Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

2 Mathemba 14:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Amaziya, themba la Yuda (1-6)

  • Wakurwa nkhondo na Edomu kweniso Israyeli (7-14)

  • Nyifwa ya Yehowashi, themba la Israyeli (15, 16)

  • Nyifwa ya Amaziya (17-22)

  • Yerobowamu wachiŵiri, themba la Israyeli (23-29)

14  Mu chaka chachiŵiri cha Yehowashi+ mwana wa Yehoyahazi themba la Israyeli, Amaziya mwana wa Yehowashi themba la Yuda wakaŵa themba.  Wakaŵa themba wali na vyaka 25, ndipo wakawusa vyaka 29 mu Yerusalemu. Zina la anyina likaŵa Yehowadini wa ku Yerusalemu.+  Wakachita vyakwenelera pamaso pa Yehova, kweni nga umo wakachitira Davide+ sekuru wake chara. Wakachita vyose nga umo wiske Yehowashi wakachitira.+  Kweni malo ghapachanya ghakafumiskikapo chara,+ ŵanthu ŵakalutilira kupeleka sembe na kusunkhizga vyakununkhira mu malo ghapachanya.+  Wakati wakhozga ufumu wake, wakakoma ŵateŵeti ŵake awo ŵakakoma wiske uyo wakaŵa themba.+  Kweni ŵana ŵa awo ŵakakoma wiske wakaŵakoma yayi, kuyana na dango la Yehova lakulembeka mu buku la Dango la Mozesi lakuti: “Dada wangakomekanga yayi chifukwa cha ŵana ŵake, ŵana nawo ŵangakomekanga yayi chifukwa cha awiskewo. Waliyose wakomeke chifukwa cha kwananga kwake.”+  Wakakoma Ŵaedomu+ mu Dambo la Mchere,+ ŵanthu 10,000, wakapoka msumba wa Sela pa nkhondo,+ ndipo zina la msumba uwu likamba kuchemeka Yokiteli m’paka lero.  Penepapo Amaziya wakatuma mathenga kwa Yehowashi mwana wa Yehoyahazi mwana wa Yehu themba la Israyeli. Wakati: “Zanga, tikumane pa nkhondo.”*+  Yehowashi themba la Israyeli wakatuma uthenga uwu kwa Amaziya themba la Yuda: “Thondo laminga ku Lebanoni likatuma uthenga kwa khuni la sidara la ku Lebanoni, likati: ‘Peleka mwana wako msungwana kwa mwana wane, waŵe muwoli wake.’ Kweni chikoko cha ku Lebanoni chikajumphapo na kudyakira pasi thondo laminga lira. 10  Uli kutimba Edomu,+ ntheura mtima wako wajituntha. Sangwa nawo uchindami wako, kweni khala mu nyumba yako. Kasi ukusokolerachi suzgo kuti uwe, kujipweteka wamwene pamoza na Yuda?” 11  Kweni Amaziya wakapulikira chara.+ Ntheura Yehowashi themba la Israyeli wakakwera, ndipo iyo na Amaziya themba la Yuda ŵakakumana pa nkhondo, pa Beti-shemeshi,+ uyo ngwa kwa Yuda.+ 12  Yuda wakathereskeka na Israyeli, ntheura waliyose wakachimbilira ku nyumba yake.* 13  Yehowashi themba la Israyeli wakakora Amaziya themba la Yuda mwana wa Yehowashi mwana wa Ahaziya, pa Beti-shemeshi. Ŵakiza ku Yerusalemu, ndipo ŵakagumura linga la Yerusalemu, kwamba pa Chipata cha Efurayimu+ m’paka pa Chipata cha Pakona,+ mikono 400.* 14  Wakatora golide lose na siliva, na vinthu vyose ivyo vikasangika mu nyumba ya Yehova na mu vyakusungiramo usambazi wa nyumba ya themba, ŵakakoraso ŵanthu. Penepapo wakawelera ku Samariya. 15  Mdauko unyake wose wa Yehowashi, ivyo wakachita, nkhongono zake, na umo wakalwera na Amaziya themba la Yuda, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli? 16  Yehowashi wakagona na ŵasekuru ŵake ndipo wakasungika mu Samariya+ pamoza na mathemba gha Israyeli. Mwana wake Yerobowamu*+ wakaŵa themba mu malo ghake. 17  Amaziya+ mwana wa Yehowashi themba la Yuda wakakhala vyaka 15 pamanyuma pa nyifwa ya Yehowashi+ mwana wa Yehoyahazi themba la Israyeli.+ 18  Mdauko unyake wose wa Amaziya, asi uli kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Yuda? 19  Pamanyuma ŵanthu ŵakamuchitira chiŵembu+ mu Yerusalemu, ndipo wakachimbilira ku Lakishi. Kweni ŵakatuma ŵanthu kumulondezga ku Lakishi, ŵakamukomera kwenekura. 20  Ntheura ŵakiza nayo pa mahachi, wakasungika mu Yerusalemu pamoza na ŵasekuru ŵake mu Msumba wa Davide.+ 21  Penepapo ŵanthu wose ŵa Yuda ŵakatora Azariya,*+ uyo wakaŵa na vyaka 16,+ ŵakamuŵika kuŵa themba mu malo gha wiske Amaziya.+ 22  Iyo wakazengaso Elati+ na kumuwezgera kwa Yuda, themba* likati lagona na ŵasekuru ŵake.+ 23  Mu chaka cha 15 cha Amaziya mwana wa Yehowashi themba la Yuda, Yerobowamu+ mwana wa Yehowashi themba la Israyeli wakaŵa themba mu Samariya, ndipo wakawusa vyaka 41. 24  Wakachita viheni pamaso pa Yehova. Wakafumako chara ku zakwananga zose izo Yerobowamu mwana wa Nebati wakanangiska nazo Israyeli.+ 25  Wakawezgerapo mphaka ya Israyeli kwamba ku Lebo-hamati*+ m’paka ku Nyanja ya Araba,*+ kuyana na mazgu agho Yehova Chiuta wa Israyeli wakayowoya mwa muteŵeti wake Yona+ mwana wa Amitayi, ntchimi ya ku Gati-hefere.+ 26  Yehova wakawona visuzgo vikuru vya Israyeli.+ Pakaŵavya wakukhalapo kuti wawovwire Israyeli, nanga mbakusoŵa pakukora na ŵakulopwa. 27  Kweni Yehova wakalayizga kuti wasisitenge chara zina la Israyeli pasi pa mtambo.+ Ntheura wakaŵaponoska na woko la Yerobowamu mwana wa Yehowashi.+ 28  Mdauko unyake wose wa Yerobowamu, vyose ivyo wakachita, na nkhongono zake, umo wakalwera kweniso umo wakawezgera Damaseko+ na Hamati+ kwa Yuda mu Israyeli, asi vili kulembeka mu buku la mdauko wa mu nyengo za mathemba gha Israyeli? 29  Yerobowamu wakagona na ŵasekuru ŵake, pamoza na mathemba gha Israyeli, ndipo mwana wake Zekariya+ wakaŵa themba mu malo ghake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “tiwonane chisko na chisko.”
Mazgu gheneko, “hema lake.”
Mamita pafupifupi 178. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Ndiko kuti, Yerobowamu Wachiŵiri.
Kung’anamura kuti, “Yehova Wawovwira.” Wakuchemeka Uziya pa 2Ma 15:13; 2Mi 26:1-23; Yes 6:1; Zek 14:5.
Ndiko kuti, Amaziya wiske.
Panji kuti, “pakunjilira ku Hamati.”
Ndiko kuti, Nyanja Yamchere, panji kuti, Nyanja Yakufwa.