Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Midauko 17:1-27

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide ndiyo wazengenge tempile yayi (1-6)

  • Phangano na Davide la ufumu (7-15)

  • Lurombo lwa kuwonga lwa Davide (16-27)

17  Davide wakati wakhazikika mu nyumba yake, wakati kwa Natani+ ntchimi: “Wona, ine nkhukhala mu nyumba ya makuni gha sidara+ apo likasa la phangano la Yehova lili mu salu za mahema.”+  Natani wakati kwa Davide: “Chitani chilichose icho chili mu mtima winu, pakuti Chiuta waunenesko wali namwe.”  Usiku wenewura, mazgu gha Chiuta ghakiza kwa Natani kuti:  “Luta, ukamuphalire muteŵeti wane Davide kuti: ‘Yehova wakuti: “Ndiwe yayi unizengerenge nyumba yakuti nikhalemo.+  Pakuti kufuma mu zuŵa ilo nkhafumiskira Israyeli m’paka muhanya uno nindakhalepo mu nyumba, kweni nkhwendendeka waka kufuma mu hema kuya mu hema kweniso kufuma mu chihema chimoza kuya mu chinyake.*+  Mu nyengo yose iyo nendera na Israyeli, kasi nili kuyowoyapo nanga ni lizgu limoza kwa mweruzgi waliyose wa Israyeli uyo nkhamwimika kuliska ŵanthu ŵane, kuti: ‘Chifukwa wuli mundanizengere nyumba ya makuni gha sidara?’”’  “Ukayowoye ichi kwa muteŵeti wane Davide: ‘Yehova wa mawumba wakuti: “Nkhakutora ku malo ghakuliskako viŵeto, uko ukalondezganga miskambo, kuti uŵe mulongozgi wa ŵanthu ŵane Israyeli.+  Niŵenge nawe kulikose uko ukuya,+ ndipo nimalenge* ŵalwani ŵako wose panthazi pako.+ Nikupangirenge zina, nga ni zina la ŵanthu ŵakumanyikwa ŵa charu.+  Ŵanthu ŵane Israyeli niŵamikirenge malo na kuŵakhazika, ŵakhalenge mwenemumo kwambura kutimbanizgikaso. Ŵanthu ŵaheni ŵaŵayuzgengeso* chara nga umo ŵakachitira kumanyuma,+ 10  kufuma mu zuŵa ilo nkhimikira ŵeruzgi pa ŵanthu ŵane Israyeli.+ Nithereskenge ŵalwani ŵako wose.+ Kweniso nkhukuphalira kuti: ‘Yehova wakuzengerenge nyumba.’ 11  “‘“Para mazuŵa ghako ghamara, ndipo wagona na ŵasekuru ŵako, nizamuwuska mphapu* yako pamanyuma pako, yumoza wa ŵana ŵako,+ ndipo nizamukhozga uthemba wake.+ 12  Ndiyo wazamunizengera nyumba,+ ndipo nizamukhozga chitengo chake muyirayira.+ 13  Nizamuŵa wiske, iyo wazamuŵa mwana wane.+ Nizamuwuskapo yayi lusungu* lwane pa iyo+ nga umo nkhawuskirapo pa uyo wakaŵapo pambere iwe undaŵepo.+ 14  Nizamumwimika mu nyumba yane na mu uthemba wane muyirayira,+ ndipo chitengo chake chizamukhalilira muyirayira.”’”+ 15  Natani wakamuphalira Davide mazgu ghose agha na mboniwoni yose iyi. 16  Penepapo Themba Davide likanjira na kukhala pasi pamaso pa Yehova, likati: “Kasi ndine njani ine, A Yehova Chiuta? Kasi nyumba yane nkhavichi apo mwanifiska m’paka apa?+ 17  Ni apa pera yayi, A Chiuta, kweni mwayowoyaso vya nyumba ya muteŵeti winu m’paka vyakunthazi nkhanira,+ ndipo mwanitora nga ni munthu uyo wakwenera kukwezgeka,* A Yehova Chiuta. 18  Kasi ine Davide, muteŵeti winu, ningayowoyaso vichi pa ntchindi izo mwanipa, apo muteŵeti winu mukumumanya makora?+ 19  A Yehova, mwachita vinthu vyose vikuru ivi na kuvumbura ukuru winu chifukwa cha muteŵeti winu kweniso kuyana na mtima winu.*+ 20  Mwe Yehova, kulije munyake wakuyana namwe,+ ndipo kulije Chiuta padera pa imwe.+ Vyose ivyo tapulika na makutu ghithu vikukhozgera ichi. 21  Kasi ni mtundu ngu unyake pa charu chapasi uwo ukuyana na ŵanthu ŵinu Israyeli?+ Chiuta waunenesko wakaluta na kuwuwombora kuŵa ŵanthu ŵake.+ Mukajipangira zina kwizira mu milimo yinu yikuru na yakofya,+ mukachimbizga mitundu panthazi pa ŵanthu ŵinu+ awo mukaŵawombora ku Eguputo. 22  Mukazgora ŵanthu ŵinu Israyeli kuŵa ŵinu na ŵinu nyengo zose.+ Ndipo imwe, A Yehova, mukazgoka Chiuta wawo.+ 23  Sono, A Yehova, layizgo ilo mwachita na muteŵeti winu na nyumba yake liŵe lakugomezgeka nyengo zose, ndipo muchite nga umo mwalayizgira.+ 24  Zina linu likhalilire* na kukwezgeka+ muyirayira, mwakuti ŵanthu ŵatenge: ‘Yehova wa mawumba, Chiuta wa Israyeli, ni Chiuta kwa Israyeli,’ ndipo nyumba ya Davide muteŵeti winu yikhozgeke pamaso pinu.+ 25  Pakuti imwe, Chiuta wane, mwavumbulira muteŵeti winu khumbo linu la kumuzengera nyumba. Lekani muteŵeti winu wali na chigomezgo kulomba lurombo ulu kwa imwe. 26  Sono, A Yehova, ndimwe Chiuta waunenesko, ndipo mwalayizga vinthu viwemi ivi kwa muteŵeti winu. 27  Ntheura mphanyi chamukondweskani kutumbika nyumba ya muteŵeti winu, ndipo mphanyi yakhalilira muyirayira pamaso pinu. Pakuti imwe, A Yehova, mwayitumbika, ndipo yitumbikikenge muyirayira.”

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “kufuma ku malo gha chihema kuya ku ghanyake kweniso kufuma ku malo ghamoza ghakukhalako kuya ku ghanyake.”
Mazgu gheneko, “nidumurenge.”
Mazgu gheneko, “ŵaŵavuskengeso.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Panji kuti, “munthu wapachanya.”
Panji kuti, “kuyana na khumbo linu.”
Panji kuti, “liŵe lakugomezgeka.”