Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Samuyeli 28:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sauli waluta ku ng’anga ku Endori (1-25)

28  Mu mazuŵa ghara, Ŵafilisiti ŵakawunganya ŵasilikari ŵawo kuti ŵarwe nkhondo na Israyeli.+ Akishi wakati kwa Davide: “Ukwenera kuti ukumanya kuti iwe na ŵanthu ŵako mulutenge nane ku nkhondo.”+  Davide wakati kwa Akishi: “Mukumanya kale ivyo muteŵeti winu wachitenge.” Akishi wakati kwa Davide: “Lekani nikwimikenge kuŵa mulinda wane muyirayira.”*+  Sono Samuyeli wakaŵa kuti wafwa, ndipo Israyeli yose wakamulira na kumusunga mu Rama mu msumba wake.+ Sauli wakawuskamo ng’anga na ŵakuloska mu charu.+  Ŵafilisiti ŵakawungana na kujintha misasa mu Shunemu.+ Sauli wakawunganya Israyeli yose na kujintha misasa mu Gilibowa.+  Sauli wakati wawona misasa ya Ŵafilisiti wakawopa, ndipo mtima wake ukambwambwantha chomene.+  Sauli wakafumba kwa Yehova,+ kweni Yehova wakamuzgora chara, kwali kwizira mu maloto, Urimu,+ panji zintchimi.  Paumaliro Sauli wakati ku ŵateŵeti ŵake: “Munipenjere ng’anga yanakazi,+ nilutenge kwa iyo na kukafumbako.” Ŵateŵeti ŵake ŵakati: “Wonani, ku Endori+ ndiko kuli ng’anga yanakazi.”  Ntheura Sauli wakajibisa, wakavwara malaya ghanyake na kuluta kwa mwanakazi uyu usiku pamoza na ŵanthu ŵake ŵaŵiri. Iyo wakati kwa ng’anga:+ “Chita mayere na ung’anga wako, uniwuskire munthu uyo nikuphalirenge.”  Kweni mwanakazi yura wakati: “Mukumanya ivyo Sauli wali kuchita, wali kuwuskamo ng’anga na ŵakuloska mu charu.+ Chifukwa wuli mukunithya kuti nikomeke?”+ 10  Penepapo Sauli wakalapa kwa iyo mwa Yehova, wakati: “Nadi pano Yehova wamoyo, uŵenge na mulandu yayi pa chinthu ichi.” 11  Mwanakazi yura wakati: “Kasi nimuwuskirani njani?” Sauli wakati: “Uniwuskire Samuyeli.” 12  Mwanakazi wakati wawona “Samuyeli,”*+ wakakolomoka chomene. Wakati kwa Sauli: “Mwanipusikirachi? Imwe ndimwe Sauli!” 13  Themba likati kwa iyo: “Kopa chara, kasi ukuwonachi?” Mwanakazi wakati kwa Sauli: “Nkhuwona munthu wakuyana na chiuta wakukwera kufuma pasi.” 14  Sauli wakamufumba kuti: “Kasi wakuwoneka wuli?” Iyo wakati: “Ni muchekuru, wakukwera ndipo wavwara munjilira wambura mawoko.”+ Penepapo Sauli wakamanya kuti wakaŵa “Samuyeli,” ndipo wakazgolika chisko pasi na kusindama. 15  “Samuyeli” wakati kwa Sauli: “Chifukwa wuli wanitimbanizga na kuniwuska?” Sauli wakati: “Nili mu suzgo yikuru. Ŵafilisiti ŵaniwukira, ndipo Chiuta wafumako kwa ine, wakunizgoraso yayi, kwali kwizira mu zintchimi panji maloto.+ Lekani namuchemani kuti muniphalire chakuti nichite.”+ 16  “Samuyeli” wakati: “Chifukwa wuli pera ukufumba kwa ine, pakuwona kuti Yehova wafumako kwa iwe+ ndipo waŵa mulwani wako? 17  Yehova wachitenge yekha ivyo wakayowoya kwizira mwa ine: Yehova wapalurenge ufumu mu woko lako na kuwupeleka kwa munyako, Davide.+ 18  Chifukwa chakuti ukapulikira chara mazgu gha Yehova ndipo ukakhizgira chara ukali wake wakugolera pa Ŵaamaleki,+ lekani Yehova wakuchitira ichi muhanya uno. 19  Yehova wapelekenge iwe na Israyeli mu woko la Ŵafilisiti,+ ndipo namachero iwe+ na ŵana ŵako+ muzamuŵa na ine. Yehova wapelekengeso ŵankhondo ŵa Israyeli mu mawoko gha Ŵafilisiti.”+ 20  Penepapo Sauli wakawa pasi thambalara, wakachita wofi chomene na mazgu gha “Samuyeli.” Wakaŵavya nkhongono chifukwa wakarya chara, muhanya wose na usiku wose. 21  Mwanakazi yura wakiza kwa Sauli, wakawona kuti watimbanizgika chomene, ndipo wakati kwa iyo: “Wonani, muteŵeti winu wapulikira ivyo mwanguyowoya, ndipo nanguŵika umoyo wane+ pangozi* na kuchita ivyo mwanguniphalira. 22  Sono naŵeya, pulikani ivyo muteŵeti winu wayowoyenge. Nizomerezgani kuti niŵike chingwa panthazi pinu. Murye kuti muŵe na nkhongono apo mukuwelera.” 23  Kweni wakakana, wakati: “Niryenge chara.” Ŵateŵeti ŵake na mwanakazi yura ŵakamukoserezga. Paumaliro wakaŵapulikira ndipo wakawuka apo wakagona na kukhala pa bedi. 24  Mwanakazi yura wakaŵa na katholi kakututuŵa mu nyumba, wakakoma* mwaluŵiro, wakatora ufu, wakakasa na kuphika chingwa chambura nthukumusi. 25  Wakavipeleka kwa Sauli na ŵateŵeti ŵake, ŵakarya. Pamanyuma ŵakawuka usiku wenewura na kuluta.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mulinda wa mutu wane mazuŵa ghose.”
Panji kuti, “munthu wakuwoneka nga ni Samuyeli.”
Panji kuti, “nanguŵika umoyo wane mu woko lane.”
Panji kuti, “wakapeleka sembe.”