Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Mathemba 18:1-37

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Hezekiya, themba la Yuda (1-8)

  • Umo Israyeli wakaparanyikira (9-12)

  • Senakeribu wawukira Yuda (13-18)

  • Rabushake wanyoza Yehova (19-37)

18  Mu chaka chachitatu cha Hosheya+ mwana wa Ela themba la Israyeli, Hezekiya+ mwana wa Ahazi+ themba la Yuda wakaŵa themba.  Wakaŵa themba wali na vyaka 25, ndipo wakawusa vyaka 29 mu Yerusalemu. Zina la anyina likaŵa Abi* mwana wa Zekariya.+  Wakachita icho ntchakwenelera pamaso pa Yehova,+ nga umo Davide sekuru wake wakachitira.+  Ndiyo wakafumiskapo malo ghapachanya,+ wakaswa vipilara vyakupatulika, na kudumura chikhuni chakupatulika.*+ Wakaswaso njoka yamkuŵa iyo Mozesi wakapanga.+ Pakuti kuzakafika mu nyengo yira ŵanthu ŵa Israyeli ŵakasunkhizganga vyakununkhira kwa iyo, ndipo yikachemekanga chikozgo cha njoka yamkuŵa.*  Wakathembanga Yehova+ Chiuta wa Israyeli. Pakaŵavya munyake wakuyana nayo pa mathemba ghose gha Yuda agho ghakaŵako pamanyuma na panthazi pake.  Wakademelera kwa Yehova.+ Wakaleka chara kumulondezga, kweni wakalutilira kusunga malango agho Yehova wakapeleka kwa Mozesi.  Yehova wakaŵa nayo. Kulikose uko wakalutanga, wakachitanga mwavinjeru. Wakagalukira themba la Asiriya na kukana kuliteŵetera.+  Wakathereska Ŵafilisiti+ m’paka ku Gaza na vigaŵa vyake, kwambira ku chigongwe m’paka ku msumba wa malinga ghakukhora.*  Mu chaka chachinayi cha Themba Hezekiya, ndiko kuti, chaka cha 7 cha Hosheya+ mwana wa Ela themba la Israyeli, Shalimanezara themba la Asiriya wakawukira na kuzingilizga Samariya.+ 10  Ŵakawupoka+ paumaliro wa vyaka vitatu. Mu chaka cha 6 cha Hezekiya, icho chikaŵa chaka cha 9 cha Hosheya themba la Israyeli, Samariya wakapokeka. 11  Penepapo themba la Asiriya likatolera Israyeli ku wuzga+ ku Asiriya, likaŵaŵika ku Hala na ku Habori pa mlonga wa Gozani na mu misumba ya Ŵamedi.+ 12  Ivi vikachitika chifukwa ŵakapulikira chara mazgu gha Yehova Chiuta wawo, kweni ŵakaswa phangano lake, vyose ivyo Mozesi muteŵeti wa Yehova wakalangura.+ Ŵakapulikira chara panji kuvichita. 13  Mu chaka cha 14 cha Themba Hezekiya, Senakeribu themba la Asiriya+ likawukira misumba yose ya malinga ghakukhora ya Yuda na kuyipoka.+ 14  Ntheura Hezekiya themba la Yuda wakatuma mazgu kwa themba la Asiriya ku Lakishi kuti: “Nabuda. Fumako kwa ine, ndipo nikupenge chilichose icho unganiphalira.” Penepapo themba la Asiriya likamupimira Hezekiya themba la Yuda matalente* 300 gha siliva na matalente 30 gha golide. 15  Hezekiya wakapeleka siliva lose ilo likasangika mu nyumba ya Yehova na mu vyakusungiramo usambazi wa nyumba ya themba.+ 16  Nyengo yeneyira, Hezekiya wakawuskamo* vijaro vya tempile+ la Yehova na mafuremu ivyo Hezekiya themba la Yuda wakamatamo golide,+ ndipo wakapeleka kwa themba la Asiriya. 17  Themba la Asiriya likatuma Taratani,* Rabusarisi,* na Rabushake* na ŵankhondo ŵanandi kufuma ku Lakishi+ kuya kwa Themba Hezekiya ku Yerusalemu.+ Ŵakafika ku Yerusalemu na kwimilira pafupi na mugelo wa chiziŵa chakunena, mumphepete mwa msewu ukuru wa ku munda wa wakuchapa vyakuvwara.+ 18  Ŵakati ŵachemerezga kuti themba lifume, Eliyakimu+ mwana wa Hilikiya, uyo wakalaŵiliranga vya mu nyumba ya themba, Shebina+ mulembi, na Yowa mwana wa Asafu wakulemba mdauko, ŵakafuma na kwiza kwa iwo. 19  Ntheura Rabushake wakati kwa iwo: “Mumuphalire Hezekiya kuti: ‘Themba likuru, themba la Asiriya likuti: “Kasi ukugomezga vichi?+ 20  Iwe ukuti: ‘Nili na nthowa kweniso nkhongono zakulwera nkhondo,’ kweni agha ni mazgu ghawaka. Kasi ukuthemba njani kuti m’paka unigalukire?+ 21  Wona, ukuthemba thete lakuphwanyika ilo ni Eguputo,+ ilo usange munthu wangayegamirako, limunjirenge pa chikufi na kumulasa. Ndimo waliri Farawo themba la Eguputo ku wose awo ŵakuthemba iyo. 22  Usange uniphalirenge kuti: ‘Tikuthemba Yehova Chiuta withu,’+ asi ndiyo malo ghake ghapachanya na majotchero ghake Hezekiya wali kufumiskapo,+ ndipo wakuphalira Yuda na Yerusalemu kuti: ‘Musindamirenge jotchero ili mu Yerusalemu’?”’+ 23  Sono ubecherane na fumu yane, themba la Asiriya: Nikupenge mahachi 2,000, para ungasanga ŵakukwerapo ŵakukwana.+ 24  Kweni kasi ungaskera wuli mulongozgi yumoza muchoko chomene pa ŵateŵeti ŵa fumu yane, apo ukuthemba Eguputo kuti ndiyo wakupenge magileta na ŵapamahachi? 25  Asi nachita kuzomerezgeka na Yehova kuti nimikane na malo agha na kughaparanya? Yehova wakati kwa ine: ‘Kwera, wimikane na charu ichi na kuchiparanya.’” 26  Penepapo Eliyakimu mwana wa Hilikiya, Shebina,+ na Yowa, ŵakati kwa Rabushake:+ “Muyowoye ku ŵateŵeti ŵinu mu Chiaramu,*+ chifukwa tikupulika. Mungayowoyanga nase mu chiyowoyero cha Ŵayuda chara kuti awo ŵali pa linga ŵaleke kupulikako.”+ 27  Kweni Rabushake wakati kwa iwo: “Kasi fumu yane yanituma kuti niyowoye na fumu yinu na imwe pera? Asi yanituma kuti niyowoyeso ku wose awo ŵakukhala pa linga, awo ŵaryenge mavi ghawo na kumwa matuzi ghawo pamoza na imwe?” 28  Penepapo Rabushake wakimilira na kuchemerezga mu chiyowoyero cha Ŵayuda, wakati: “Pulikani mazgu gha themba likuru, themba la Asiriya.+ 29  Themba likuti: ‘Hezekiya wangamupusikaninge chara, chifukwa wangamuthaskani yayi mu woko lane.+ 30  Mungazomerezganga yayi kuti Hezekiya wamupangiskani kuthemba Yehova pakuyowoya kuti: “Yehova watithaskenge nadi, ndipo msumba uwu upelekekenge yayi mu woko la themba la Asiriya.”+ 31  Mungapulikiranga Hezekiya yayi, pakuti themba la Asiriya likuti: “Chitani mtende na ine, jipelekani* ndipo waliyose waryenge vipasi mu mpheska zake na khuni lake la mkuyu, na kumwa maji mu chisimi chake, 32  m’paka nize na kumutolerani ku charu chakuyana na chinu+ ichi, charu cha vyakurya na vinyo liphya, charu cha chingwa na minda ya mpheska, charu cha makuni gha maolive na uchi. Apo ndipo muŵenge ŵamoyo, mufwenge chara. Mungapulikiranga Hezekiya yayi pakuti wakumupuluskani pakuyowoya kuti: ‘Yehova watithaskenge.’ 33  Kasi walipo chiuta wa ŵamitundu uyo wali kuthaskapo charu chake mu woko la themba la Asiriya? 34  Kasi ŵachiuta ŵa Hamati+ na Aripadi ŵali nkhu? Kasi ŵachiuta ŵa Sefaravayimu,+ Hena, na Iva, ŵali nkhu? Kasi ŵakamuthaska Samariya mu woko lane?+ 35  Ni chiuta nju pa ŵachiuta wose ŵa vyaru ivi uyo wali kuthaskapo charu chake mu woko lane, kuti Yehova wathaske Yerusalemu mu woko lane?”’”+ 36  Kweni ŵanthu ŵakakhala chete, ŵakamuzgora chara nanga ni lizgu limoza, pakuti themba likalangura kuti: “Mungamuzgoranga chara.”+ 37  Eliyakimu mwana wa Hilikiya, uyo wakalaŵiliranga vya mu nyumba ya themba, Shebina mulembi, na Yowa mwana wa Asafu wakulemba mdauko, ŵakiza kwa Hezekiya uku ŵapalura vyakuvwara vyawo. Ŵakamuphalira mazgu gha Rabushake.

Mazgu Ghamusi

Abi nkhudumura kwa zina lakuti Abiya.
Panji kuti, “yikachemekanga Nehushitani.”
Ndiko kuti, mu malo ghalighose, kwali muli ŵanthu ŵachoko panji ŵanandi.
Talente limoza likuyana na makilogiramu 34.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “wakadumura.”
Panji kuti, “mulongozgi wa nkhondo.”
Panji kuti, “mulara wa ŵantchito ŵa themba.”
Panji kuti, “mulara wa ŵakupelekera vyakumwa.”
Panji kuti, “Chisiriya.”
Mazgu gheneko, “Chitani thumbiko na ine ndipo mwize kwa ine.”