Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Midauko 15:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵalevi ŵanyamura Likasa kuya ku Yerusalemu (1-29)

    • Mikala wayuyura Davide (29)

15  Davide wakajizengera nyumba mu Msumba wa Davide. Wakanozga malo gha Likasa la Chiuta waunenesko na kulijinthira hema.+  Nyengo yira ndipo Davide wakati: “Ŵalevi ŵekha ndiwo ŵayeghenge Likasa la Chiuta waunenesko, pakuti Yehova wali kuŵasora kuti ŵayeghenge Likasa la Yehova na kumuteŵetera nyengo zose.”+  Davide wakawunganya Israyeli yose ku Yerusalemu kwiza na Likasa la Yehova ku malo agho wakalinozgera.+  Davide wakawunganya ŵa mphapu ya Aroni+ na Ŵalevi.+  Kufuma pa Ŵakohati, Uriyeli mulongozgi na ŵabali ŵake 120.  Kufuma pa Ŵamerari, Asaya+ mulongozgi na ŵabali ŵake 220.  Kufuma pa Ŵagerishomu, Joyeli+ mulongozgi na ŵabali ŵake 130.  Kufuma pa mphapu ya Elizafani,+ Shemaya mulongozgi na ŵabali ŵake 200.  Kufuma pa mphapu ya Heburoni, Eliyeli mulongozgi na ŵabali ŵake 80. 10  Kufuma pa mphapu ya Uziyeli,+ Aminadabu mulongozgi na ŵabali ŵake 112. 11  Kweniso Davide wakachema ŵasembe* Zadoki+ na Abiyatara,+ na Ŵalevi Uriyeli, Asaya, Joyeli, Shemaya, Eliyeli, na Aminadabu. 12  Wakati kwa iwo: “Ndimwe ŵalongozgi pa nyumba za ŵawiskemwe za Ŵalevi. Jituŵiskani imwe na ŵabali ŵinu, mukatore Likasa la Yehova Chiuta wa Israyeli na kwiza nalo ku malo agho nalinozgera. 13  Pakuti pakwamba mukalinyamura yayi,+ ukali wa Yehova Chiuta withu ukagolera pa ise,+ chifukwa tikapenja chara ndondomeko yakwenelera yakulinyamulira.”+ 14  Ntheura ŵasembe na Ŵalevi ŵakajituŵiska kuti ŵakatore Likasa la Yehova Chiuta wa Israyeli. 15  Penepapo Ŵalevi ŵakayegha Likasa la Chiuta waunenesko pa viŵegha vyawo na michiko,+ nga umo Mozesi wakalangulira kuyana na mazgu gha Yehova. 16  Davide wakaphalira ŵalongozgi ŵa Ŵalevi kuti ŵimike ŵabali ŵawo ŵakwimba kuti ŵimbe mwakukondwa, pamoza na vyakwimbira ivi: vyakwimbira vya vingwe, ŵabango,+ na makumbalo.+ 17  Ntheura Ŵalevi ŵakimika Hemani+ mwana wa Joyeli, ndipo pa ŵabali ŵake, ŵakimika Asafu+ mwana wa Berekiya. Ŵakimikaso Etani+ mwana wa Kushaya kufuma ku ŵabali ŵawo Ŵamerari. 18  Pamoza nawo pakaŵa ŵabali ŵawo ŵa chigaŵa chachiŵiri,+ Zekariya, Beni, Yaziyeli, Shemiramoti, Yehiyeli, Uni, Eliyabu, Benaya, Maseya, Matitiya, Elifelehu, Mikineya, kweniso Obedi-edomu na Yeyiyeli ŵalinda ŵa pa vipata. 19  Ŵakwimba ŵakaŵa Hemani,+ Asafu,+ na Etani, ndipo ŵakimikika kulizga makumbalo ghamkuŵa.+ 20  Zekariya, Aziyeli, Shemiramoti, Yehiyeli, Uni, Eliyabu, Maseya, na Benaya ŵakalizganga vyakwimbira vya vingwe kuyana na kimbiro ka Alamoti.*+ 21  Matitiya,+ Elifelehu, Mikineya, Obedi-edomu, Yeyiyeli, na Azaziya ŵakalizganga ŵabango kuyana na kimbiro ka Sheminiti,*+ na kulongozga sumu. 22  Kenaniya+ mulongozgi wa Ŵalevi wakalaŵiliranga vya kendero chifukwa ndiyo wakamanyanga makora. 23  Berekiya na Elikana ŵakalindanga Likasa. 24  Ŵasembe Shebaniya, Yoshafati, Netaneli, Amasayi, Zekariya, Benaya, na Eliyezeri ŵakalizganga mbata mwakukwezga panthazi pa Likasa la Chiuta waunenesko.+ Obedi-edomu na Yehiya nawo ŵakalindanga Likasa. 25  Penepapo Davide, ŵalara ŵa Israyeli, na ŵalongozgi ŵa vikwi ŵakendanga mumphepete uku ŵakusekelera,+ kukatora likasa la phangano la Yehova ku nyumba ya Obedi-edomu.+ 26  Chiuta waunenesko wakati wawovwira Ŵalevi awo ŵakayegha likasa la phangano la Yehova, ŵakapeleka sembe ng’ombe zanalume 7 kweniso mberere 7 zanalume.+ 27  Davide wakavwara munjilira wambura mawoko wa salu yiwemi, nga umo ŵakavwalira Ŵalevi wose awo ŵakayegha Likasa, ŵakwimba, na Kenaniya uyo wakalaŵiliranga vya kendero na ŵakwimba. Davide wakavwaraso efodi wa salu yiwemi.+ 28  Ŵaisrayeli wose ŵakizanga na likasa la phangano la Yehova uku ŵakusekelera chomene,+ ŵakalizganga veve,* mbata,+ makumbalo, vyakwimbira vya vingwe na ŵabango.+ 29  Likasa la phangano la Yehova likati liza ku Msumba wa Davide,+ Mikala+ mwana mwanakazi wa Sauli, wakalingizga pa windo na kuwona Themba Davide likudenya na kusekelera. Mbwenu wakamba kuliyuyura mu mtima wake.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “ŵasofi.”
“Veve,” ni sengwe la nyama ilo ŵakulizga.