Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Midauko 28:1-21

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide wakuyowoya vya kuzenga tempile (1-8)

  • Wakuphalira Solomoni vya kuzenga; wamupa pulani (9-21)

28  Penepapo Davide wakawunganya ŵakaronga wose ŵa Israyeli ku Yerusalemu: ŵakaronga ŵa mafuko, ŵalongozgi ŵa magulu+ ghakuteŵetera themba, ŵalongozgi ŵa vikwi na ŵa mahandiredi,+ ŵalongozgi pa katundu yose na viŵeto vya themba+ na ŵa ŵana ŵake,+ pamoza na ŵantchito ŵa pa nyumba ya themba kweniso ŵanalume wose ŵankhongono na ŵaluso.+  Themba Davide likimilira, ndipo likati: “Pulikizgani, ŵabali ŵane na ŵanthu ŵane. Likaŵa khumbo la mtima wane kuzenga nyumba kuŵa malo ghakupumulirapo likasa la phangano la Yehova kweniso kuŵa chakukandapo malundi gha Chiuta withu,+ ndipo nkhanozgeka kuzenga.+  Kweni Chiuta waunenesko wakaniphalira kuti: ‘Ndiwe yayi uzengerenge nyumba zina+ lane, chifukwa ndiwe munthu wa nkhondo, ndipo wathiska ndopa.’+  Ndipouli, Yehova Chiuta wa Israyeli wakanisora pa wose mu nyumba ya adada kuŵa themba pa Israyeli muyirayira.+ Pakuti wakasora Yuda kuŵa mulongozgi,+ ndipo pa nyumba ya Yuda wakasora nyumba+ ya adada, pa ŵana ŵa adada, wakazomerezga ine, kuniŵika themba pa Israyeli+ yose.  Ndipo pa ŵana ŵane wose, pakuti Yehova wanipa ŵana ŵanandi chomene,+ wasora mwana wane Solomoni+ kuti wakhale pa chitengo cha uthemba wa Yehova pa Israyeli.+  “Wakati kwa ine: ‘Mwana wako Solomoni ndiyo wazengenge nyumba yane na maluŵaza ghane, pakuti namusora kuŵa mwana wane, ndipo ine niŵenge wiske.+  Nikhozgenge uthemba wake muyirayira+ usange wasungilirenge nadi malango ghane na vyeruzgo vyane,+ nga umo wakuchitira sono.’  Ntheura sono nkhuyowoya pamaso pa Israyeli yose, mpingo wa Yehova, ndiposo mu makutu gha Chiuta withu kuti: Sungani mwakupwelelera na kupenja malango ghose gha Yehova Chiuta winu, mwakuti mukhale mu charu ichi chiwemi+ na kusidira ŵana ŵinu kuŵa chiharo chawo muyirayira.  “Ndipo iwe, Solomoni mwana wane, manya Chiuta wa awuso na kumuteŵetera na mtima wakufikapo*+ na umoyo wakukondwa,* pakuti Yehova wakusanda mitima yose,+ ndipo wakumanya chilichose icho munthu wakughanaghana.+ Usange ukumupenja, iyo wasangikenge na iwe,+ kweni usange ukumusida, iyo wakukanenge muyirayira.+ 10  Sono uŵe maso, pakuti Yehova wakusora kuti umuzengere nyumba kuŵa malo ghakupatulika. Khwima mtima, luta ukagwire ntchito.” 11  Penepapo Davide wakamupa mwana wake Solomoni pulani+ ya khonde+ na nyumba zake, vipinda vyake, vipinda vyamuchanya, vipinda vyamukati, na nyumba ya chibenekelero chakuphepiskirapo.*+ 12  Wakamupa pulani ya chilichose icho wakalongoreka mu mzimu, ya maluŵaza+ gha nyumba ya Yehova, ya vipinda vyose vyakulyeramo zingilizge, vyakusungamo usambazi wa nyumba ya Chiuta waunenesko, ndiposo vyakusungamo vinthu vyakutuŵiskika.*+ 13  Kweniso ya magulu gha ŵasembe+ na gha Ŵalevi, ya milimo yose yakuchitika pa nyumba ya Yehova, na ya viteŵetero vyose vya uteŵeti wa nyumba ya Yehova. 14  Kweniso wakapima uzito wa golide, golide la viteŵetero vyose vya uteŵeti wakupambanapambana, uzito wa viteŵetero vyose vya siliva, na wa viteŵetero vyose vya uteŵeti wakupambanapambana. 15  Uzito wa vyakuŵikapo nyali+ na nyali zake zagolide, uzito wa vyakuŵikapo nyali vyakupambanapambana na nyali zake, ndiposo uzito wa siliva la chakuŵikapo nyali chilichose pa vyakuŵikapo nyali vyasiliva na nyali zake, kuyana na ntchito yake. 16  Uzito wa golide la thebulu lililose pa mathebulu ghakuŵikapo chingwa chakulongora,+ kweniso siliva la mathebulu ghasiliva. 17  Mafoloko, mabakule, viŵiya vya golide liwemi, na uzito wa golide la bakule waliyose muchoko pa mabakule ghachokoghachoko ghagolide,+ kweniso uzito wa siliva la bakule waliyose muchoko pa mabakule ghachokoghachoko ghasiliva. 18  Wakapimaso golide lanadi lakuzengera jotchero la vyakununkhira+ na la chikozgo cha gileta,+ kung’anamura, ŵakerubi+ ŵagolide awo ŵakutandawura mapapindo ghawo na kusikizga likasa la phangano la Yehova. 19  Davide wakati: “Woko la Yehova likaŵa pa ine, ndipo wakanipa mahara ghakunozgera pulani+ iyi na kuyilemba.”+ 20  Penepapo Davide wakati kwa mwana wake Solomoni: “Khwima mtima na kuŵa wankhongono, luta ukagwire ntchito. Ungawopanga chara panji kutenthema, pakuti Yehova Chiuta, Chiuta wane, wali nawe.+ Wakugwenthenge yayi panji kukusida,+ kweni waŵenge nawe m’paka mulimo wose wa uteŵeti wa nyumba ya Yehova umare. 21  Sono wona, apa pali magulu gha ŵasembe+ na Ŵalevi+ pa uteŵeti wose wa nyumba ya Chiuta waunenesko. Uli na ŵanthu ŵakukhumbisiska, ŵaluso kuchita mulimo uliwose wa uteŵeti,+ kweniso ŵakaronga+ na ŵanthu wose awo ŵachitenge vyose ivyo uŵaphalirenge.”

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “wakujipeleka fikepo.”
Panji kuti, “wakukhumbisiska.”
Panji kuti, “nyumba yakuphepiskiramo.”
Panji kuti, “vinthu vyakupelekeka.”