe zakupatulika mu miphika, nkhali, na majonjo, kufuma apo, ŵakiza nayo luŵiro ku ŵanthu ŵanyake wose. 14  Penepapo ŵakajinozgera ŵekha na ŵasembe, chifukwa chakuti ŵasembe, mphapu ya Aroni, ŵakapelekanga sembe zakotcha na mafuta m’paka usiku. Ntheura Ŵalevi ŵakajinozgera ŵekha kweniso ŵakanozgera ŵasembe, mphapu ya Aroni. 15  Ŵakwimba, ŵana ŵa Asafu,+ ŵakaŵa pa mulimo wawo kuyana na dango la Davide,+ la Asafu,+ la Hemani, na la Yedutuni+ muwoni wa themba. Ŵalinda ŵakaŵa pa vipata vyakupambanapambana.+ Pakaŵavya chifukwa chakuti ŵafumirepo pa uteŵeti wawo, chifukwa ŵabali ŵawo Ŵalevi ŵakaŵanozgera vyose. 16  Ntheura uteŵeti wose wa Yehova ukanozgeka pa zuŵa lira kuti ŵachite Paska+ na kupeleka sembe zakotcha pa jotchero la Yehova, kuyana na dango la Themba Yosiya.+ 17  Ŵaisrayeli awo ŵakaŵapo ŵakachita Paska pa nyengo yira na Chiphikiro cha Vingwa Vyambura Nthukumusi mazuŵa 7.+ 18  Paska lanthena ili likachitikaposo chara mu Israyeli kwambira mu mazuŵa gha Samuyeli ntchimi, kweniso themba linyake la Israyeli likachitapo chara Paska nga ilo likachitika na Yosiya,+ ŵasembe, Ŵalevi, Yuda yose na Israyeli uyo wakaŵapo, ndiposo awo ŵakakhalanga mu Yerusalemu. 19  Paska ili likachitika mu chaka cha 18 cha kuwusa kwa Yosiya. 20  Pamanyuma pa vyose ivi, Yosiya wakati wanozga tempile,* Neko+ themba la Eguputo wakiza kuzakarwa na Karakemishi kufupi na Yufurate. Penepapo Yosiya wakaluta kuti wakarwe nayo.+ 21  Ntheura Neko wakatuma uthenga wakuti: “Kasi vikukukhwaska wuli, iwe themba la Yuda? Muhanya uno nizira kutimbana na iwe yayi, kweni nkhukhumba kutimbana na nyumba yinyake, ndipo Chiuta waniphalira kuti nendeske. Kuti vikwendere makora, leka kulimbana na Chiuta, uyo wali nane, kweni para uli na mtafu wakuparanyenge.” 22  Ndipouli, Yosiya wakakhumba chara kufumako kwa iyo, kweni wakajibisa+ na kurwa nayo, ndipo wakapulikira chara mazgu gha Neko, agho ghakafuma kwa Chiuta. Ntheura wakaluta kukarwa nkhondo mu Chidika cha Megido.+ 23  Ŵakuponya mivi ŵakalasa Themba Yosiya, ndipo themba likati ku ŵateŵeti ŵake: “Nifumiskanipo pano, pakuti napwetekeka chomene.” 24  Ntheura ŵateŵeti ŵake ŵakamuwuskamo mu gileta lira na kumuŵika mu gileta lachiŵiri, ŵakiza nayo ku Yerusalemu. Wakafwa ndipo wakasungika mu malaro gha ŵasekuru ŵake.+ Yuda yose na Yerusalemu ŵakamutengelera Yosiya. 25  Yeremiya+ wakamwimbira sumu ya chitengero Yosiya. Ŵakwimba wose ŵanalume na ŵanakazi+ ŵachali kwimbira Yosiya mu sumu zawo za chitengero m’paka lero. Chikadumulika kuti sumu izi zimbikenge mu Israyeli, ndipo zili kulembeka pamoza na sumu zinyake za chitengero. 26  Mdauko unyake wose wa Yosiya na lusungu* lwake, kuyana na ivyo vili kulembeka mu Dango la Yehova, 27  ivyo wakachita, kwamba pakwamba m’paka paumaliro, vili kulembeka mu Buku la Mathemba gha Israyeli na Yuda.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Mazgu gheneko, “ŵana ŵa ŵanthu.”
Pangayowoyekaso kuti, “Ŵakawotcha.”
Mazgu gheneko, “nyumba.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”