Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Midauko 9:1-44

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mukoka wa ŵanthu ŵakati ŵawera ku wuzga (1-34)

  • Mbumba ya Sauli yazunulikaso (35-44)

9  Ŵaisrayeli wose ŵakalembeka mu ndondomeko ya muwiro wawo. Ŵakalembeka mu Buku la Mathemba gha Israyeli. Yuda wakatolekera ku wuzga ku Babuloni chifukwa cha kuleka kugomezgeka.+  Ŵanthu ŵakwamba kuwelera ku malo ghawo mu misumba yawo ŵakaŵa Ŵaisrayeli ŵanji, ŵasembe,* Ŵalevi, na ŵateŵeti ŵa pa tempile.*+  Ŵanji ŵa mphapu ya Yuda,+ Benjamini,+ Efurayimu, na Manase awo ŵakakhala mu Yerusalemu ŵakaŵa aŵa:  Utayi mwana wa Amihudi mwana wa Omuri mwana wa Imuri mwana wa Bani, ŵa mphapu ya Perezi+ mwana wa Yuda.  Pa Ŵashiloni, Asaya mwana wakwamba kweniso ŵana ŵake.  Pa ŵana ŵa Zera,+ Yeweli, na ŵabali ŵawo 690.  Pa mphapu ya Benjamini, Salilu mwana wa Meshulamu mwana wa Hodaviya mwana wa Hasenuwa,  Ibineya mwana wa Yerohamu, Ela mwana wa Uzi mwana wa Mikiri, na Meshulamu mwana wa Shefatiya mwana wa Rewuyeli mwana wa Ibiniya.  Ŵabali ŵawo kuyana na mphapu zawo ŵakaŵa 956. Ŵanalume wose aŵa ŵakaŵa ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo.* 10  Pa ŵasembe pakaŵa Yedaya, Yehoyaribu, Yakini,+ 11  Azariya mwana wa Hilikiya mwana wa Meshulamu mwana wa Zadoki mwana wa Merayoti mwana wa Ahitubu, mulongozgi wa nyumba* ya Chiuta waunenesko. 12  Adaya mwana wa Yerohamu mwana wa Pashuri mwana wa Malikiya, Masayi mwana wa Adiyeli mwana wa Yazera mwana wa Meshulamu mwana wa Meshilemiti mwana wa Imeri, 13  na ŵabali ŵawo, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo, ŵanalume ŵankhongono 1,760, ŵaluso pa uteŵeti wa pa nyumba ya Chiuta waunenesko. 14  Pa Ŵalevi pakaŵa Shemaya+ mwana wa Hashubu mwana wa Azirikamu mwana wa Hashabiya kufuma mu mphapu ya Merari. 15  Bakibakara, Hereshi, Galali, Mataniya mwana wa Mika mwana wa Zikiri mwana wa Asafu, 16  Obadiya mwana wa Shemaya mwana wa Galali mwana wa Yedutuni, na Berekiya mwana wa Asa mwana wa Elikana, uyo wakakhalanga mu vikaya vya Ŵanetofa.+ 17  Awo ŵakalindanga pa vipata+ ŵakaŵa Shalumu, Akubu, Talimoni, Ahimani, na mubali wawo Shalumu mulongozgi, 18  uyo m’paka pa nyengo yira wakaŵa pa chipata cha themba kumafumiro gha dazi.+ Aŵa ndiwo ŵakalindanga pa vipata kufuma mu msasa wa Ŵalevi. 19  Shalumu mwana wa Kore mwana wa Ebiyasafu mwana wa Kora, na ŵabali ŵake ŵa nyumba ya wiske, Ŵakora, ŵakalaŵiliranga mulimo wa uteŵeti, ŵalinda ŵa milyango ya hema, ndipo ŵawiskewo ŵakalaŵiliranga msasa wa Yehova pakuŵa ŵalinda ŵa pa milyango. 20  Kumanyuma, Finehasi+ mwana wa Eliyazara+ ndiyo wakaŵa mulongozgi wawo. Yehova wakaŵa nayo. 21  Zekariya+ mwana wa Meshelemiya wakaŵa mulinda wa pa mulyango wa chihema chakukumanamo. 22  Wose awo ŵakasoleka kuŵa ŵalinda pa vipata ŵakakwana 212. Ŵakakhala mu vikaya vyawo nga umo ŵakalembekera mu ndondomeko ya muwiro wawo.+ Aŵa ndiwo Davide na Samuyeli muwoni+ ŵakaŵimika pa mulimo wa ŵanthu ŵakugomezgeka. 23  Iwo na ŵana ŵawo ŵakalindanga vipata vya nyumba ya Yehova,+ nyumba ya hema. 24  Ŵalinda ŵa vipata ŵakakhala mu vigaŵa vinayi: kuvuma, kuzambwe, kumpoto na kumwera.+ 25  Nyengo na nyengo ŵabali ŵawo ŵakizanga kufuma mu vikaya vyawo kuzakateŵetera pamoza na iwo mazuŵa 7. 26  Pa mulimo wa ŵanthu ŵakugomezgeka pakaŵa ŵalinda ŵalara* ŵanayi ŵa pa vipata. Ŵakaŵa Ŵalevi, ndipo ŵakalaŵiliranga vipinda* na vyakusungamo usambazi wa nyumba ya Chiuta waunenesko.+ 27  Ŵakatchezeranga usiku wose pa malo ghawo kuzingilizga nyumba ya Chiuta waunenesko. Pakuti ŵakaŵa ŵalinda, ndiwo ŵakasunganga makiyi, ndipo ŵakajuranga nyumba mulenji uliwose. 28  Ŵanyake ŵakalaŵiliranga viteŵetero+ vya uteŵeti, ŵakavipendanga para ŵakuvinjizga kweniso ŵakavipendanga para ŵakuvifumiska. 29  Ŵanyakeso ŵakimikika pa viteŵetero, pa viteŵetero vyose vyakupatulika,+ pa ufu uwemi,+ vinyo,+ mafuta,+ lubani,+ na mafuta gha basamu.+ 30  Ŵanyake mu ŵana ŵa ŵasembe ŵakasazganga mafuta ghakuphakazgira gha basamu. 31  Matitiya yumoza wa Ŵalevi, uyo wakaŵa mwana wakwamba wa Shalumu Mukora, wakaŵa pa mulimo wa ŵanthu ŵakugomezgeka wa vinthu vyakukazingika pa majonjo.+ 32  Ŵabali ŵawo ŵanyake ŵakufuma mu Ŵakohati ŵakalaŵiliranga chingwa chakulongora,+ kuchinozga sabata yiliyose.+ 33  Aŵa ndiwo ŵakaŵa ŵakwimba, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo za Ŵalevi mu vipinda,* awo ŵakafwatulika ku milimo yinyake, chifukwa muhanya na usiku ŵakaŵanga pa mulimo wawo. 34  Aŵa ŵakaŵa ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo za Ŵalevi kuyana na mphapu zawo, ŵalaraŵalara. Ŵakakhalanga mu Yerusalemu. 35  Yeyiyeli wiske wa Gibiyoni wakakhalanga mu Gibiyoni.+ Zina la muwoli wake likaŵa Maka. 36  Mwana wake wakwamba wakaŵa Abidoni, kufuma apo Zuri, Kishi, Baala, Neri, Nadabu, 37  Gedori, Ahiyo, Zekariya, na Mikiloti. 38  Mikiloti wakababa Shimeyamu. Wose ŵakakhalanga pafupi na ŵabali ŵawo mu Yerusalemu pamoza na ŵabali ŵawo ŵanyake. 39  Neri+ wakababa Kishi. Kishi wakababa Sauli.+ Sauli wakababa Yonatani,+ Maliki-shuwa,+ Abinadabu,+ na Eshibali. 40  Mwana wa Yonatani wakaŵa Meribu-baala.+ Meribu-baala wakababa Mika.+ 41  Ŵana ŵa Mika ŵakaŵa Pitoni, Meleki, Tareya, na Ahazi. 42  Ahazi wakababa Yara. Yara wakababa Alemeti, Azimaveti, na Zimuri. Zimuri wakababa Moza. 43  Moza wakababa Bineya na Refaya, wiske wa Eleyasa, wiske wa Azeli. 44  Azeli wakaŵa na ŵana 6, ndipo mazina ghawo ghakaŵa Azirikamu, Bokeru, Ishimayeli, Sheyariya, Obadiya, na Henani. Aŵa ŵakaŵa ŵana ŵa Azeli.

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
Panji kuti, “Ŵanetinimu.” Mazgu gheneko, “ŵakupelekeka.”
Mazgu gheneko, “ŵakuru ŵa ŵawiskewo mu nyumba za ŵawiskewo.”
Panji kuti, “tempile la.”
Mazgu gheneko, “ŵankhongono.”
Panji kuti, “vipinda vyakulyeramo.”
Panji kuti, “vipinda vyakulyeramo.”