Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Mathemba 25:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nebukadinezara wazingilizga Yerusalemu (1-7)

  • Yerusalemu na tempile lake vyaparanyika; ŵanthu ŵanyake ŵatolekaso (8-21)

  • Gedaliya wimikika kuŵa mulongozgi (22-24)

  • Gedaliya wakomeka; ŵanthu ŵachimbilira ku Eguputo (25, 26)

  • Yehoyakini wafwatulika mu Babuloni (27-30)

25  Mu chaka cha 9 cha kuwusa kwa Zedekiya, mu mwezi wa 10, pa zuŵa la 10 la mwezi uwo, Nebukadinezara+ themba la Babuloni na ŵankhondo ŵake wose ŵakawukira Yerusalemu.+ Wakazenga msasa na chibumira chakulwerapo nkhondo zingilizge.+  Msumba ukazingilizgika m’paka mu chaka cha 11 cha Themba Zedekiya.  Pa zuŵa la 9 la mwezi wachinayi, mu msumba mukaŵa njara yikuru.+ Mukaŵavya chakurya chakuti ŵanthu ŵa mu charu ŵarye.+  Chiliŵa cha msumba chikabawulika,+ ndipo ŵasilikari wose ŵakachimbira usiku. Ŵakafumira pa chipata icho chikaŵa pakati pa viliŵa viŵiri pafupi na munda wa themba, apo Ŵakalidi ŵakazingilizga msumba. Themba likalazgira ku nthowa ya ku Araba.+  Kweni ŵankhondo ŵa Ŵakalidi ŵakaliskera themba, ŵakalisanga mu vidika vya Yeriko, ndipo viwuru vyake vyose vikachimbira kwa iyo.  Penepapo ŵakalikora themba Zedekiya+ na kuluta nalo kwa themba la Babuloni ku Ribula, ndipo likeruzgika.  Ŵakakoma ŵana ŵa Zedekiya mweneko wakuwona. Penepapo Nebukadinezara wakamudolora maso Zedekiya, wakamukaka na maunyoro ghamkuŵa na kuluta nayo ku Babuloni.+  Mu mwezi wachinkhondi, pa zuŵa la 7 la mwezi uwo, ndiko kuti, mu chaka cha 19 cha Nebukadinezara themba la Babuloni, Nebuzaradani+ mulara wa ŵalinda, uyo wakaŵa muteŵeti wa themba la Babuloni, wakiza ku Yerusalemu.+  Wakawotcha nyumba ya Yehova,+ nyumba ya themba,+ na nyumba zose za mu Yerusalemu.+ Wakawotchaso nyumba ya munthu waliyose wakumanyikwa.+ 10  Viliŵa vyakuzingilizga Yerusalemu vikadilimulikira pasi na ŵankhondo wose ŵa Ŵakalidi awo ŵakaŵa na mulara wa ŵalinda.+ 11  Nebuzaradani, mulara wa ŵalinda wakatolera ku wuzga ŵanthu awo ŵakasidika mu msumba, awo ŵakagwenthera kwa themba la Babuloni, na ŵanthu ŵanyake wose.+ 12  Kweni mulara wa ŵalinda uyu wakasidamo ŵanthu ŵakavu chomene mu charu kuti ŵapwelelerenge mpheska na kugwira ntchito mu minda.+ 13  Ŵakalidi ŵakaswa mizati yamkuŵa+ ya nyumba ya Yehova, vyakuyegheramo+ na Nyanja yamkuŵa+ ivyo vikaŵa mu nyumba ya Yehova. Ŵakatora mkuŵa kuya nawo ku Babuloni.+ 14  Ŵakatoraso vyakuyolera vyoto, mafosholo, vyakuzimwiskira nyali, nkhombo, na viteŵetero vyose vyamkuŵa vyakuchitira milimo pa tempile. 15  Mulara wa ŵalinda wakatora majonjo na mabakule ivyo vikaŵa vya golide+ na siliva+ lanadi. 16  Kweni mizati yiŵiri, Nyanja, na vyakuyegheramo ivyo Solomoni wakapangira nyumba ya Yehova, mkuŵa wa vinthu vyose ivi ukaŵa wakuti ungapimika yayi uzito wake.+ 17  Mzati uliwose ukaŵa utali mikono* 18,+ ndipo mutu wapachanya pa mzati ukaŵa wa mkuŵa. Utali wa mutu uliwose ukaŵa mikono yitatu. Maunyoro ghakulukanalukana na marimoni ghakuzingilizga mutu uliwose vikaŵa vya mkuŵa pera.+ Mzati wachiŵiri na maunyoro ghake ghakulukanalukana ukaŵa wakuyana waka na unyake. 18  Mulara wa ŵalinda wakatoraso Seraya+ wasembe* mulara, Zefaniya+ wachiŵiri kwa wasembe, na ŵalinda ŵatatu ŵa pa mulyango.+ 19  Wakatoraso mu msumba wantchito yumoza wa themba uyo wakaŵa mwimiliri wa ŵasilikari, ŵabwezi ŵa themba ŵankhondi awo ŵakasangika mu msumba, kweniso mulembi wa mulara wa ŵankhondo, uyo wakalembanga ŵanthu ŵa mu charu, na ŵanalume 60 pa ŵanthu bweka ŵa mu charu awo ŵakaŵa ŵachali mu msumba. 20  Nebuzaradani+ mulara wa ŵalinda wakaŵatora na kuya nawo kwa themba la Babuloni ku Ribula.+ 21  Themba la Babuloni likaŵatimba na kuŵakomera ku Ribula mu charu cha Hamati.+ Ntheura Yuda wakaluta ku wuzga kufumamo mu charu chake.+ 22  Nebukadinezara themba la Babuloni wakimika Gedaliya+ mwana wa Ahikamu+ mwana wa Shafani+ pa ŵanthu awo wakaŵasida mu charu cha Yuda.+ 23  Ŵalongozgi wose ŵankhondo na ŵanalume ŵawo ŵakati ŵapulika kuti themba la Babuloni limika Gedaliya, nyengo yeneyiyo ŵakiza kwa Gedaliya ku Mizipa. Ŵakaŵa Ishimayeli mwana wa Netaniya, Yohanani mwana wa Kareya, Seraya mwana wa Tanumeti Munetofa, na Yezaniya mwana wa Mumakati, pamoza na ŵanalume ŵawo.+ 24  Gedaliya wakalapa chilapo kwa iwo na ŵanalume ŵawo, wakati: “Mungawopanga chara kuteŵetera Ŵakalidi. Khalani mu charu na kuteŵetera themba la Babuloni, ndipo vimwenderaninge makora.”+ 25  Mu mwezi wa 7, Ishimayeli+ mwana wa Netaniya mwana wa Elishama, uyo wakaŵa wa mphapu yachifumu wakiza pamoza na ŵanalume 10, ŵakamutimba Gedaliya, wakafwa pamoza na Ŵayuda na Ŵakalidi awo ŵakaŵa nayo ku Mizipa.+ 26  Kufuma apo, ŵanthu wose, ŵachoko na ŵakuru, na ŵalongozgi ŵa ŵankhondo wuwo, ŵakanyamuka na kuya ku Eguputo,+ pakuti ŵakawopanga Ŵakalidi.+ 27  Mu chaka cha 37 cha wuzga wa Yehoyakini+ themba la Yuda, mu mwezi wa 12, pa zuŵa la 27 la mwezi uwo, Evili-merodaki themba la Babuloni wakafumiska* Yehoyakini themba la Yuda mu gadi.+ Ichi chikaŵa chaka icho Evili-merodaki wakakhalira pa uthemba. 28  Wakayowoya nayo mwalusungu ndipo wakaŵika chitengo chake pachanya kuluska vitengo vya mathemba ghanyake agho ghakaŵa nayo mu Babuloni. 29  Ntheura Yehoyakini wakavura vyakuvwara vyaukayidi, ndipo nyengo zose wakaryanga pamaso pa themba mazuŵa ghose gha umoyo wake. 30  Themba la Babuloni likamupanga chakurya nyengo zose, zuŵa na zuŵa, mazuŵa ghose gha umoyo wake.

Mazgu Ghamusi

Mkono umoza ukuyana na masentimita 44.5. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Mazgu gheneko, “wakatumphuska mutu wa.”