Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Mathemba 15:1-38

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Azariya, themba la Yuda (1-7)

  • Mathemba ghaumaliro gha Israyeli: Zekariya (8-12), Shalumu (13-16), Menahemu (17-22), Pekahiya (23-26), Peka (27-31)

  • Yotamu, themba la Yuda (32-38)

15  Mu chaka cha 27 cha Yerobowamu* themba la Israyeli, Azariya*+ mwana wa Amaziya+ themba la Yuda wakaŵa themba.+  Wakaŵa themba wali na vyaka 16, ndipo wakawusa vyaka 52 mu Yerusalemu. Zina la nyina likaŵa Yekoliya wa ku Yerusalemu.  Wakachita vyakwenelera pamaso pa Yehova, nga umo wiske Amaziya wakachitira.+  Kweni malo ghapachanya ghakafumiskikapo chara,+ ŵanthu ŵakalutilira kupeleka sembe na kusunkhizga vyakununkhira mu malo ghapachanya.+  Yehova wakalitimba themba, ndipo likaŵa na vyoni+ m’paka mu zuŵa ilo likafwira. Likakhalanga mu nyumba yayekha,+ ndipo Yotamu+ mwana wa themba wakalaŵiliranga nyumba, kweruzga ŵanthu mu charu.+  Mdauko unyake wose wa Azariya+ na vyose ivyo wakachita, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Yuda?  Azariya wakagona na ŵasekuru ŵake,+ ndipo ŵakamusunga pamoza na ŵasekuru ŵake mu Msumba wa Davide. Mwana wake Yotamu wakaŵa themba mu malo ghake.  Mu chaka cha 38 cha Azariya+ themba la Yuda, Zekariya+ mwana wa Yerobowamu wakaŵa themba pa Israyeli mu Samariya, ndipo wakawusa myezi 6.  Wakachita viheni pamaso pa Yehova, nga umo ŵasekuru ŵake ŵakachitira. Wakapatukako yayi ku zakwananga izo Yerobowamu mwana wa Nebati wakanangiska nazo Israyeli.+ 10  Shalumu mwana wa Yabeshi wakamuchitira chiŵembu na kumukomera+ pa Ibuleyamu.+ Wakati wamukoma, ndiyo wakaŵa themba mu malo ghake. 11  Mdauko unyake wose wa Zekariya uli kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli. 12  Ivi vikafiska mazgu agho Yehova wakayowoya kwa Yehu kuti: “Miwiro yinayi ya ŵana ŵako+ yikhalenge pa chitengo cha Israyeli.”+ Ndimo vikachitikira nadi. 13  Shalumu mwana wa Yabeshi wakaŵa themba mu chaka cha 39 cha Uziya+ themba la Yuda, ndipo wakawusa mwezi umoza mu Samariya. 14  Penepapo Menahemu mwana wa Gadi wakafuma ku Tiriza+ wakiza ku Samariya na kukoma Shalumu+ mwana wa Yabeshi mu Samariya. Wakati wamukoma, ndiyo wakaŵa themba mu malo ghake. 15  Mdauko unyake wose wa Shalumu na chiŵembu icho wakachita, vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli. 16  Pa nyengo yira ndipo Menahemu wakafumira ku Tiriza na kutimba Tifusa na wose awo ŵakaŵamo kweniso chigaŵa chake chose, chifukwa ŵakamujulira yayi vipata. Wakawutimba msumba na kutumbura ŵanakazi ŵanthumbo. 17  Mu chaka cha 39 cha Azariya themba la Yuda, Menahemu mwana wa Gadi wakaŵa themba pa Israyeli, ndipo wakawusa vyaka 10 mu Samariya. 18  Wakachita viheni pamaso pa Yehova. Wakapatukako yayi ku zakwananga zose izo Yerobowamu mwana wa Nebati wakanangiska nazo Israyeli,+ mazuŵa ghake ghose. 19  Pulu,+ themba la Asiriya wakiza mu charu, ndipo Menahemu wakamupa Pulu matalente* 1,000 gha siliva chifukwa cha kumovwira kukhozga ufumu wake.+ 20  Ntheura Menahemu wakasonkheska siliva kwa Israyeli, wakasanguliska ŵanthu ŵakumanyikwa, ŵanthu ŵasambazi.+ Wakapeleka kwa themba la Asiriya mashekele* 50 gha siliva pa munthu waliyose. Penepapo themba la Asiriya likawelera ndipo likakhalamo yayi mu charu. 21  Mdauko unyake wose wa Menahemu+ na vyose ivyo wakachita, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli? 22  Menahemu wakagona na ŵasekuru ŵake, ndipo mwana wake Pekahiya wakaŵa themba mu malo ghake. 23  Mu chaka cha 50 cha Azariya themba la Yuda, Pekahiya mwana wa Menahemu wakaŵa themba pa Israyeli mu Samariya, ndipo wakawusa vyaka viŵiri. 24  Wakachita viheni pamaso pa Yehova. Wakapatukako yayi ku zakwananga izo Yerobowamu mwana wa Nebati wakanangiska nazo Israyeli.+ 25  Penepapo msilikari wake, Peka+ mwana wa Remaliya, wakamuchitira chiŵembu. Wakamukomera mu Samariya mu chigongwe cha nyumba ya themba pamoza na Arigobu na Ariye. Wakaŵa na ŵanalume 50 ŵa ku Giliyadi, ndipo wakati wamukoma wakaŵa themba mu malo ghake. 26  Mdauko unyake wose wa Pekahiya na vyose ivyo wakachita, vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli. 27  Mu chaka cha 52 cha Azariya themba la Yuda, Peka+ mwana wa Remaliya wakaŵa themba pa Israyeli mu Samariya, ndipo wakawusa vyaka 20. 28  Wakachita viheni pamaso pa Yehova, ndipo wakapatukako yayi ku zakwananga izo Yerobowamu mwana wa Nebati wakanangiska nazo Israyeli.+ 29  Mu mazuŵa gha Peka themba la Israyeli, Tigilati-pilesera+ themba la Asiriya wakawukira na kupoka Iyoni, Abelu-beti-maaka,+ Yanowa, Kedeshi,+ Hazori, Giliyadi,+ na Galileya, charu chose cha Nafutali+ na kutolera ŵanthu ŵake ku wuzga ku Asiriya.+ 30  Penepapo Hosheya+ mwana wa Ela wakachitira chiŵembu Peka mwana wa Remaliya, wakamutimba na kumukoma, ndipo wakaŵa themba mu malo ghake mu chaka cha 20 cha Yotamu+ mwana wa Uziya. 31  Mdauko unyake wose wa Peka na vyose ivyo wakachita, vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli. 32  Mu chaka chachiŵiri cha Peka mwana wa Remaliya themba la Israyeli, Yotamu+ mwana wa Uziya+ themba la Yuda wakaŵa themba. 33  Wakaŵa themba wali na vyaka 25, ndipo wakawusa vyaka 16 mu Yerusalemu. Zina la anyina likaŵa Yerusha mwana wa Zadoki.+ 34  Wakachita vyakwenelera pamaso pa Yehova, nga umo wiske Uziya wakachitira.+ 35  Kweni malo ghapachanya ghakafumiskikapo chara, ŵanthu ŵakalutilira kupeleka sembe na kusunkhizga vyakununkhira mu malo ghapachanya.+ Ndiyo wakazenga chipata chakunena cha nyumba ya Yehova.+ 36  Mdauko unyake wose wa Yotamu, ivyo wakachita, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Yuda? 37  Mu mazuŵa ghara Yehova wakatuma Rezini themba la Siriya na Peka+ mwana wa Remaliya kwimikana na Yuda.+ 38  Yotamu wakagona na ŵasekuru ŵake ndipo wakasungika pamoza na ŵasekuru ŵake mu Msumba wa Davide sekuru wake. Mwana wake Ahazi wakaŵa themba mu malo ghake.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, Yerobowamu Wachiŵiri.
Kung’anamura kuti, “Yehova Wawovwira.” Wakuchemeka Uziya pa 2Ma 15:13; 2Mi 26:1-23; Yes 6:1; Zek 14:5.
Talente limoza likuyana na makilogiramu 34.2. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.