Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Midauko 26:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Magulu gha ŵalinda ŵa pa vipata (1-19)

  • Ŵasungichuma na ŵantchito ŵanyake (20-32)

26  Magulu gha ŵalinda ŵa pa vipata+ ghakagaŵika nthena: Pa Ŵakora, Meshelemiya+ mwana wa Kore kufuma pa ŵana ŵa Asafu.  Meshelemiya wakaŵa na ŵana aŵa: wakwamba Zekariya, wachiŵiri Yediyayeli, wachitatu Zebadiya, wachinayi Yatiniyeli,  wachinkhondi Elamu, wa 6 Yehohanani, wa 7 Eliyeho-enayi.  Obedi-edomu wakaŵa na ŵana aŵa: wakwamba Shemaya, wachiŵiri Yehozabadi, wachitatu Yowa, wachinayi Sakara, wachinkhondi Netaneli,  wa 6 Amiyeli, wa 7 Isakara, na wa 8 Pewuletayi, pakuti Chiuta wakamutumbika.  Mwana wake Shemaya wakababa ŵana awo ŵakawusanga pa nyumba za ŵawiskewo, pakuti ŵakaŵa ŵanthu ŵankhongono na ŵaluso.  Ŵana ŵa Shemaya ŵakaŵa Otini, Refayele, Obedi, na Elizabadi, ndipo ŵabali ŵake Elihu na Semakiya nawo ŵakaŵa ŵanthu ŵaluso.  Wose aŵa ŵakaŵa ŵana ŵa Obedi-edomu. Iwo na ŵana ŵawo pamoza na ŵabali ŵawo ŵakaŵa ŵanthu ŵaluso na ŵakukwana pa uteŵeti, wose ŵakaŵapo 62 ŵakufuma mwa Obedi-edomu.  Meshelemiya+ wakaŵa na ŵana na ŵabali ŵake, ŵanthu ŵaluso 18. 10  Hosa wakufuma pa ŵana ŵa Merari nayo wakaŵa na ŵana. Shimuri ndiyo wakaŵa mulongozgi wawo. Nangauli wakaŵa wakwamba yayi, kweni wiske wakamwimika kuŵa mulongozgi. 11  Hilikiya wakaŵa wachiŵiri, Tebaliya wachitatu, Zekariya wachinayi. Ŵana wose ŵa Hosa pamoza na ŵabali ŵake ŵakaŵa 13. 12  Pa magulu gha ŵalinda ŵa pa vipata, ŵalongozgi ŵakaŵa na milimo yakuyana waka na iyo ŵabali ŵawo ŵakachitanga, kuteŵetera pa nyumba ya Yehova. 13  Ntheura ŵakachita mphenduzga,+ pa mukuru na muchoko wuwo, kuyana na nyumba za ŵawiskewo, kuti ŵalindenge pa vipata vyakupambanapambana. 14  Mphenduzga ya kumafumiro gha dazi yikawira pa Shelemiya. Ŵakachita mphenduzga pa mwana wake Zekariya, wakupeleka fundo wakuchenjera, ndipo chigaŵa chake chikaŵa kumpoto. 15  Obedi-edomu wakapika chigaŵa cha kumwera, ndipo ŵana ŵake+ ŵakateŵeteranga ku nyumba zakusungamo vinthu. 16  Shupi na Hosa+ ŵakapokera chigaŵa chawo kumanjiliro gha dazi pafupi na Chipata cha Shaleketi musi mwa msewu ukuru uwo ukukwera, gulu limoza la ŵalinda kuthyana na gulu linyake. 17  Kumafumiro gha dazi kukaŵa Ŵalevi 6. Kumpoto kukaŵanga ŵanayi zuŵa lililose, kumwera ŵanayi zuŵa lililose. Ndipo ku nyumba zakusungamo vinthu+ kukaŵa ŵaŵiriŵaŵiri. 18  Kumanjiliro gha dazi kwa khonde, kukaŵa ŵanayi pa msewu ukuru,+ pa khonde pakaŵa ŵaŵiri. 19  Agha ni magulu gha ŵalinda ŵa pa vipata kufuma mu ŵana ŵa Ŵakora na Ŵamerari. 20  Kweni pa Ŵalevi, Ahiya ndiyo wakalaŵiliranga usambazi wa nyumba ya Chiuta waunenesko na vinthu vyakutuŵiskika.*+ 21  Ŵana ŵa Ladani ŵakaŵa aŵa: ŵana ŵa Mugerishoni wakufuma mwa Ladani, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo za kwa Ladani Mugerishoni, Yehiyeli+ 22  ndipo ŵana ŵa Yehiyeli ŵakaŵa Zetamu na mubali wake Joyeli. Ndiwo ŵakalaŵiliranga usambazi wa nyumba ya Yehova.+ 23  Kufuma pa Ŵaamuramu, Ŵaizihara, Ŵaheburoni, na Ŵauziyeli,+ 24  Shebuwelu mwana wa Gerishomu mwana wa Mozesi ndiyo wakaŵa mulongozgi wakulaŵilira nyumba zakusungamo vinthu. 25  Kweni pa ŵabali ŵake, ŵa kwa Eliyezeri+ pakaŵa mwana wake Rehabiya,+ wiske wa Yeshaya, Yeshaya wakaŵa wiske wa Yoramu, Yoramu wakaŵa wiske wa Zikiri, wiske wa Shelomoti. 26  Shelomoti uyu na ŵabali ŵake ŵakalaŵiliranga malo ghose ghakusungamo vinthu vyakutuŵiskika,+ ivyo Themba Davide,+ ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo,+ ŵalongozgi ŵa vikwi na ŵa mahandiredi, kweniso ŵalongozgi ŵa ŵankhondo ŵakavituŵiska. 27  Ŵakatuŵiska vinthu ivyo ŵakayora+ ku nkhondo+ kuti ŵanozgerenge nyumba ya Yehova. 28  Kweniso vyose ivyo Samuyeli muwoni,+ Sauli mwana wa Kishi, Abineri+ mwana wa Neri, na Yowabu+ mwana wa Zeruya+ ŵakavituŵiska. Vyose ivyo munthu wakavituŵiska vikapelekeka mu mawoko gha Shelomiti na ŵabali ŵake. 29  Pa Ŵaizihara,+ Kenaniya na ŵana ŵake ŵakapika milimo yinyake padera pa kwendeska vinthu, ŵakaŵa ŵalaraŵalara na ŵeruzgi+ pa Israyeli. 30  Pa Ŵaheburoni,+ Hashabiya na ŵabali ŵake, ŵanthu ŵaluso 1,700, ndiwo ŵakendeskanga vinthu vya Israyeli mu chigaŵa cha kumanjiliro gha dazi kwa Yorodani, pa mulimo wose wa Yehova na pa uteŵeti wa themba. 31  Pa Ŵaheburoni, Yeriyahu+ ndiyo wakaŵa mulongozgi wa Ŵaheburoni kuyana na mukoka wa nyumba ya ŵawiskewo. Iwo aŵa ŵakapenjeka mu chaka cha 40 cha uthemba wa Davide,+ ndipo pakati pawo pakasangika ŵanalume ŵankhongono na ŵaluso mu Yazeri+ ku Giliyadi. 32  Ŵabali ŵake ŵakakwana 2,700, ŵanthu ŵaluso, ŵalongozgi ŵa nyumba za ŵawiskewo. Ntheura Themba Davide likaŵaŵika kuŵa ŵalongozgi pa Ŵarubeni, Ŵagadi, na hafu ya fuko la Manase, kuti ŵachitenge mulimo uliwose wa Chiuta waunenesko na wa themba.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “vinthu vyakupelekeka.”