Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Midauko 18:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yehoshafati wakolerana na Ahabu (1-11)

  • Mikaya wachima vya kuthereskeka (12-27)

  • Ahabu wakomeka pa Ramoti-giliyadi (28-34)

18  Yehoshafati wakaŵa na usambazi na uchindami ukuru,+ kweni wakapanga ubali wa nthengwa na Ahabu.+  Vyaka vikati vyajumphapo, wakakhilira kwa Ahabu ku Samariya.+ Ahabu wakamukomera mberere na ng’ombe zinandi, iyo na ŵanthu awo wakaŵa nawo. Wakamuchiska* kuti walute nayo kukarwa na Ramoti-giliyadi.+  Ahabu themba la Israyeli wakati kwa Yehoshafati themba la Yuda: “Kasi ulutenge nane ku Ramoti-giliyadi?” Yehoshafati wakati: “Ine nili nga ndiwe, ŵanthu ŵane ŵali nga mbanthu ŵako, namukuwovwira ku nkhondo.”  Kweni Yehoshafati wakati kwa themba la Israyeli: “Fumba dankha, timanye mazgu gha Yehova.”+  Ntheura themba la Israyeli likawunganya ntchimi pamoza, ŵanalume 400, likati kwa iwo: “Kasi tilute kukarwa na Ramoti-giliyadi, panji nileke waka?” Iwo ŵakati: “Lutani, ndipo Chiuta waunenesko wamupelekenge mu woko la themba.”  Yehoshafati wakati: “Kasi kuno kulije ntchimi yinyake ya Yehova?+ Tiyeni tifumbeso kwizira mwa iyo.”+  Penepapo themba la Israyeli likati kwa Yehoshafati: “Pali munthu yumoza+ uyo tingafumbirako kwa Yehova. Kweni ine nkhumutinkha, chifukwa wakunichimira viwemi yayi kweni viheni pera.+ Ni Mikaya mwana wa Imula.” Yehoshafati wakati: “Themba lingayowoyanga nthena chara.”  Penepapo themba la Israyeli likachema wantchito, likati: “Luta ukamutore Mikaya mwana wa Imula mwaluŵiro.”+  Themba la Israyeli na Yehoshafati themba la Yuda ŵakakhala waliyose pa chitengo chake, ŵakavwara malaya ghachifumu. Ŵakakhala pa malo ghakupwanthira mbuto pa mulyango wa chipata cha Samariya. Ntchimi zose zikachimanga pamaso pawo. 10  Penepapo Zedekiya mwana wa Kenana wakajipangira masengwe ghachisulo, wakati: “Yehova wakuti: ‘Na masengwe agha mugwazenge* Ŵasiriya m’paka muŵamare.’” 11  Ntchimi zinyake zose zikachimanga mwakuyana waka, zikatenge: “Lutani ku Ramoti-giliyadi ndipo vyamumwenderani makora.+ Yehova wamupelekenge mu woko la themba.” 12  Ntheura thenga ilo likaluta kukachema Mikaya, likati kwa iyo: “Wona, mazgu gha ntchimi zose ngamoza ndipo ngawemi kwa themba. Nawe mazgu ghako ghakaŵe nga ni mazgu ghawo,+ ukayowoye viwemi.”+ 13  Kweni Mikaya wakati: “Nadi pano Yehova wamoyo, chose icho Chiuta wane waniphalira ndicho namuyowoya.”+ 14  Wakiza kwa themba, ndipo themba likamufumba kuti: “Mikaya, kasi tilute kukarwa nkhondo na Ramoti-giliyadi, panji nileke waka?” Nyengo yeneyiyo, iyo wakati: “Lutani, ndipo vyamumwenderani makora. Ŵapelekekenge mu woko linu.” 15  Penepapo themba likati: “Kasi nikulapizgenge kalinga kuti uniphalirenge unenesko pera mu zina la Yehova?” 16  Mikaya wakati: “Nkhuwona Ŵaisrayeli wose ŵambininika pa mapiri nga ni mberere zambura muliska.+ Yehova wakati: ‘Aŵa ŵalije mulongozgi. Waliyose wawelere ku nyumba yake mu mtende.’” 17  Themba la Israyeli likati kwa Yehoshafati: “Asi nangukuphalira, ‘Wakunichimira viwemi yayi, kweni viheni pera’?”+ 18  Mikaya wakati: “Ntheura pulikani mazgu gha Yehova: Nkhawona Yehova wakhala pa chitengo chake+ ndipo mawumba ghose ghakuchanya+ ghakimilira pafupi nayo, ku woko lake lamalyero na kumazere.+ 19  Ndipo Yehova wakati: ‘Kasi ni njani wangakapusika Ahabu, mwakuti wakwelere ku Ramoti-giliyadi na kukafwira kwenekuko?’ Uyu wakayowoyanga ichi ndipo munyake wakayowoyanga chinyake. 20  Penepapo mzimu*+ ukiza na kwimilira pamaso pa Yehova, ukati: ‘Ine ningakamupusika Ahabu.’ Yehova wakati kwa iwo: ‘Wamumupusika wuli?’ 21  Mzimu ukati: ‘Nilutenge na kuzgoka mzimu wakupusika mu mulomo wa ntchimi zake zose.’ Chiuta wakati: ‘Wamumupusika nadi, nakuti vyamukwendera. Luta ukachite ntheura.’ 22  Sono Yehova waŵika mzimu wakupusika mu mulomo wa ntchimi zako zose izi.+ Kweni Yehova wapharazga soka pa iwe.” 23  Zedekiya+ mwana wa Kenana wakasendelera kwa Mikaya+ na kumutimba pa thama,+ wakati: “Kasi mzimu wa Yehova wajumpha nkhu kufumako kwa ine na kuyowoya na iwe?”+ 24  Mikaya wakati: “Wona, uzamuwona uko wajumpha pa zuŵa ilo uzamunjilira mu chipinda chamukati kuti ukabisame.” 25  Themba la Israyeli likati: “Mutorani Mikaya na kumupeleka kwa Amoni mulongozgi wa msumba na kwa Yowashi mwana wa themba. 26  Mukaŵaphalire kuti: ‘Themba likuti: “Muŵikani munganya uyu mu gadi,+ mumupengeko chingwa chichoko waka na maji ghachoko waka m’paka niwelere mu mtende.”’” 27  Mikaya wakati: “Usange mwawelera mu mtende, mbwenu Yehova wandayowoye nane.”+ Wakatiso: “Manyani ichi, imwe mwaŵanthu mose.” 28  Ntheura themba la Israyeli na Yehoshafati themba la Yuda ŵakakwelera ku Ramoti-giliyadi.+ 29  Themba la Israyeli likati kwa Yehoshafati: “Nijibisenge, na kunjira mu nkhondo, kweni iwe uvware vyakuvwara vyachifumu.” Ntheura themba la Israyeli likajibisa na kunjira mu nkhondo. 30  Themba la Siriya likalangura ŵalongozgi ŵake ŵa ŵapamagileta kuti: “Mungakarwanga na waliyose chara, kwali ni mukuru panji muchoko, kweni themba la Israyeli pera.” 31  Ŵalongozgi ŵa ŵapamagileta ŵakati ŵamuwona Yehoshafati ŵakati: “Uyu ndiyo themba la Israyeli.” Ntheura ŵakawelera na kwamba kurwa nayo. Yehoshafati wakamba kulira kupempha wovwiri,+ ndipo Yehova wakamovwira. Nyengo yeneyiyo Chiuta wakaŵawezgako kwa iyo. 32  Ŵalongozgi ŵa ŵapamagileta ŵakati ŵawona kuti wakaŵa themba la Israyeli chara, ŵakawelera mwaluŵiro, ŵakaleka kumulondezga. 33  Kweni mwanalume munyake wakakweŵa uta wake na kuponya chiponyeponye,* wakalasa themba la Israyeli mukati mu chakuvwara chake chachisulo. Themba likati kwa wakwendeska gileta lake: “Welera, uniwuskemo mu nkhondo,* chifukwa napwetekeka chomene.”+ 34  Nkhondo yikanunkha zuŵa lose lira ndipo ŵakachita kulikolelera themba mu gileta kulazgana na Ŵasiriya m’paka namise, ndipo apo dazi likanjiranga themba likafwa.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “Wakamunyengelera.”
Panji kuti, “muwiskenge.”
Panji kuti, “mungelo.”
Panji kuti, “kwambura kumanya.”
Mazgu gheneko, “msasa.”