Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

2 Ŵakorinte 11:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi na ŵapositole ŵapachanya (1-15)

  • Masuzgo agho mpositole Paulosi wakakumana nagho (16-33) (16-33)

11  Nakhumbanga kuti munizizipizgire pa uzeleza wane uchoko waka. Nakuti mukunizizipizgira kale.  Pakuti nkhumuchitirani sanji nga ni sanji ya Chiuta, chifukwa ine nkhamulayizgani nthengwa kwa mwanalume yumoza kuti nimupelekani kwa Khristu nga ni mwali mutuŵa.+  Kweni nkhopa kuti panyake nga umo njoka yikapusikira Eva na uchenjezi wake,+ maghanoghano ghinu ghanganangika na kufumako ku unenesko na utuŵa ivyo vikwenelera Khristu.+  Usange munthu wakwiza kwa imwe na kupharazga Yesu munyake padera pa uyo ise tikapharazga, panji usange mzimu unyake ukumulongozgani padera pa uwo mukapokera, panji munthu wiza na makani ghawemi padera pa agho mukazomera,+ imwe mukumuzizipizgira kwambura suzgo.  Chifukwa nkhuwona kuti palije icho nkhupeleŵera ku ŵapositole ŵinu ŵapachanya.+  Kweni nanga ningaŵa mulemwa mu kayowoyero,+ kweni nkhumanya vinthu vinandi. Munthowa yiliyose tikamulongorani makora kuti tikumanya vinthu.  Panji kasi nkhananga kujiyuyura kuti imwe mukwezgeke, chifukwa chakuti nkhamupharazgirani makani ghawemi gha Chiuta mwakukondwa kwambura kulipiliska?+  Nkhazomera kupoka wovwiri ku mipingo yinyake mwakuti nimuteŵeterani.+  Apo nkhaŵa na imwe pa nyengo ya kusoŵerwa kwane nkhapeleka mphingo kwa munthu yayi, pakuti ŵabali awo ŵakiza kufuma ku Makedoniya ŵakanovwira.+ Munthowa yiliyose nkhapeleka mphingo yayi kwa imwe ndipo nilutilirenge kuchita nthena.+ 10  Umo unenesko wa Khristu uliri mwa ine, nilekenge yayi kunotha+ mu vigaŵa vya Akaya. 11  Chifukwa wuli nkhuchita nthena? Kasi ntchifukwa chakuti nkhumutemwani yayi? Chiuta wakumanya kuti nkhumutemwani. 12  Kweni nilutilirenge kuchita icho nkhuchita,+ mwakuti niwuskepo icho awo ŵakukhumba kuyana na ise ŵakupusikizgira, awo ŵakunotha na mulimo* wawo. 13  Pakuti ŵanthu ŵanthena mbapositole ŵatesi, ŵantchito ŵaryarya, ŵakujizgora ŵekha nga mbapositole ŵa Khristu.+ 14  Ndipo ntchakuzizika yayi, chifukwa Satana nayo wakujizgora nga ni mungelo wa ungweru.+ 15  Ntheura ntchakuzizika yayi usange ŵateŵeti ŵake nawo ŵakujizgora nga mbateŵeti ŵaurunji. Kweni umaliro wawo uzamuŵa wakuyana na milimo yawo.+ 16  Nkhuyowoyaso kuti: Paŵavye munthu waghanaghane kuti nili muzeleza. Kweni usange ndimo mukughanaghanira, nanga ningaŵa nga ni munthu muzeleza, munizomerezge kuti nane ninothepo pachoko waka. 17  Icho nkhuyowoya, nkhuyowoya pakutolera chiyelezgero cha Fumu yayi, kweni nkhujigomezga nga umo munthu muzeleza wakunothera mwakujumphizga. 18  Pakuti ŵanandi ŵakunotha mwakuyana na charu,* ipo nane ninothenge. 19  Chifukwa mukuzizipizgira mwakukondwa ŵanthu ŵazeleza, pakuwona kuti imwe muli ŵakupulikiska. 20  Mukuzizipizgira waliyose uyo wakumuzgorani ŵazga, waliyose uyo wakumilimitizga ivyo muli navyo, waliyose uyo wakuphanga ivyo muli navyo, waliyose uyo wakujikwezga pa imwe, na waliyose uyo wakumupamanthani ku maso. 21  Ntchakukhozga soni kwa ise kuyowoya ichi, nga ni para tilije nkhongono. Nkhuyowoya mwauzeleza, kweni usange ŵanyake ŵakuchita chikanga, nane nkhuchita chikanga. 22  Kasi iwo Mbahebere? Ndimo nane niliri.+ Kasi iwo Mbaisrayeli? Na ine wuwo. Kasi iwo ni mphapu* ya Abrahamu? Ndimo niliri.+ 23  Kasi iwo mbateŵeti ŵa Khristu? Nkhuzgora nga ni munthu wakufuntha kuti ine nkhuŵaluska: Nachita milimo yinandi,+ nakakikapo kanandi waka,+ natimbikapo kanandi waka, ndiposo kanandi nkhaŵa pafupi kufwa.+ 24  Kankhondi, Ŵayuda ŵakanithyapura vikoti 39.+ 25  Katatu nkhadupulika na zindodo,+ kamoza nkhadinyika na malibwe,+ katatu ngalaŵa yikanibwangasukira,+ usiku umoza na muhanya nkhaŵa pa nyanja. 26  Pa maulendo ghane ghanandi, nkhaŵa mu ulwani wa milonga, ulwani wa vigeŵenga, ulwani wakufuma ku ŵanthu ŵakwithu,+ ulwani wakufuma ku ŵanthu ŵamitundu,+ ulwani wa mu msumba,+ ulwani wa mu mapopa, ulwani wa mu nyanja, ulwani pakati pa ŵabali ŵatesi, 27  mu mulimo unonono na wakuvuska, mu kutchezera usiku wose kanandi,+ mu njara na nyota,+ mu kusoŵa chakurya nyengo zinandi,+ mu kupima na mphepo ndiposo na kusoŵa vyakuvwara.* 28  Padera pa vinthu vyakuwaro ivi, kwenjelwera mipingo yose, ndipo ichi chikunisuzga maghanoghano* zuŵa na zuŵa.+ 29  Ni njani wakulopwa, ndipo ine nindalopwe? Ni njani wakhuŵazgika, ndipo ine nindaphye mtima? 30  Usange nkhwenera kunotha, ine ninothenge na vinthu ivyo vikulongora kuti ndine wakulopwa. 31  Chiuta na Wiske wa Fumu Yesu, Uyo wakwenera kulumbika muyirayira, wakumanya kuti nkhuteta yayi. 32  Mu Damaseko, kazembe uyo wali pasi pa themba Areta wakalindanga msumba wa Ŵadamaseko kuti wanikore. 33  Kweni nkhakhizgikira pasi mu chitete kufumira pa windo la linga,+ ndipo nkhapona mu mawoko ghake.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vinthu vyawo.”
Ndiko kuti, mu kawonero ka ŵanthu.
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mu unkhule.”
Panji kuti, “chikunifyenyekezga.”