Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Midauko 27:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵalaraŵalara ŵakuteŵetera themba (1-34)

27  Uwu mbunandi wa Ŵaisrayeli, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo, ŵalongozgi ŵa vikwi na ŵa mahandiredi,+ na ŵalaraŵalara ŵawo awo ŵakateŵeteranga themba+ mu magulu ghose agho ghakanjiranga na kufuma mwezi na mwezi, mu myezi yose pa chaka. Pa gulu lililose pakaŵa ŵanthu 24,000.  Pa gulu lakwamba mu mwezi wakwamba pakaŵa Yashobeyamu+ mwana wa Zabidiyeli, na ŵanthu 24,000 mu gulu lake.  Pa ŵana ŵa Perezi,+ Yashobeyamu ndiyo wakaŵa mulongozgi pa ŵalara wose ŵa magulu agho ghakapika uteŵeti mu mwezi wakwamba.  Pa gulu lachiŵiri mu mwezi wachiŵiri pakaŵa Dodayi+ Muahohi+ pamoza na gulu lake, ndipo Mikiloti wakaŵa mulongozgi, ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake.  Mulongozgi wa gulu lachitatu ilo likapika uteŵeti mu mwezi wachitatu wakaŵa Benaya+ mwana wa Yehoyada+ mulara wa ŵasembe, ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake.  Benaya uyu wakaŵa chinkhara cha nkhondo, yumoza wa ŵanalume 30 ŵara, ndipo wakaŵa mulongozgi wa 30 ŵara. Mwana wake Amizabadi ndiyo wakalongozganga gulu lake.  Pa gulu lachinayi mu mwezi wachinayi pakaŵa Asaheli,+ munung’una wa Yowabu,+ wakulondezgapo wakaŵa mwana wake Zebadiya, ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake.  Mulongozgi wachinkhondi mu mwezi wachinkhondi wakaŵa Shamuhuti Muizirahiya, ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake.  Pa gulu la 6 mu mwezi wa 6 pakaŵa Ira+ mwana wa Ikeshi Mutekowa,+ ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 10  Pa gulu la 7 mu mwezi wa 7 pakaŵa Helezi+ Mupeloni wa Ŵaefurayimu, ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 11  Pa gulu la 8 mu mwezi wa 8 pakaŵa Sibekayi+ Muhusha kufuma pa Ŵazera,+ ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 12  Pa gulu la 9 mu mwezi wa 9 pakaŵa Abi-ezeri+ Muanatoti+ wa Ŵabenjamini, ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 13  Pa gulu la 10 mu mwezi wa 10 pakaŵa Maharayi+ Munetofa kufuma pa Ŵazera,+ ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 14  Pa gulu la 11 mu mwezi wa 11 pakaŵa Benaya+ Mupiratoni kufuma pa ŵana ŵa Efurayimu, ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 15  Pa gulu la 12 mu mwezi wa 12 pakaŵa Helidayi Munetofa, wa Otiniyeli, ndipo ŵanthu 24,000 ŵakaŵa mu gulu lake. 16  Aŵa ŵakaŵa ŵalongozgi ŵa mafuko gha Israyeli: Pa Ŵarubeni, Eliyezeri mwana wa Zikiri wakaŵa mulongozgi. Pa Ŵasimiyoni, Shefatiya mwana wa Maka. 17  Pa Levi, Hashabiya mwana wa Kemuyeli, pa Aroni, Zadoki. 18  Pa Yuda, Elihu,+ yumoza wa ŵakuru ŵa Davide. Pa Isakara, Omuri mwana wa Mikayeli. 19  Pa Zebuloni, Ishimaya mwana wa Obadiya. Pa Nafutali, Yerimoti mwana wa Aziriyeli. 20  Pa Ŵaefurayimu, Hosheya mwana wa Azaziya. Pa hafu ya fuko la Manase, Joyeli mwana wa Pedaya. 21  Pa hafu ya fuko la Manase mu Giliyadi, Ido mwana wa Zekariya. Pa Benjamini, Yasiyeli mwana wa Abineri.+ 22  Pa Dani, Azareli mwana wa Yerohamu. Aŵa ŵakaŵa ŵakaronga ŵa mafuko gha Israyeli. 23  Davide wakaŵapenda yayi awo ŵakaŵa na vyaka 20 kukhilira pasi, chifukwa Yehova wakalayizga kuti wandaniskenge Israyeli nga ni nyenyezi zakuchanya.+ 24  Yowabu mwana wa Zeruya wakamba kupenda ŵanthu, kweni wakamalizga yayi. Ukali wa Chiuta ukiza pa Israyeli* chifukwa cha ichi,+ ndipo unandi wa ŵanthu ukalembeka yayi mu buku la mdauko wa mu nyengo ya Themba Davide. 25  Uyo wakalaŵiliranga vyakusungiramo usambazi wa themba+ wakaŵa Azimaveti mwana wa Adiyeli. Yonatani mwana wa Uziya wakalaŵiliranga nyumba zakusungamo vinthu ku minda, mu misumba, mu mizi, na mu vigongwe. 26  Uyo wakalaŵiliranga ŵanthu awo ŵakalimanga ku minda wakaŵa Eziri mwana wa Kelubi. 27  Shimeyi Murama wakalaŵiliranga minda ya mpheska. Zabidi Mushifumi wakalaŵiliranga vipasi vya minda ya mpheska na vyakuŵikamo vinyo. 28  Uyo wakalaŵiliranga maolive na makuni gha mkuyu+ mu Shefela+ wakaŵa Baala-hanani Mugedere. Uyo wakalaŵiliranga vyakuŵikamo mafuta wakaŵa Yowashi. 29  Uyo wakalaŵiliranga miskambo iyo yikaryanga mu Sharoni+ wakaŵa Shitirayi Musharoni. Ndipo Shafati mwana wa Adilayi wakalaŵiliranga miskambo iyo yikaryanga mu madambo.* 30  Uyo wakalaŵiliranga ngamila wakaŵa Obili Muishimayeli. Uyo wakalaŵiliranga mbunda* wakaŵa Yedeya Mumeronoti. 31  Uyo wakalaŵiliranga miskambo wakaŵa Yazizi Muhagiri. Wose aŵa ŵakaŵa ŵalongozgi pa katundu wa Themba Davide. 32  Yonatani,+ mwana wa mukuru wa Davide, wakaŵa wakupeleka fundo na mulembi, iyo wakaŵa munthu wakupulikiska. Yehiyeli mwana wa Hakimoni wakapweleleranga ŵana ŵa themba.+ 33  Ahitofeli+ wakaŵa wakupeleka fundo wa themba. Hushayi+ Muariki wakaŵa mubwezi* wa themba. 34  Ŵakulondezgana na Ahitofeli ŵakaŵa Yehoyada mwana wa Benaya+ na Abiyatara.+ Yowabu+ wakaŵa mulongozgi wa ŵankhondo ŵa themba.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ukali ukaŵa pa Israyeli.”
Panji kuti, “vidika.”
Mazgu gheneko, “mbunda zanakazi.”
Panji kuti, “wapamtima.”