Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 7:1-51

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nyumba yachifumu ya Solomoni (1-12)

  • Hiramu, munthu waluso wakovwira Solomoni (13-47)

    • Mizati yiŵiri yamkuŵa (15-22)

    • Nyanja yachisulo chakusongonora (23-26)

    • Vyakuyegheramo 10 na viŵiya vyamkuŵa (27-39)

  • Vinthu vyose vya golide vyamara kupangika (48-51)

7  Solomoni wakatora vyaka 13 pakuzenga nyumba yake,+ yose yikamara kuzengeka.+  Wakazengaso Nyumba ya Nkhorongo ya ku Lebanoni.+ Nyumba iyi yikaŵa mikono* 100 mu utali, mikono 50 mu usani, na mikono 30 kufuma pasi kuya muchanya, yikazengeka pa mizere yinayi ya ntchindamiro za makuni gha sidara. Pachanya pa ntchindamiro pakaŵa michiko ya masidara.+  Mapaso gha sidara ghakakhomeka pa michiko iyo yikaŵa pa ntchindamiro. Ntchindamiro zikaŵapo 45, pa mzere uliwose zikaŵapo 15.  Pakaŵa mizere yitatu ya mawindo agho ghakaŵa na mafuremu, windo limoza likathyana na windo linyake mu mizere yitatu.  Milyango yose na mafuremu vikaŵa vyakuyana mu vigaŵa vyose vinayi, ndimo ghakaŵiraso mawindo ghapanthazi agho ghakalazgirana mu mizere yitatu.  Wakazenga Holo* ya Ntchindamiro, iyo yikaŵa mikono 50 mu utali na mikono 30 mu usani. Panthazi pake wakazengapo khonde la ntchindamiro na mtenje.  Wakazengaso Holo* ya Chitengo Chaufumu+ apo wakeruzgiranga, Holo Yakweruzgiramo.+ Ŵakayikhoma na mathabwa gha sidara kufuma pasi m’paka ku mapaso.  Nyumba yake yakuti wakhalengemo, ku luŵaza lunyake,+ yikaŵa kuseri kwa Holo,* ndipo yikazengeka mwakuyana. Solomoni wakazengera mwana wa Farawo, uyo wakamutora kuŵa muwoli wake, nyumba yakuyana na Holo iyi.+  Nyumba zose izi zikazengeka na malibwe ghamtengo wapatali+ kwamba pa fawundeshoni* m’paka muchanya, na kuwaro kukafika ku luŵaza lukuru. Malibwe agha ŵakaghaŵaja kuyana na chipimo, na kughacheka na sowo zamalibwe, mukati na kuwaro.+ 10  Fawundeshoni yikazengeka na malibwe ghakuru na ghakudura chomene. Malibwe ghanyake ghakaŵa mikono 10, ghanyake mikono 8. 11  Pachanya pa malibwe agha, pakaŵa malibwe ghakudura ghakuŵajika kuyana na chipimo, kweniso pakaŵa masidara. 12  Kuzingilizga luŵaza lukuru pakaŵa mizere yitatu ya malibwe ghakuŵaja na mzere umoza wa michiko ya masidara, nga umo vikaŵira na luŵaza lwamukati+ lwa nyumba ya Yehova na khonde la nyumba.+ 13  Themba Solomoni likatuma ŵanthu kukatora Hiramu+ ku Ture. 14  Hiramu wakaŵa mwana wa chokoro cha mu fuko la Nafutali, wiske wakaŵa Muture, nkhwantha pakupanga vinthu vyamkuŵa.+ Wakaŵa waluso chomene, wakupulikiska,+ ndipo wakazimanyanga makora ntchito zose za mkuŵa. Ntheura wakiza kwa Themba Solomoni na kuchita mulimo wake wose. 15  Wakapanga mizati yiŵiri yamkuŵa.+ Mzati uliwose ukaŵa mikono 18 kufuma pasi kuya muchanya, ndipo pakakhumbikwanga chingwe chakupimira cha mikono 12 kuti chizingilizge mzati uliwose.*+ 16  Wakapangaso mitu yiŵiri yamkuŵa na kuyiŵika pachanya pa mizati iyi. Mutu umoza ukaŵa mikono yinkhondi, ndipo mutu unyake ukaŵa mikono yinkhondi. 17  Pa mitu iyo yikaŵa pachanya pa mizati ŵakakolombezgapo maunyoro ghakulukanalukana ghakuŵa nga ni maluŵa.+ Pa mutu umoza pakakolombezgeka maunyoro 7, ndipo pa mutu unyake nawo pakaŵa maunyoro 7. 18  Wakapanga vithuzithuzi vya marimoni* mu mizere yiŵiri kuzingilizga unyoro umoza wakulukanalukana kuti wabenekelere mitu iyo yikaŵa pachanya pa mizati. Ndimo wakachitira na mitu yose yiŵiri. 19  Mitu iyo yikaŵa pachanya pa mizati ya pa khonde yikawonekanga nga ni luŵa, mikono yinayi kutalika kwake. 20  Mitu yira yikaŵa pa mizati yiŵiri, pachanya pachoko pa chigaŵa icho chakhwaskana na maunyoro ghakulukanalukana. Pakaŵa marimoni 200 mu mizere kuzingilizga mutu uliwose.+ 21  Kufuma apo, wakimika mizati ya khonde la tempile.*+ Wakati wimika mzati wakumalyero,* wakawuthya Yakini,* ndipo wakimika mzati wakumazere* na kuwuthya Bowazi.*+ 22  Mizati yira yikawonekanga nga ni luŵa pachanya. Ntheura mulimo wakupanga mizati ukamara. 23  Kufuma apo, wakapanga Nyanja* yachisulo chakusongonora.+ Yikaŵa yakuwulungana, mulomo wake zingilizge ukaŵa mikono 10, mu utali yikaŵa mikono yinkhondi, ndipo pakakhumbikwanga chingwe chakupimira cha mikono 30 kuti chizingilizge nyanja iyi.*+ 24  Musi mwa mulomo wake mukaŵa vitoweskero vya mphindi zingilizge,+ vikaŵapo 10 pa mkono umoza, kuzingilizga Nyanja yose. Mphindi zikapangikira kumoza na nyanja mu mizere yiŵiri. 25  Yikaŵikika pa ng’ombe zanalume 12,+ zitatu zikalazga kumpoto, zitatu zikalazga kumanjiliro gha dazi, zitatu zikalazga kumwera, ndipo zitatu zikalazga kumafumiro gha dazi. Nyanja yikaŵikika pa ng’ombe izi, ndipo michira yikalazgira mukati. 26  Ukhomi wa nyanja ukaŵa wakukwana usani wa woko,* mulomo wake ukapangika nga ni mulomo wa nkhombo, nga ni luŵa. Mukanjiranga maji ghakukwana mabati* 2,000. 27  Wakapanga vyakuyegheramo* 10+ vyamkuŵa. Chakuyegheramo chilichose chikaŵa mikono yinayi mu utali, mikono yinayi mu usani na mikono yitatu kufuma pasi kuya muchanya. 28  Umu ndimo vyakuyegheramo vikapangikira: Vinthu ivyo ŵakaŵika mumphepete vikaŵa pakati pa visulo vyakupinjikana. 29  Pa vinthu ivyo ŵakaŵika mumphepete pakati pa visulo vyakupinjikana pakaŵa vithuzithuzi vya nkhalamu,+ ng’ombe, na ŵakerubi.+ Vithuzithuzi ivi vikaŵaso pa visulo vyakupinjikana. Pachanya na pasi pa vithuzithuzi vya nkhalamu na ng’ombe, pakaŵa maluŵa. 30  Chakuyegheramo chilichose chikaŵa na makhwiro ghanayi ghamkuŵa na masipindulu ghamkuŵa. Mu makona ghanayi mukaŵa vinthu ivyo vikachikhozganga. Kusi kwa chiŵiya kukaŵa vyakukhozgera, ivyo vikaŵa na maluŵa mumphepete mwake. 31  Mulomo wake mukati mwa mutu ukakwera mkono umoza. Mulomo wake ukaŵa wakuzingilira, ukatumphuka mkono umoza na hafu, ndipo mumphepete mwa mulomo wake ŵakajobamo vinthu. Vinthu ivyo wakaŵika mumphepete vikaŵa vyakuyana mu vigaŵa vyose vinayi, vikaŵa vyakuwulungana yayi. 32  Kusi kwa ivyo wakaŵika mumphepete kukaŵa makhwiro ghanayi, ndipo vyakukhozgera makhwiro vikagumatizgika ku chakuyegheramo. Msinkhu wa khwiro lililose ukaŵa mkono umoza na hafu. 33  Makhwiro ghakapangika nga ni makhwiro gha gileta. Vyakukhozgera vyake, malimu, masipoku, na mahabu, vyose vikapangika na visulo vyakusongonora. 34  Pa makona ghanayi gha chakuyegheramo chilichose pakaŵa vyakukhozgera vinayi. Vyakukhozgera vyake vikagumatizgika ku chakuyegheramo. 35  Pachanya pa chakuyegheramo pakaŵa chakukhazikapo chakuwulungana, utali wake hafu ya mkono. Pachanya pa chakuyegheramo, mafuremu ghake, na ivyo vikaŵikika mumphepete mwake vikagumatizgika. 36  Pachanya pa mafuremu na pa ivyo vikaŵikika mumphepete wakajobapo ŵakerubi, nkhalamu, makuni gha mkama kuyana na malo agho ghasangika pa chakuyegheramo chilichose, kweniso maluŵa zingilizge.+ 37  Umu ndimo wakapangira vyakuyegheramo 10 vira.+ Vyose vikapangika mwakuyana waka,+ ukuru wake na mawonekero ghake. 38  Wakapanga viŵiya vyamkuŵa 10,+ chilichose chakuti munganjira maji ghakukwana mabati 40. Chiŵiya chilichose chikaŵa mikono yinayi. Chakuyegheramo chilichose pa vyakuyegheramo 10, chikaŵa na chiŵiya chimoza. 39  Kufuma apo, wakaŵika vyakuyegheramo vinkhondi kumalyero kwa nyumba, vinkhondi kumazere kwa nyumba. Wakaŵika Nyanja kumalyero kwa nyumba, kulazga kumwera chakumafumiro gha dazi.+ 40  Hiramu+ wakapangaso viŵiya, mafosholo,+ na mabakule.+ Ntheura Hiramu wakamalizga mulimo wose uwo wakachitira Themba Solomoni pa nyumba ya Yehova:+ 41  Mizati yiŵiri+ na mitu yakuvungulika nga ni bakule iyo yikaŵa pachanya pa mizati yiŵiri, kweniso maunyoro ghaŵiri ghakulukanalukana+ ghakubenekelera mitu yiŵiri yakuvungulika iyo yikaŵa pachanya pa mizati, 42  marimoni 400+ gha pa maunyoro ghaŵiri ghakulukanalukana, mizere yiŵiri ya marimoni pa maunyoro ghaliwose, kubenekelera mitu yiŵiri yakuvungulika iyo yikaŵa pa mizati yiŵiri yira, 43  vyakuyegheramo 10+ na viŵiya 10+ pachanya pa vyakuyegheramo, 44  Nyanja+ na ng’ombe zanalume 12 kusi ku Nyanja, 45  vyakuyolera vyoto, mafosholo, na mabakule. Viteŵetero vyose ivi vikaŵa vyamkuŵa uwemi ndipo Hiramu wakapangira Themba Solomoni pa nyumba ya Yehova. 46  Themba likavisongonolera mu vikomboli vyadongo mu chigaŵa cha Yorodani, pakati pa Sukoti na Zaretani. 47  Solomoni wakapima yayi viteŵetero vyose, chifukwa vikaŵa vinandi chomene. Uzito wa mkuŵa ukamanyikwa yayi.+ 48  Solomoni wakapanga viteŵetero vyose vya nyumba ya Yehova, jotchero+ lagolide, thebulu lagolide+ lakuŵikapo chingwa chakulongora. 49  Wakapangaso vyakuŵikapo nyali,+ vinkhondi kumalyero na vinkhondi kumazere panthazi pa chipinda chamukati chomene, vya golide liwemi. Maluŵa,+ nyali, vyakupanira, vyose vikaŵa vya golide.+ 50  Viŵiya, vyakuzimwiskira nyali,+ mabakule, nkhombo,+ na majonjo,+ vyose vya golide liwemi. Vyakujinthamo vijaro vya nyumba yamukati,+ ndiko kuti, Malo Ghatuŵa Chomene, kweniso vyakujinthamo vijaro vya nyumba ya tempile,+ navyo vikaŵa vyagolide. 51  Ntheura Themba Solomoni likamalizga mulimo wose uwo likeneranga kuchitira nyumba ya Yehova. Kufuma apo, Solomoni wakanjizga vinthu ivyo Davide wiske wakavipatura.+ Wakaŵika siliva, golide, na vinthu vinyake mu vyakusungiramo chuma cha nyumba ya Yehova.+

Mazgu Ghamusi

Mkono umoza ukuyana na masentimita 44.5. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “Khonde.”
Panji kuti, “Khonde.”
Mazgu gheneko, “Nyumba ya Holo.”
Mazgu ghanyake, “lufura.”
Panji kuti, “mzati uliwose zingilizge ukaŵa mikono 12.”
Mazgu ghanyake, “ngoma zachizungu.” Panyake chifukwa chakuti njere zake zikukozganako na ngoma.
Apa ŵakunena Malo Ghatuŵa.
Panji kuti, “kumwera.”
Kung’anamura kuti, “Yehova Wakhozge.”
Panji kuti, “kumpoto.”
Pangayowoyekaso kuti, “Mu Nkhongono.”
Panji kuti, “Chakusungamo maji.”
Panji kuti, “yikaŵa mikono 30 zingilizge.”
Masentimita pafupifupi 7.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Bati limoza likuyana na malita 22. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Panji kuti, “tungolo twakuyegheramo maji.”