Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Midauko 20:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mitundu yapafupi yikofya Yuda (1-4)

  • Yehoshafati wakulomba wovwiri (5-13)

  • Yehova wamuzgora (14-19)

  • Yuda waponoskeka mwamunthondwe (20-30)

  • Uthemba wa Yehoshafati wamara (31-37)

20  Pamanyuma Ŵamowabu+ na Ŵaamoni,+ pamoza na Ŵaamonimu* ŵanyake, ŵakiza kuzakarwa nkhondo na Yehoshafati.  Ntheura Yehoshafati wakaphalirika kuti: “Wumba ukuru ukwiza kufuma ku chigaŵa cha ku nyanja,* kufuma ku Edomu.+ Ndipo ŵali mu Hazazoni-tamara, ndiko kuti, Engedi.”+  Yehoshafati wakatenthema, ndipo wakaŵikapo mtima* kupenja Yehova.+ Ntheura wakapharazga vya kuziŵizga kurya mu Yuda mose.  Pamanyuma, ŵanthu ŵa ku Yuda ŵakawungana pamoza kuti ŵafumbe kwa Yehova.+ Ŵakiza kufuma ku misumba yose ya Yuda kuti ŵafumbe Yehova.  Yehoshafati wakimilira mu mpingo wa Yuda na Yerusalemu, mu nyumba ya Yehova panthazi pa luŵaza luphya,  wakati: “A Yehova Chiuta wa ŵasekuru ŵithu, asi ndimwe Chiuta kuchanya?+ Asi muli na mazaza pa maufumu ghose gha ŵamitundu?+ Mu woko linu muli nkhongono, ndipo palije uyo wangimako kwa imwe.+  Mwe Chiuta withu, asi ndimwe mukachimbizga ŵanthu ŵa charu ichi pamaso pa ŵanthu ŵinu Israyeli, na kuchipeleka ku mphapu* ya Abrahamu+ mubwezi winu kuŵa chawo muyirayira?  Ŵakakhalamo, ŵakazengera zina linu+ malo ghakupatulika mwenemumo, ŵakati,  ‘Usange soka latiwira, kwali na lupanga, cheruzgo chakofya, nthenda zakofya, panji njara, ise timilirenge panthazi pa nyumba iyi na pamaso pinu (pakuti zina linu lili mu nyumba iyi),+ tililirenge kwa imwe mu suzgo yithu, ndipo imwe mutipulike na kutiponoska.’+ 10  Wonani, sono kukwiza Ŵaamoni, Ŵamowabu, na ŵanthu ŵa mu chigaŵa cha mapiri cha Seyiri,+ awo mukazomerezga chara kuti Israyeli wanjire mu charu chawo apo wakafumanga mu charu cha Eguputo. Ŵakafumako kwa iwo ndipo ŵakaŵaparanya chara.+ 11  Sono ŵakutiwezgera, ŵakwiza kuzakatiwuskamo mu charu chinu icho mukatipa kuŵa chiharo chithu.+ 12  Mwe Chiuta withu, asi mupelekenge cheruzgo pa iwo?+ Pakuti ise tilije nkhongono kwimikana na wumba ukuru uwu, uwo ukwiza kwa ise. Tikumanya chara ivyo tingachita,+ kweni maso ghithu ghali kwa imwe.”+ 13  Ŵayuda wose ŵakimilira pamaso pa Yehova, pamoza na ŵabonda ŵawo, ŵawoli ŵawo, na ŵana ŵawo. 14  Penepapo mzimu wa Yehova ukiza pa Yahaziyeli mwana wa Zekariya mwana wa Benaya mwana wa Yeyiyeli mwana wa Mataniya, Mulevi wa ŵana ŵa Asafu, apo wakaŵa pakati pa mpingo. 15  Wakati: “Pulikizgani imwe Ŵayuda mose, imwe mukukhala mu Yerusalemu, na themba Yehoshafati! Yehova wakuti kwa imwe: ‘Mungawopanga chara panji kutenthema chifukwa cha wumba ukuru uwu. Pakuti nkhondo njinu chara kweni nja Chiuta.+ 16  Namachero mukhilire kwa iwo. Ŵakwelerenge ku chikwezga cha Zizi, ndipo mwamuŵasanga kuumaliro wa dambo mundafike ku mapopa gha Yeruweli. 17  Mwamukhumbikwira kurwa nkhondo chara. Muŵe mu malo ghinu, mwimilire waka chete,+ muwone chiponosko cha Yehova kwa imwe.*+ Iwe Yuda na Yerusalemu, mungawopanga chara panji kutenthema.+ Namachero lutani mukarwe nawo, ndipo Yehova waŵenge namwe.’”+ 18  Nyengo yeneyiyo, Yehoshafati wakasindama m’paka chisko chake pasi, Ŵayuda wose na awo ŵakukhala mu Yerusalemu ŵakawa pasi pamaso pa Yehova kuti ŵamusope Yehova. 19  Ŵalevi awo ŵakaŵa ŵa mphapu ya Ŵakohati+ na Ŵakora ŵakimilira kulumba Yehova Chiuta wa Israyeli mazgu pachanya.+ 20  Ŵakawuka mulenjilenji zuŵa lakulondezgapo na kuluta ku mapopa gha Tekowa.+ Apo ŵakalutanga, Yehoshafati wakimilira, wakati: “Pulikani, imwe Ŵayuda na imwe mukukhala mu Yerusalemu! Muŵe na chipulikano mwa Yehova Chiuta winu kuti mutchinthe.* Muŵe na chipulikano mwa ntchimi+ zake ndipo vinthu vimwenderaninge makora.” 21  Wakati wadumbiskana na ŵanthu, wakimika ŵanthu kuti ŵimbire+ Yehova na kupeleka malumbo uku ŵavwara malaya ghakupatulika panthazi pa ŵanalume ŵakunyamura vilwero vya nkhondo. Wakati: “Wongani Yehova, pakuti lusungu* lwake lukukhalilira muyirayira.”+ 22  Ŵakati ŵamba kwimba malumbo mwachimwemwe, Yehova wakaŵika ŵanthu kujoŵelera ŵanalume ŵa Ŵaamoni, Ŵamowabu, na ŵa mu chigaŵa cha mapiri cha Seyiri awo ŵakiza kuzakarwa na Yuda, ndipo ŵakakomana ŵekhaŵekha.+ 23  Ŵaamoni na Ŵamowabu ŵakawukira awo ŵakakhalanga mu chigaŵa cha mapiri cha Seyiri,+ ŵakaŵaparanya na kuŵamara. Ŵakati ŵamarana na awo ŵakakhalanga ku Seyiri, ŵakakomana ŵekhaŵekha.+ 24  Kweni Yuda wakati wafika pa chigongwe cha mu mapopa+ na kulaŵiska ku mzinda, ŵakawona vitanda ngundangunda,+ pakaŵavya wakuponapo. 25  Ntheura Yehoshafati na ŵanthu ŵake ŵakiza kuzakayora vinthu kwa iwo, ŵakasanga vinthu vinandi chomene, vyakuvwara, na viteŵetero vyakuzirwa. Vikaŵa vinandi mwakuti ŵakatondeka kuvinyamura vyose.+ Ŵakatora mazuŵa ghatatu kuti ŵavinyamure, pakuti vikaŵa vinandi chomene. 26  Pa zuŵa lachinayi ŵakawungana pamoza pa Dambo* la Beraka, pakuti ŵakalumba* Yehova penepara. Lekani malo ghara ŵakaghathya zina lakuti Dambo la Beraka*+ m’paka lero. 27  Penepapo Ŵayuda wose na Yerusalemu, pamoza na mulongozgi wawo Yehoshafati, ŵakawelera ku Yerusalemu mwachimwemwe, pakuti Yehova wakaŵakondweska pa ŵalwani ŵawo+. 28  Ŵakiza ku Yerusalemu na vyakwimbira vya vingwe, ŵabango,+ na mbata,+ ŵakaluta ku nyumba ya Yehova.+ 29  Ndipo wofi wakufuma kwa Chiuta ukawira maufumu ghose gha vyaru, pakuti ghakapulika kuti Yehova warwa nkhondo na ŵalwani ŵa Israyeli.+ 30  Ntheura uthemba wa Yehoshafati ukaŵavya chakutimbanizga, ndipo Chiuta wake wakalutilira kumupa chipumulo kosekose.+ 31  Yehoshafati wakalutilira kuwusa pa Yuda. Wakaŵa themba wali na vyaka 35, ndipo wakawusa vyaka 25 mu Yerusalemu. Zina la anyina likaŵa Azuba mwana wa Shilihi.+ 32  Wakenda mu nthowa za Asa+ wiske. Wakapatukako chara, ndipo wakachita chakwenelera pamaso pa Yehova.+ 33  Kweni malo ghapachanya ghakafumiskikapo chara,+ ndipo ŵanthu ŵakaŵa kuti ŵandanozge mitima yawo pamaso pa Chiuta wa ŵasekuru ŵawo.+ 34  Mdauko unyake wose wa Yehoshafati, kwamba pakwamba m’paka paumaliro, uli kulembeka mu mazgu gha Yehu+ mwana wa Hanani,+ agho ghali kulembeka mu Buku la Mathemba gha Israyeli. 35  Pamanyuma, Yehoshafati themba la Yuda wakakolerana na Ahaziya themba la Israyeli, uyo wakaŵa muheni chomene.+ 36  Wakakolerana nayo ndipo ŵakachitiranga lumoza ntchito ya kupanga ngalaŵa na kuzituma ku Tarishishi,+ ŵakazipangiranga ku Eziyoni-geberi.+ 37  Kweni Eliyezeri mwana wa Dodavahu wa ku Maresha wakachima kwimikana na Yehoshafati, wakati: “Pakuti wakolerana na Ahaziya, Yehova waparanyenge milimo yako.”+ Ntheura ngalaŵa zikabwangasuka,+ zikatondeka kuluta ku Tarishishi.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “Ŵamewuni.”
Ŵakwenera kuti ŵakunena Nyanja Yakufwa.
Mazgu gheneko, “wakimika chisko chake.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “muwone umo Yehova wamuthaskiraninge.”
Panji kuti, “muzizipizge.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “Chidika cha.”
Mazgu gheneko, “ŵakatumbika.”
Kung’anamura kuti, “Thumbiko.”