Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 3:1-28

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Solomoni watora mwana mwanakazi wa Farawo kuŵa muwoli wake (1-3)

  • Yehova wawonekera kwa Solomoni mu maloto (4-15)

    • Solomoni wakupempha vinjeru (7-9)

  • Solomoni wakweruzga pakati pa ŵanakazi ŵaŵiri (16-28)

3  Solomoni wakapanga ubali wa nthengwa na Farawo, themba la Eguputo. Wakatora mwana wa Farawo+ na kwiza nayo mu Msumba wa Davide+ m’paka wakamalizga kuzenga nyumba yake,+ nyumba ya Yehova,+ na linga kuzingilizga Yerusalemu.+  Ŵanthu ŵakaŵa ŵachali kupeleka sembe mu malo ghapachanya,+ chifukwa kuzakafika nyengo yira, nyumba ya zina la Yehova yikaŵa kuti yindazengeke.+  Solomoni wakalutilira kutemwa Yehova, wakendanga mu ulongozgi wa Davide awiske, kuti waka nyengo zose wakapelekanga sembe na kuwotcha vyakununkhira mu malo ghapachanya.+  Themba likaluta ku Gibiyoni kukapeleka sembe, pakuti ndigho ghakaŵa malo ghakuru ghapachanya.+ Solomoni wakapeleka sembe zakotcha 1,000 pa jotchero lira.+  Ku Gibiyoni kwenekura, Yehova wakawoneka kwa Solomoni mu maloto usiku. Chiuta wakati: “Pempha icho ukukhumba kuti nikupe.”+  Solomoni wakati: “Mwalongora lusungu* lukuru kwa muteŵeti winu Davide adada, pakuti wakendanga pamaso pinu mwakugomezgeka, mwaurunji, na mtima wakunyoloka. Mwalutilira kumulongora lusungu lukuru ulu m’paka muhanya uno chifukwa mwamupa mwana kuti wakhale pa chitengo chake.+  Sono, Yehova Chiuta wane, mwimika muteŵeti winu kuŵa themba mu malo gha Davide adada, nangauli nili mwana muchoko, ndipo nkhumanya vinandi yayi.*+  Muteŵeti winu wali pakati pa ŵanthu awo muli kusora, ŵanthu ŵanandi chomene,+ ŵakuti ŵangaŵazgika panji kupendeka yayi.  Ntheura mupani muteŵeti winu mtima wakupulikira kuti weruzgenge ŵanthu ŵinu,+ kumanya pakati pa chiwemi na chiheni.+ Pakuti ni njani wangafiska kweruzga ŵanthu ŵinu ŵanandinandi aŵa?” 10  Yehova wakakondwa kuwona kuti Solomoni wakalomba ichi.+ 11  Penepapo Chiuta wakati: “Pakuti walomba ichi, undajilombere umoyo utali* panji usambazi, nesi nyifwa ya ŵalwani ŵako, kweni walomba kuti uŵe na mtima wakupulikiska pakupulikizga milandu,+ 12  nichitenge ivyo wapempha.+ Nikupenge mtima wavinjeru na wakupulikiska,+ mwakuti wandaŵeko munthu munyake kumanyuma kose uku wakuŵa nga ndiwe, ndipo waŵengekoso chara munthu munyake nga ndiwe.+ 13  Kweniso nikupenge ivyo undalombe,+ usambazi na uchindami wuwo,+ mwakuti liŵengeko yayi themba linyake nga ndiwe, mu umoyo wako wose.* + 14  Kweni para wendenge mu nthowa zane, kusunga ulongozgi na malango ghane, nga umo Davide awuso wakenderanga,+ nikupengeso umoyo utali.”*+ 15  Solomoni wakati wawuka, wakamanya kuti wakalotanga. Penepapo wakaluta ku Yerusalemu, wakimilira panthazi pa likasa la phangano la Yehova, wakapeleka sembe zakotcha na sembe zawenenawene,+ ndipo wakanozgera ŵateŵeti ŵake wose chiphikiro. 16  Pa nyengo yira, kwa themba kukiza mahule ghaŵiri, ghakimilira panthazi pake. 17  Mwanakazi wakwamba wakati: “Naŵeya fumu yane, mwanakazi uyu na ine tikukhala mu nyumba yimoza, ndipo nkhababa mwana apo iyo nayo wakaŵa mu nyumba. 18  Zuŵa lachitatu nati nababa, mwanakazi uyu nayo wakababa mwana wake. Tikaŵa pamoza. Mukaŵavya munthu munyake mu nyumba padera pa ise, tekha taŵaŵiri. 19  Usiku unyake, mwana wa mwanakazi uyu wakafwa chifukwa wakamugonera. 20  Ntheura wakawuka usiku pakati na kutora mwana wane apo ine namuzgakazi winu nkhaŵa mu tulo, wakamugoneka mu mawoko ghake.* Wakagoneka mwana wake wakufwa mu mawoko ghane. 21  Nkhati nawuka mulenji kuti niwonkheske mwana wane, nkhasanga kuti wafwa. Ntheura nkhamuwoneseska, ndipo nkhasanga kuti ni mwana wane yayi.” 22  Mwanakazi munyake wakati: “Yayi, wamoyo ndiyo ni mwana wane, mwana wako ngwakufwa.” Kweni mwanakazi wakwamba wakatenge: “Yayi, mwana wako ngwakufwa, ndipo mwana wane ngwamoyo.” Ndimo ŵakagazgirananga pamaso pa themba. 23  Penepapo themba likati: “Uyu wakuti, ‘Wamoyo ndiyo ni mwana wane, wakufwa ndiyo ni mwana wako!’ ndipo munyake wakuti, ‘Yayi, mwana wako ngwakufwa, ndipo mwana wane ndiyo ngwamoyo.’” 24  Themba likati: “Nipani lupanga.” Ntheura ŵakiza na lupanga kwa themba. 25  Themba likati: “Dumurani pakati mwana wamoyo, mwanakazi yumoza mumupe hafu ndipo hafu yinyake mupeleke kwa munyake.” 26  Penepapo mwanakazi uyo mwana wamoyo wakaŵa wake wakaŵeyelera themba, pakuti wakachita chiwuravi na mwana wake. Wakati: “Naŵeya, fumu yane. Mupani waka mwanakazi uyu mwana wamoyo. Mungamukomanga chara.” Kweni mwanakazi munyake yura wakati: “Tose tinyare, waŵenge wako yayi nesi wane. Lekani ŵamudumure pakati.” 27  Penepapo themba likati: “Pelekani mwana wamoyo kwa mwanakazi wakwamba pakuti ndiyo ni nyina wa mwana. Mungamukomanga chara mwana.” 28  Ntheura Israyeli yose wakapulika umo themba likadumulira nkhani yira. Ŵakaliwopa themba,+ pakuti ŵakawona kuti likaŵa na vinjeru vya Chiuta pakweruzga.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”
Mazgu gheneko, “nkhumanya yayi kufuma na kunjira.”
Mazgu gheneko, “mazuŵa ghanandi.”
Mazgu gheneko, “mazuŵa ghako ghose.”
Mazgu gheneko, “nitalikiskenge mazuŵa ghako.”
Panji kuti, “chifuŵa chake.”